lördag 26 maj 2018

Decentralisera, decentralisera och decentralisera

Nära dig
Det talas mycket om vilka konfliktytor som är de stora inom politiken i en tid där vissa menar att höger mot vänster tillhör historien. Höger vänster tänket kommer ursprungligen ifrån Frankrike där "rika" och "fattiga" satt på olika sidor i deras nationella demokratiska församlingslokal. Fattiga mot rika var länge den klassiska konfliktytan. Nu talas det om GAL-TAN-skalan som bättre än höger vänster ska beskriva hur partierna övergripande förhåller sig till varandra. Bifogat kan du läsa om vad det innebär. Till viss del ingår synen på centralisering och decentralisering som bärande form för samhällsutveckling, men enligt mig i för liten utsträckning. Helt klart är att det svenska politiska landskapet kraftigt förändrats på kort tid. Även om det oroar många är det samtidigt ett exempel på att demokratin fungerar. När folket upplever att partier och politiker brister i sitt uppdrag att värna deras bästa får det kännbara maktkonsekvenser.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politiskt_spektrum
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173
https://www.metro.se/artikel/metro-f%C3%B6rklarar-s%C3%A5-fungerar-den-politiska-skalan-gal-tan

Personligen väljer jag att allt mer se de stora konfliktytorna utifrån ett centralistiskt eller decentralistiskt perspektiv. Tveklöst finns verksamheter och frågeställningar som med fördel är centraliserade men nästan alltid är det bättre med en organisationsform där så mycket nedbrutet självbestämmande som möjligt är huvudregeln. Jag delar till exempel Sonessons bifogade inställning att Sveriges kommuner själva ansvarsfullt ska få bestämma om hur stora delar av stränder som ska skyddas mot exploatering.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-ge-kommunerna-mer-makt-%C3%B6ver-strandskyddet-1.6167713
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/decentralisering
http://varldenshistoria.se/samhalle/politik/varifran-kommer-politikens-uppdelning-i-hoger-och-vanster
Dagens kalkon
Självgoda med bristande självkritik.
https://www.expressen.se/debatt/hur-kan-varldens-basta-land-ha-sa-stora-problem/

Dagens stjärnor
Naod Habtimichael. Ja, självklart ska arbetsföra människor i utanförskap bland annat inkluderas i vårt gemensamma samhällsbygge genom krav på arbetsinsatser i utbyte mot försörjningsstöd. Inom Centerpartiet Uppsala kallar vi det Inkluderingsjobb. Det är inte ständiga nya krångliga statliga arbetsmarknadsåtgärder riktade mot långtidsarbetslösa utan ett löpande självklart inkluderingsarbete inom Sveriges kommuner där socialförvaltning och arbetsmarknadsförvaltningar ständigt arbetar med att inkludera människor och stötta dem mot självförsörjning på den reguljära arbetsmarknaden. Varför tar detta självklara så lång tid att göra till verklighet? Decentralisera denna möjlighet och skyldighet entydigt till Sveriges kommuner! Också lysande att debattören lyfter fram språkets centrala roll för en lyckad integration och nödvändig kunskap för att individer ska få goda chanser att förverkliga möjliga livschanser.
https://www.expressen.se/debatt/lat-inte-utanforskap-ga-i-arv-centerpartiet/

Ann-Charlotte Marteus. Ja, svenska skolor underpresterar i sitt uppdrag att ge våra barn en konkurrenskraftig utbildningsbas att stå på. Gör om! Gör rätt!
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/svenska-skolan-gynnar-pladdrarna-och-babblarna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar