fredag 11 maj 2018

Jorden har aldrig varit tillgängligare

Nära dig
Det är en fascinerande tid vi lever i. Inte minst Hans Rosling beskriver det i sin postumt utgivna sista bok. Det vill säga utgiven efter hans död. Förbättringarna för enskilda människors liv runt om på jorden är imponerande. Och aldrig tidigare har världens alla kunskaper och många upplevelser varit så tillgängliga som nu genom Internet. En tillgänglighetsförbättring som också kommer väldigt många funktionshindrade till godo.
https://webbriktlinjer.se/tillganglighet/
Igår var jag på flera intressanta möten kopplade till den nya globala digitala tiden, dess superspelare och ny teknologis påverkan på våra samhällsbyggen. Möjligheterna är enorma, men också samhällsutmaningarna kopplade till de förändringar som inte kommer att kunna stoppas. I vart fall inte om ett samhälle vill kämpa för fortsatt konkurrenskraft och högt generellt välstånd. En sak är klar och det är att lagstiftarna snabbare måste reglera konkurrensvillkoren på Internet så att inte några få enorma aktörer får vara för mäktiga. Till exempel att tvinga en dominant som Amazon att delas upp i delar som gör att de inte både kan tvinga leverantörer att nyttja dem utan också särskilt lyfter fram egna produkter som ger dem bäst ”kick-back”. Amazon, Google, Apple och Facebook är extremt lönsamma giganter. Deras makt behöver balanseras. Och självklart måste dessa företag betala skatt där de tjänar massor av pengar.
https://euobserver.com/economic/138954

Ett av mötena handlade om artificiell intelligens, AI, och dess snabba utveckling. Det är imponerande att ta del av allt som redan sker men också vilken enorm produktivitetsökning som AI kommer att medföra inom alla verksamhetsområden. Tveklöst kommer många arbetsuppgifter rationaliseras bort. Särskilt administrativa jobb. Många politiker förstår sannolikt inte vad som händer. Politiken måste ta denna utveckling på större allvar och redan nu reformera för att matcha den verklighetsförändringar som redan sker. En av de viktigaste reformerna är att till exempel sänka ränteavdragen och istället erbjuda avdragsrätt för uppbyggnad av ett individuellt konto för livslångt lärande. Jag blir nästan trött när jag tänker på allt reformarbete som är nödvändigt i Sverige på grund av tidigare oförmåga att ställa om. Darwins läror gäller än! Kina och Frankrikes ledare har gått ut och sagt att de ska bli världens ledande AI-nation. Oavsett vem som vinner, sannolikt kineserna, kommer utvecklingen gå i ett rasande tempo. Uppsala och Sverige behöver ett politiskt ledarskap som förstår vad som händer och som har förslag på framgångsrika vägar framåt. Vägar som är attraktiva för alla invånare. De vägarna finns men det krävs kompetent och modigt ledarskap för att vi ska lyckas.
https://www.google.se/amp/s/quoteinvestigator.com/2014/05/04/adapt/amp/
http://www.bbc.co.uk/timelines/zq8gcdm

Riskerna med AI är stora. Möjligheterna enorma. Tveklöst har bifogad föredragshållare rätt när han ger uttryck för faror med denna utveckling. Vi är tidigt i utvecklingstrappan så många misstag kommer att göras. Samtidigt är ”enbart” Kinas och Frankrikes engagemang kopplat till AI garant för att utvecklingstempot blir högt och länders konkurrenskraft kommer kraftigt att påverkas av hur duktiga olika samhällen blir på att utveckla liknande system och på att använda dem. Den digitala världen är global.
https://m.youtube.com/watch?v=TRzBk_KuIaM
https://www.investinontario.com/artificial-intelligence#intro

”The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present. The occasion is piled High with difficulty, and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew, act anew.”


Abraham Lincoln 

Samtidigt som vi måste hänga med i utvecklingen, gärna leda den, har jag börjat rannsaka mig själv mycket mer kopplat till digitalt nyttjande. Jag måste bli bättre på att förhålla mig mer hållbart till denna fantastiska tillgänglighet. Och jag måste bättre bidra till att min dotter inte ägnar för mycket av sin tid uppkopplad. Det tidigare sättet att umgås och lära, innan digitaliseringens enorma genomslag, är fortsatt väldigt viktigt för vårt välmående. Inte minst viktigt är att sätta stopp för otyget att inte få tid för total avkoppling från alla jordens möjliga intryck. Och tid för sömn. Även sömnens stora betydelse för vårt välbefinnande, och kreativa förmåga, blev jag påmind om på ett möte igår.
https://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter%20Detalj/barns-nya-datorvanor-%20ger-samre-lasformaga.cid991610
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:705603/FULLTEXT01.pdf

Dagens kalkon
De som inte förstår värdet av att bygga stolthet kopplat till ett särskilt samhälles värderingar och uppskattade särskiljande drag. Generellt särskiljande mot många andra samhällsbyggen. Tänk att det ska vara svårt att förstå att det har stor betydelse för en positiv sammanhållning. Förutsatt att just vi blir mycket bättre på att inkludera nya invånare och tillsammans utveckla just våra unika platser där människor lever sina liv. I en mycket tillgänglig värld är särskiljande exotiskt. ”Sannolikt ”uppfann” ingen den svenska köttbullen. Recept på köttbullar finns i många länder. Men vilket land som först och mest intensivt ägnar sig åt nationell självspäkning råder knappast någon tvekan om.”
http://www.gp.se/ledare/cwejman-det-ursvenska-är-blott-självspäkning-1.5932089

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Ja, om man ska betraktas som seriösa att samtala och förhandla med finns gränser för vilka förslag man lägger. Rädslan för att förlora stöd när andra partier skärper till sin migrations- och integrationspolitik bidrar säkert till liknande korkade förslag. Och för att vara intressant att prata med måste man ha konstruktiva förslag att samtala om. Och nästan allt kan inte alltid sammankopplas med enbart en fråga.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-sd-är-fortfarande-inte-ett-parti-som-andra-1.5930200

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar