tisdag 15 maj 2018

Hjälp att bli frisk

Förbättrad sjukvårdsförmåga
Hur kompetenta är våra politiker som fokuserar på omsorgs- och vårdfrågor? Den tidigare SCANIA-chefen Leif Östling och näringslivsministern Björn Rosengren (tidigare Socialdemokrat) är tydliga i sin kritik. "Dagens vård verkar ha samma problem som industrin hade för 30 år sedan. I båda fallen har diagnosen dessutom varit felaktig och resultatet därför blivit katastrofalt." och "söktes frälsningen i "det goda arbetet": inga löpande band skulle finnas, allt arbete utfördes i självstyrande grupper utan chefer. Resultatet blev skenande kostnader, usel kvalitet och låg leveranssäkerhet i industrin. Hela experimentet gick över styr med finanskrisen i början av 90-talet, där närmare 300 000 jobb försvann inom industrin på grund av ett alldeles för högt kostnadsläge.""Liknande fenomen ser vi i dag inom vården med allt längre köer, låg behandlingstakt och likaledes brister i tillgänglighet, bemötande och service. Inom vården så stavas den verklighetsfrånvända skygglappen nu "resursbrist". Vården skulle lida brist på resurser. Samma villfarelse som inom industrin på 80-talet."

Oavsett vad du tycker om Östling och Rosengren så är det livserfarna och kloka personer. Östling har också under många år varit framgångsrik VD för ett globalt och mycket konkurrensutsatt företag, SCANIA. Det är personer som har omfattande ledarerfarenhet och du ska lyssna till den kritik de för fram. Ett huvudproblem inom många områden som styrs av politiken idag är bristande verksamhetskunskap bland högsta ledningar. När politik reduceras till ideologi, fina ord och PR-tänkande har sunt förnuft och pragmatism lämnat rummet. Det är inte en positiv utveckling för alla människor som på ett ansvarsfullt sätt ska representeras av oss politiker. Östlings och Rosengrens debattnedslag bjuder också på: "Problemet för industrin då var en akut brist på kompetent ledarskap och en adekvat organisation. Sjukvården befinner sig i exakt samma, ytterst problematiska, situation i dag. Det är inte mer resurser som måste tillföras vården utan ett nytt tänkande när det gäller vårdens struktur, organisation och arbetsmetoder. Detta måste våra politiker ta till sig."

När vi är sjuka vill vi kunna känna stort hopp om att kunna bli friska. Då måste vi skyndsamt få rätt hjälp när vi blir sjuka. Då måste vi snabbt hitta rätt kompetens för att hjälpa oss att bli friska. Det är viktigt för den som drabbas men också för dess anhöriga, vänner och arbetsgivare. Det är inte acceptabelt med en vårdverksamhet som kraftigt underpresterar. För att klara av att prestera krävs också medvetna prioriteringar. Prioriteringar som politiker måste stå upp för, även om det är känsligt! Tro mig, alla ledande politiker har fått väl underbyggda beskrivningar om hur stora demografiska utmaningar landet och dess kommuner står inför. Chefsekonomer brukar vara tydliga med budskapet Typ: ”Att vara politiker fram till runt år 2040 kommer att vara ett smärtsamt uppdrag. Behoven av offentliga tjänster ökar kraftigt, kvalitetskraven ökar ständigt, Kompetensbristen är påtaglig och skatterna är redan på nivåer som försvagar ekonomin.” Vi står onekligen inför stora problem som kräver många reformer som lyser med sin frånvaro! Självklart kan vi klara av de stora utmaningar vi har. För att klara det behöver vi mer arbetskraftsinvandring och betydligt kompetentare politiskt ledarskap. Vi kan! Varför ska många människor behöva dö långt tidigare än nödvändigt på grund av bristande ledarförmåga? Rösta klokt i årets val!
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vem-tar-ledartroejan-foer-framtidens-sjukvard-14696
https://www.svd.se/politikerna-ar-vardens-stora-problem
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/13/vara-forslag-for-en-mer-effektiv-sjukvard/
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf
Dagens kalkoner
Donald Trump och Benjamin Netanyaho. Hur jag än försöker förstå hur de tänker förstår jag inget annat än att de tänker 100% egennyttigt ur ett perspektiv. Att Netanyaho agerar så förvånar mig inte. Trumps position kan dock sannolikt enbart handla om personliga affärsintressen. Ingen medmänsklig humanist kan se någon nytta med att göra svaga människor än mer hopplösa. Det är till och med korkat att driva en hopplöshetens diplomati. Och liknande dumma beslut bidrar starkt att göda hemska krafter som IS och Al Qaida med sympatisörer. Det finns säkert med som något positivt för att understödja vissas önskade konflikter.
https://www.expressen.se/ledare/att-knacka-palestinierna-gynnar-inte-israels-sak-/
https://www.expressen.se/kronikorer/mats-larsson/dagen-blev-annu-en-katastrof-for-palestinierna/

Politiker och tjänstemän som inte säkerställer att övergången till det digitala samhället respekterar många äldres, och andras, behov av mycket användarvänliga levnadsstöd.
https://www.expressen.se/ledare/70-aringar-ska-inte-behova-dator-for-att-fa-livet-att-funka/

Politiker som inte bär sitt uppdrag med stort omdöme och utan att tro att de är mycket finare människor än oss andra. Hyckleri och så förutsägbart att anklaga för någon form av diskriminering.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-även-rosa-pampfasoner-göder-politikerförakt-1.5991751

Dagens stjärna
Nils Lundgren. Ja, demokrati är demokrati är demokrati. Helt klart är att det uppstått ett för stort glapp mellan vad många väljare tycker och vad många politiska företrädare tycker.
”......... samhällets olika eliter är benägna att se den politik de själva gillar som demokratisk och den politik de ogillar som odemokratisk. Men den obehagliga sanningen är att folkmajoriteten efter debatt och kompromisser mycket väl kan ge ja-beslut som eliterna betraktar som hårdföra, exkluderande och orättvisa. Men de är då likväl demokratiska.”
 http://www.gp.se/ledare/lundgren-populism-kan-vara-demokratisk-1.5991373

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar