fredag 25 maj 2018

Bättre Och hållbar omsorg

Ny tid med stora utmaningar
Igår hade vi Äldrenämnd, det vill säga en grupp politiker som har ansvar för äldreomsorgen i Uppsala kommun. På nämndmöte efter nämndmöte påminns vi politiker om vilka stora utmaningar vi står inför avseende en åldrande befolkning och sannolika behov och krav på mer omsorg och vård. Om allt sköts som nu, och inga mirakelmediciner och ingen mirakelmedicinteknik kraftigt förändrar förutsättningarna, då finns inte finansiering. Att höja redan höga skatter är skadligt för hela ekonomin och gör en svår situation ännu svårare. Att flytta mycket pengar från skolan till omsorg och vård tror jag de flesta inser är dumt när vi redan idag kraftigt underpresterar inom skolverksamheten. Lösningen finns kopplad till bättre ledarskap, konkurrensutsättning och smart utnyttjande av modern teknologi. Därför tjatar och tjatar Alliansen i nämnden efter en tydlig och uppföljningsbar åtgärdslista. Den lyser med sin frånvaro! För varje dag som går utan omfattande och strukturerat förbättringsarbete kommer riskerna för framtida smärtsamma panikåtgärder öka. Jag vet att kommunens kraftiga centralisering är ett stort problem. Jag vet också att politiken generellt är kass på att öppet våga prioritera. Det ser vi dagligen inom sjukvården. En allvarlig konsekvens av denna skräck för att prioritera leder till att färre vill arbeta inom svensk sjukvård. I praktiken förväntas sjukvårdspersonal, som vill hjälpa alla, göra prioriteringar de vare sig är skolade för eller villiga att göra. Det är inte bara staten som har stora reformbehov, det har även Uppsala kommun. Vissa reformer måste genomföras även om de är impopulära. Det mesta av våra brister handlar om ett ledarskap som inte vet, eller vågar, genomföra det som krävs för det övergripande bästa. Det är val senast den 9/9 2018!
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/med-battre-system-kan-hemtjansten-bli-mer-effektiv-22308
Dagens kalkon
De som inte bidrar till en mycket aktivare kompetensinvandringskampanj.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/fler-65-plussare-jobbar-i-sjukvarden-22300

Dagens stjärnor
Större konkurrens genom fler heltidspolitiker. Och färre politiska uppdrag. Kvaliteten måste höjas och villkoren förbättras.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ar-farre-politiker-med-okad-beslutskraft-vagen-framat-22310

LRF. Vi behöver säkerställa bättre beredskap för självförsörjning. Ett bra sätt är att kräva svenska djurskyddskrav även för importerad mat.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hur-ska-matforsorjningen-sakras-i-kristider-22272

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar