tisdag 8 maj 2018

Tryggheten och friheten måste försvaras

Beslutsunderlag och bästa effekt
Vi lever i en värld med begränsade resurser. Allt finns i begränsade mängder. Mer eller mindre. Det innebär att även den mest ideologiskt drivne politikern till sist tvingas välja mellan "pest eller kolera" om man varit med att ställa till det så att endast dåliga praktiska alternativ återstår. Den enda chansen vi har att undvika konflikter om begränsade resurser, bortsett från om vi kört slut på naturtillgångar, är att som samhälle ha en positiv BNP-utveckling per person. Den svenska BNP-utvecklingen per person är på en oroande låg nivå. Jag tror knappast att en havererad krona är lösningen om vi vill försvara det höga generella välståndet för just vårt folk.

I denna värld av begränsade resurser, och komplexitet, är det viktigt att försöka förstå mönster kopplade till samhällsproblem. Det anses oftast viktigt i de allra flesta sammanhang, men inte kopplat till brott. Är det eller är det inte värdefullt med demografiska fakta kopplade till brottslingar? Självklart är det mycket värdefullt eftersom det tydligt ger oss beslutsunderlag för hur vi bäst till exempel använder en miljon kronor i brottsförebyggande insatser. Att smeta ut särskilda brottsförebyggande kampanjer på hela populationen invånare, om vi vet att 90% av relevanta brottslingar är vita medelålders män i storstäder, är inte så klokt. Och visst kan vissa tycka att det är stigmatiserande att till exempel lasta alla vita medelålders män i storstäder för att vara våldtäktsmän. Jag tror dock att de allra flesta oskyldiga vita medelålders män förstår värdet av att ändå se liknande mönster för att driva på för en positivare utveckling. Jag tror också att minst 80% av våra invånare förstår att om 5% av en definierad grupp gör dumheter så är 95% av samma definierade grupp inte ett problem. De övriga 95% är sannolikt väldigt värdefulla samhällsmedborgare bland alla andra.

Det är alltid viktigt att "hålla tungan rätt i munnen" när man analyserar tillgängliga och relevanta fakta. Vad gäller våldsbrott finns gott om forskningsstöd för att social tillhörighet och drogproblematik har betydelse. Ett samhälle som kan inkludera de flesta invånarna i ett positivt samhällsutvecklande arbete minskar riskerna för kriminalitet. Ett samhälle som även kan säkerställa en hög lägsta levnadsstandard bland sina invånare minskar riskerna för kriminalitet. I ett Sverige där antalet socialt utsatta ökar är det viktigt att även försöka se mönster bland dessa personers beteenden. Återigen ger det oss då bättre förutsättningar att betydligt bättre än nu förebygga en negativ utveckling.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lofvens-vandning-om-brott-positiv-till-att-kartlagga-ursprung/
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/politiker-maste-erkanna-att-grupp-stalls-mot-grupp/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1184562/FULLTEXT01.pdf
https://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980001575/1371914736934/2009_orsaker_till_brott_bland_unga.pdf

Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Det var helt sjukt att besvara frågan om att sexualbrottens ökningar skulle vara relaterade till frågor om anställningstrygghet. Självklart ska människor inte kunna utnyttjas av en arbetsgivare men det minsta en statsminister bör kunna göra är att hålla sig till debattens frågeställning. Allvarliga verkliga problem måste tas på allvar. Allt annat är oseriöst.
https://www.expressen.se/ledare/las-skyddar-inte-mot-sexovergrepp-lofven/
https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/hur-ska-sverige-regeras-det-ar-den-stora-fragan/

Dagens stjärna
Patrik Kronqvist. Flickors, pojkars, kvinnors och mäns rätt till trygghet och frihet måste tas på större allvar! Verkliga problem som drabbar verkliga människor på ett livslångt sätt måste seriöst tas i och lösas. Det är minst sagt oacceptabelt att antalet grova sexualbrott ökat kraftigt de senaste åren. Inga sexuella övergrepp eller brott är acceptabla i ett civiliserat rättssamhälle.
https://www.expressen.se/ledare/las-skyddar-inte-mot-sexovergrepp-lofven/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-rent-samvete-%C3%A4r-b%C3%A4sta-huvudkudden-1.5857062

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar