torsdag 3 maj 2018

BREXIT

EU på glid
Det är riktigt, riktigt illa att Storbritannien lämnar EU. Oavsett hur dyrt det blir för dem. De har haft en sund skeptisk inställning till det övernationella samarbetet. Det är beklagligt att EU-politiker inte förstått budskapet att EU ska lägga sig i mindre, inte mer, och att EU måste bli ett folkets Europa, inte bara upplevas som elitens Europa. I en värld med en kraftigt växande ekonomi är inte ett nollsummespel utgångspunkten för hur det ökade välståndet rättvist kan fördelas. Även rika platser som stora delar av Europa kan fortsätta att vara generellt välmående för sina invånare. Men det är ingen framtid som sker med automatik. Den framtiden måste vi gemensamt skapa genom målmedvetet och ambitiöst arbete.

Separationen mellan EU och Storbritannien blir som de flesta separationer en sorglig upplevelse. Jag antar att den av nödvändighet måste bli sorglig för invånarna på de brittiska öarna för att avskräcka andra EU-medlemmar att också välja att lämna. Sverige kanske om de försöker ta ännu fler miljarder ifrån oss in i en för stor, dyr och byråkratisk administration. Förhoppningsvis görs en uppgörelse med Storbritannien liknande den med Norge. Vi behöver ett starkt samarbete mellan Europas nationer. Vi behöver en enad försvarskraft. Vi behöver en enad kraft i miljö- och klimatförbättringsarbetet. Vi behöver en enad kraft mot organiserad brottslighet. Vi behöver en enig kraft kopplad till handelsavtal. Vi behöver en enad kraft för att säkra tillgång till begränsade och ekonomiskt vitala naturtillgångar. Jag förstår inte att det finns människor som inte förstår att inte ens Tyskland ensamt är starkt nog att hävda sig inom dessa viktiga områden. Områden som direkt påverkar till exempel svenskarnas välstånd. Om Macron vill rädda EU-samarbetet måste han tydligare propagera för ett ”smalare men vassare” EU.
https://www.independent.co.uk/topic/brexit
https://europa.eu/european-union/about-eu_sv
https://www.expressen.se/nyheter/mangmiljardsmall-mot-sverige-av-eu/
https://www.google.se/amp/s/www.independent.co.uk/voices/has-emmanuel-macron-just-come-to-theresa-may-s-rescue-by-hinting-at-a-brexit-deal-a8169666.html%3famp
Dagens kalkon
Åldersdiskriminerare. Det är inte bara idiotiskt utan också oklokt om man ser till verksamhetens bästa. Människor är mer eller mindre olika. Vissa är mer lämpade än andra för ett uppdrag. Meriter ska vägas tyngst när urval görs. De mest konkurrenskraftiga beter sig så klokt.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/vem-vill-ha-en-25-aring-som-chef/

Dagens stjärna
Ann-Charlott Martéus. Ja, när tillväxten per person är usel ställs människor mot varandra. Det behöver inte vara så i länder som har en bra BNP utveckling per capita. Bra tillväxt har många fördelar.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/politiker-maste-erkanna-att-grupp-stalls-mot-grupp/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar