måndag 28 maj 2018

E du dum eller...

Får staten ljuga
På Västkustenn kan man mötas av uttrycken ”Du e la en go gubbe” eller ”E du dum eller”. Oavsett om man tagit sig till vår västra landsida med tåg eller bil kan du mötas av dessa ord. Särskilt om man är oklok nog att påstå att en allt mer miljöförstörd Östersjön är bättre än västkustens friska hav. Om man skulle fråga Västkustborna om de litar på staten, vad skulle de flesta svara? E du go eller.... kanske blir svaret.

Staten har väldigt mycket makt över järnvägsinvesteringar i Sverige, genom Trafikverket. Utan stor delfinansiering av spårinvesteringar kan ingen kommun genomföra dem. Att vi i Sverige regelbundet har problem med vår spårbundna infrastruktur är vida känt. Särskilt bland pendlare mellan Stockholm och Uppsala. Det som också är känt är att staten ger löften som inte är värt något. Till exempel Uppsala kommun nappade på statens tidigare intresse av att delfinanseria utbyggnad av ett spårtaxisystem. 200 miljoner låg i potten till den kommun som hade det mest intressanta projektet. Flera kommuner engagerade sig och Uppsala vann. Pengarna från staten lyste dock senare med sin frånvaro, då var projektet självklart helt otänkbart. Nu händer det mycket sannolikt igen då alla lokala partier förutom Centerpartiet röstat för en spårvagnssatsning utifrån löften från statliga företrädare som att delfinansiering skulle komma om Uppsala bygger spårvagn. Regeringens infrastrukturplan skulle ha presenterats för länge sedan, men den lyser med sin frånvaro. Det framförallt mång Uppsalabor, och alla som pendlar mellan Stockholm och Uppsala, undrar är när vi får till fyrspår? En infrastrukturlösning som redan borde vara högt prioriterad utan att villkora tidigareläggning av en liknande investering till att kommunen måste bygga spårvagnsinfrastruktur. Sannolikheten är mycket stor att staten återigen gett falska förhoppningar. En sak är jag helt övertygad om och det är att det blir regeringsskifte för Sverige den 9/9, då prioriteras mycket om.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/
https://www.nyteknik.se/fordon/professorer-riktar-hard-kritik-mot-snabbtag-6910664
http://stoppavastlanken.nu/
Spårvägar är fantastiska lösningar när det finns tillräckligt många invånare och andra viktiga förutsättningar för att rättfärdiga liknande dyra system. Centerpartiet i Uppsala är mycket positiva till spårlösningar när de efter seriösa utvärderingar visat sig vara det bästa alternativet. Eftersom det inte finns något tillräckligt bra beslutsunderlag i Uppsala för att avgöra vad som är bästa kapacitetsstarka kollektivtrafiksystemet för just oss har jag länge varit besviken över hur dåligt frågan bereds. Precis som när kommunen köpte mark i Ulleråker av Landstinget måste vi hantera skattebetalarnas pengar mer varsamt. Det finns mycket lite idag som talar för att stora delar av ett spårvagnssystem i Uppsala delfinansieras av staten. 
Dagens kalkon
Gustaf Fridolin. Hade de sparkat Fridolin istället och behållit Romson hade de säkert varit i en bättre situation än nu.
https://www.expressen.se/ledare/-mps-storsta-problem-stavas-gustav-fridolin/

Dagens stjärna
Ann Charlott Alstadt. Ja, om vi sansat och sakligt hade kunnat föra en öppen debatt om migrations- och integrationsfrågorna så hade vi inte haft ett lika stort missnöjesparti som nu. Mycket obegåvat att brunstämpla och etikettera människor som lyfter på relevanta frågeställningar.
http://www.gp.se/ledare/altstadt-v%C3%A4nstern-agerar-de-d%C3%A5liga-beslutens-beskyddare-1.6181733

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar