tisdag 22 maj 2018

Demokrati

Nollsummespel mot nya tider
Politik är ett nollsummespel. Vi vet hur många röster som finns och när någon bestämt sig för att rösta på Centerpartiet i kommunvalet är den rösten tagen. Och även om vissa partier har lättare att samarbeta med vissa än med andra är det alltid konkurrens mellan alla partier om väljarnas röster. Alla partier vill ha så många röster som möjligt. Det är sättet att kunna förverkliga så mycket av sina egna idéer som möjligt. Det är lika inom ett parti där politiker konkurrerar om olika uppdrag. Den politiska verkligheten är hård. Samtidigt är denna hårdhet en del av priset för att inte istället ha ett totalitärt styre som ofta tenderar att vara hårt. Churchill hade rätt att demokrati är det bästa statsskicket tills vi har kommit på något bättre. Diktatur är definitivt sämre, ur många perspektiv

"Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna."

"En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning."
                                                                                            Winston Churchill
"Trots" regeringens tillitskommission har demokratin i Sverige problem som måste tas på största allvar. Tillit är något man förtjänar genom sitt beteende mot andra människor. Tilliten mellan människor ökar knappast i nuläget i Sverige. En viktig pelare för tillitsskapande är att meritokrati gäller, det vill säga att människor som får olika uppdrag också har goda förutsättningar att klara av dem. När nästa lågkonjunktur hälsar på lär inte tilliten öka då hårda prioriteringar bland begränsade resurser måste genomföras.

Igår deltog jag i en debatt arrangerad av Rädda Barnen. En av frågorna var hur vi ser på faktumet att en av de undersökningar som gjorts bland unga pekar mot att 15-20% av dem anser att totalitära styren skulle vara bättre än demokrati. En väldigt tydlig koppling mellan låg utbildning och förakt mot demokratin fanns bland de som svarat. Inte minst människors rädsla för terrorbrott bidrar till att minska tilliten mellan oss människor och till att tro att "starkare" ledarskap bär på lösningarna. Den som inte tar dessa oroväckande signaler på största allvar gör ett stort misstag.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/samtal-ar-demokratin-i-kris-del-1
https://www.expressen.se/kultur/eus-demokrati-ar-i-kris--lat-lotten-avgora/
http://svjt.se/content/krisen-den-demokratiska-rattsstaten
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/laura-hartman-leder-regeringens-tillitsdelegation/

Annie Lööf och Jimmie Åkesson ska mötas i en debatt. Den blir intressant att ta del av. Två skickliga debattörer som ska sälja sitt partis politik samtidigt som de ska försöka "skjuta sönder" motståndarnas politik. Jag hoppas att debatten tydligt visar på skillnaderna mellan ett öppet samhälle och ett slutet. Att Sverige hade varit mycket underutvecklat utan invandring och ett mycket omfattande utbyte med andra länder och dess kulturer. Sverige och dess delar har onekligen många problem men lösningarna är inte att stänga gränserna och att anklaga alla invandrare för att vara belastningar och kriminella.
https://www.expressen.se/om-expressen/akesson-och-loof-mots-i-duell-i-expressen-tv/

Jag törs påstå att vi kommer att ha en ännu svagare riksdag och regering än nu efter riksdagsvalet 2018. Folket bestämmer och de folkvalda har uppdraget att efter bästa förmåga försöka hitta framgångsrika demokratiska vägar framåt. Behovet av nytänkande för att hitta dessa vägar kommer definitivt att krävas. Nutiden kommer sannolikt historiskt beskrivas som en mycket mörk demokratisk tid i Sverige. I värsta fall den tid då demokratin kraftigt försvagades och då politikerföraktet växte kraftigt. För att undvika att hamna i liknande situationer är det klokt att det politiska etablissemanget aldrig glömmer sitt huvuduppdrag att representera sitt folk. Då är det ohållbart om de folkvalda under lång tid avviker i sina uppfattningar i viktiga frågor i förhållande till folkets uppfattningar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018
Dagens kalkoner
Fundamentalister. De har alltid fel och driver en politisk linje som kraftigt förtrycker människor och som skapar stora motsättningar mellan människor.
https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/vi-kvinnor-ska-inte-tvingas-leva-i-parallellsamhallen/

Maduro! Ett lysande exempel på ledarskap som inte ser till folkets bästa utan som endast styrs av en perverterad ideologi och maktfullkomlighet. När stora delar av folket till och med känner apati har det gått väldigt långt. Råkapitalism skapar inte ett rimligt rättvist och generellt rikt samhälle. Vänsterdiktaturer gör det definitivt inte heller! "Lagom" åt det kapitalistiska hållet är bäst. Det vill säga i huvudsak en marknadsekonomi.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-korrespondenten-det-finns-en-utbredd-apati-i-venezuela
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRMdn1/hugo-chaves-katastrofala-arv-slutar-i-diktatur
https://www.dn.se/nyheter/varlden/fyra-orsaker-till-den-ekonomiska-krisen-i-venezuela/

Dagens stjärna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar