torsdag 17 maj 2018

Spelsystemsfrågan fortsatt i centrum

Schackspel redan nu
Vem kan regera med vem efter valen 9/9 2014. Det görs tappra försök att styra in valrörelsen på andra frågor än regeringsfrågor och migrations- samt integrationsfrågor. Vi får se hur det går. Bland väldigt många människor som jag varje dag träffar tycks dessa frågor ändå vara mycket intressanta och viktiga för de flesta.
https://www.di.se/debatt/alliansen-kan-regera-med-stod-av-oss/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/ulf-kristersson-integrationen-ar-sveriges-storsta-problem/
https://www.expressen.se/kronikorer/nisha-besara/politiken-ar-stor-folket-ar-litet/

Migrationsfrågorna rör till det på ett destruktivt sätt i Sverige. Andra viktiga sakfrågor hämmas kraftigt av dessa låsningar. Reformbehoven inom många områden brådskar. Vi måste förändra många styrsystem för att bättre möta en förändrad verklighet och en allt tuffare global konkurrens. Professor Tommy Möller bjuder i bifogad artikel på perspektiv som är mycket oroande. Om inte reformarbetet mycket snart leder till hållbara förändringar utvecklas våra svenska samhällen inte på ett sätt som leder mot ett attraktivt samhälle för oss alla.
https://www.di.se/debatt/hog-risk-att-migrationen-forlamar-nasta-regering/

Tveklöst är migrations- och integrationspolitiken viktig för svenskt välbefinnande. Dessa två politiska dimensioner bär på stora förbättringsmöjligheter som måste realiseras. Invandring har i alla tider berikat Sverige. För att inte skapa ett samhälle med 1/3 av befolkningen som lever socialt utsatt och i parallella samhällssystem måste integrationsförbättringarna ske nu! Inkluderingsjobb bär på många positiva förbättringar.
"Ett annat exempel på hur ett särskilt utsatt område skiljer sig från resten av samhället kommer från företagaren Ali Jomaa i Lindängen i Malmö. Av de åtta språk som han behärskar så är det svenskan som han har minst användning av, trots att han bor och arbetar i Sverige. Jomaa upplever emellertid inte att området som han bor i är en del av Sverige: ”I Lindängen gäller inte svenska lagar, utan traditionen från hemländerna. Och släktens storlek.”.
http://www.gp.se/ledare/svenska-omr%C3%A5den-som-inte-%C3%A4r-en-del-av-sverige-1.6033452
https://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/

Dagens kalkon
Rikspolitiker som inte förstår inlåsnings- och segregationseffekterna av en dålig integrationspolitik.
https://www.expressen.se/ledare/staten-ska-inte-skapa-fler-hemmafruar-i-fororten/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Om man menar allvar med att vilka säkra ett framtida lokalsamhälle som håller ihop måste man inse att verkligheten idag är problematisk. Särskilt i många av våra större städers utanförskapsområden. Gör om! Gör rätt!
http://www.gp.se/ledare/svenska-områden-som-inte-är-en-del-av-sverige-1.6033452

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar