måndag 30 april 2018

Betyder mer för någon mindre för någon annan

Inte ett nollsummespel
Vi lever i en fantastisk tid. Som Hans Rosling ofta beskrev har jorden utvecklats på ett fantastiskt sätt för mänskligheten. Det innebär inte att människan slutat att ”tävla” om begränsade resurser. Vi kommer sannolikt alltid kriga, på ett eller annat sätt, om begränsade och kritiska resurser. I den globala digitala tjänstetiden är livet fullt av möjligheter parallellt med att den nya tiden skapar stora maktförskjutningar som skapar konflikter mellan enskilda och grupper. Det är inget nytt när människan gått in i en ny tid. Vi är med enorm kraft i den globala digitala tjänstetiden.
https://m.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w
https://m.youtube.com/watch?v=e9Nn888bzfY

Så länge vi har tillväxt har vi inte ett garanterat nollsummespel. Det vill säga att tillväxt innebär möjlighet för alla att få mer. Och till dem som räds tillväxt säger jag, gör inte det. Ekonomi är av människan skapat. Det innebär att vi kan bestämma oss för nya ekonomiska modeller. Modeller som premierar grön tillväxt genom att till exempel prissätta våra naturtillgångar mer hållbart och växla upp tjänstesamhällets värdeskapande. I takt med att världens makter åter blir bättre på att rättvisare fördela det välstånd vi gemensamt skapar blir framtiden ljus efter den omskakning vi nu upplever ”skakat” färdigt.

Syd- och Nordkoreas närmanden kan bli ett utmärkt exempel på att positiv tillväxt gör stor nytta för massor av människor. Världen kan bli tryggare samtidigt som Nordkoreas folk kan få betydligt bättre levnadsstandard än idag, utan att Sydkoreas folk får det sämre. Vi behöver bara bli betydligt bättre än idag med att hushålla med begränsade naturtillgångar och sluta tillåta rovdrift av vår natur. Vi har bara en fantastisk planet, inte flera. Personligen är jag övertygad om att delningsekonomin och dess logik bär på de positiva svaren. Bara bilen utgör ett lysande exempel på förbättringspotential. I genomsnitt nyttjas idag en bil 5% av ett dygn. Tänk vilka enorma förbättringar vi får, på många sätt, när vi blir allt fler som delar bilar genom bilpooler.
https://www.google.se/amp/s/www.theatlantic.com/amp/article/558932/
Dagens kalkon
Jimmy Åkesson. Värdegrundsskillnanderna är stora i förhållande till andra partier och det är tomt med konstruktiva integrationsförslag. Sverige kan vända en svår situation till att bli ett modernt generellt välståndsland. Det kräver höga ambitioner, öppenhet som krävs för den globala handel vi behöver för vårt välståndsbygge och tillgång till eftertraktad arbetskraft. I en värld som i snabb takt tas över av asiater är det destruktivt att leva med en uppfattning att människor från avlägsna platser är sämre än de närmaste. Vi kan mycket bättre än nu. Det krävs för att kommande svenska generationer ska få ett attraktivt samhälle att leva i. Bättre integration och inkludering är tveklöst möjligt och måste bli verklighet.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/jimmie-akesson-ifragasatter-alliansen-efter-cs-besked/

Dagens stjärnor
Ingemar Stenmark. Vad kan man säga? En imponerande personlighet.
https://www.expressen.se/noje/ingemar-stenmarks-kropp-far-konkurrenterna-att-hapna/

Ericsson ventures. Jag vet inte hur bra deras investeringar utvecklas. Jag hoppas några av dem blir framgångsrika. Det är i så fall bra för Sverige och vår globala konkurrenskraft.
https://digital.di.se/artikel/ericsson-shoppar-startups-i-silicon-valley

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar