lördag 5 maj 2018

Viktigt eller inte viktigt

Mot tio miljarder
Vi går i snabb takt mot att bli minst 10 miljarder människor på jorden. Inte ens antibiotikaresistens hindrar den utvecklingen. Sannolikt kommer inte heller klimatförändringarna att minska ökningen av antal människor på jorden eftersom vi runt om på vår jord blir allt äldre. Klimatutmaningarna fortsätter att tvinga miljontals människor att hitta nya boplatser. Så har det varit många gånger under människans runt 3-4 miljoner år på jorden. Ur det perspektivet är inget nytt under solen. Det är bara att lära av människans stund på jorden så förstår du att vår art varit mycket anpassningsbar under denna korta tid.

De senaste dagarna har det skrivits mycket på nätet om Sveriges befolkningsutveckling. Bland annat har jämförelser med Tyskland gjorts där man hävdat att om vi skulle ha samma befolkningstäthet som dem skulle vi vara 100 miljoner invånare. Uppsala var år 1854 6.952 invånare, 1950 56.000 invånare. 2018 är vi över 220.000 invånare efter att också Knivsta knoppats av. Det är ett sätt att leka med jämförelser. Som jag ofta skrivit är en självförsörjande befolkning inget problem så länge rovdriften på naturen inte blir våldsam. Och så länge vattenförsörjning, transportsystem, förskolor, skolor, äldreomsorg och sjukvård hänger med. Bara i lilla och fantastiska Uppsala har vi stora utmaningar redan med vattenförsörjning, elförsörjning, trafikflöden, barnomsorg och så vidare. Volymfrågor är alltid centrala, i alla sammanhang. Den som påstår annat är antingen extremt obildad eller ideologiskt förblindad. Väldigt många av kommande valdebatter kommer att handla om volymutmaningar i olika förpackningar. Det är fakta. Därför är den som inte vill förstå det i stort debattunderläge i alla årets debatter. Och de allra flesta människor är inte så dumma att de tror att en massa nya poliser, sjuksköterskor, åklagare, domare, undersköterskor, ingenjörer etc kan trollas fram. Nedan debattlogik gäller än idag.
https://www.expressen.se/nyheter/duellerna-som-avgjorde-valen/

Jag tror Kronqvist har både rätt och fel i nedan reflektion. Miljö- och klimatfrågorna är viktiga för de allra flesta invånare jag träffar, särskilt våra yngre. Samtidigt har han sannolikt väldigt rätt att årens val kommer att handla om volymrelaterade frågor kopplade till välfärdens kärnuppdrag. Miljö- och klimatfrågorna får inget avgörande genomslag i valen 2018. Andra problem ses som kortsiktigt mycket viktigare att lösa.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/folk-bryr-sig-mindre-an-vad-de-sager/


Dagens kalkoner
Miljöpartiet. De är inte lämpliga att sitta i en regering. Nu har de i praktiken också fått visa det. Samtidigt tycker jag de är värdefulla som ett aktivistiskt oppositionsparti, men enbart inom miljö- och klimatpolitiken. Det mesta övriga de tar i blir dyrköpta fel. Tveklöst har de faktiskt gjort positiv nytta för miljö- och klimatfrågornas plats inom politiken. Särskilt under Maria Wetterstrands tid var de riktigt värdefulla som påtryckare. Hon var en skicklig debattör och gav alltid ett kompetent intryck. För mig är det dock aldrig ett alternativ att rösta på ett enfrågeparti, oavsett enfaldsval. Samhällen är väldigt mycket komplexare än så.
https://www.expressen.se/ledare/miljopartiet-ar-fortfarande-ett-aktivistiskt-enfrageparti/

Nja. För detaljerad är inte huvudproblemet!
https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/valjarna-forstar-inte-hur-ls-politik-hanger-ihop/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu! Ja, vi behöver fler modiga och ansvarsfulla som deltar aktivt i samhällsdebatten.H Hela tiden och respektfullt! Jag håller med henne om att det kulturella flockbeteendet att inte ta i problem tidigt är destruktivt. Hur många av de få modiga personer som vågat stå upp för kloka vägval tidigt har fått ett erkännande när nästan alla efter dyrköpt lång tid tycker lika? Sjukt få tyvärr. Det i sig är ett sjukdomstecken. Folkets företrädare ska våga leda utifrån faktainsikt, aktivt lyssnande till det folk man företräder och kompetenta tjänstemän. Teodorescus artikel är mycket läsvärd.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-rent-samvete-är-bästa-huvudkudden-1.5857062

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar