tisdag 29 maj 2018

Den som spar hen har

Hållbar hög generell välfärd
Är ett land ett generellt välfärdsland om en person som jobbat i 35 år och i genomsnitt tjänat 25.000 kronor, i dagens penningvärde, endast får en pension inklusive bostadstillägg motsvarande den summa en person som aldrig jobbat får? Just nu sprids beräkningar om att det är fallet i Sverige på sociala medier. Är det "fake news"? Sannolikt inte. Skillnaderna är mycket sannolikt väldigt små mellan två liknande personer. Är det rimligt? Är det rimligt att hurra för att vi har en hög sysselsättningsgrad om man i det räknar in många människor som är i olika former av åtgärdsprogram? Det tycks i vart fall Socialdemokraterna tycka. Är vi nu nära den perfekta ekonomiska storm som bland annat den tidigare Socialdemokratiska statsministern Göran Persson? Varför inte? Minusräntor under farligt lång tid, fastighetsmarknad som bygger på nivåer som få har råd med, en svag valuta och allt fler i långsiktigt utanförskap. Extrajobb och andra arbetsmarknadsinsatser ska inte tillåtas försköna verklighetsbilden. Och nu kanske ITALEX spåret växlar upp....
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Sveriges-ekonomi/
https://www.finansportalen.se/sverigesekonomi/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Prognoser-om-ekonomin/

Vissa påstar att vi inte får prata om att den svenska ekonomin övergripande just nu är stark. Wolodarski har fel när han säger att vi inte talar om det. Att den Sveriges ekonomi för tillfället uppvisar styrka är ur statens perspektiv korrekt. Det är dock mer intressant att tala om vad som ligger i framtidskorten med den förda politiken, utan nödvändiga reformer. Det är särskilt viktigt att tala om det eftersom bland andra SCB tydligt redogjort för att den sedan länge farligt låga räntan och all kostnadsökning kopplat till migrationspolitiken utgör huvudskälen för en kortsiktigt stark svensk ekonomi.
https://www.dn.se/ledare/kolumner/rekordsiffrorna-vi-inte-far-prata-om-i-sverige/

Ett land är en geografisk yta och människorna som är starkt kopplade till den ytan. På en välskött yta är det fred mellan människorna och välfärden är hög. Och människorna har hanterbara lånebördor utan extrem riskexponering för räntehöjningar eller att någon i familjen blir sjuk. När vi värderar Sveriges ekonomi är det viktigt att väga in det svenska folkets ekonomier och den ekonomi landets kommuner har. Tro mig, det är alltid bra att ha en riktig ekonomisk buffert. En bostad som har dolda högre värden kan vara en bra reserv, om man kan realisera värdena och hitta något billigare om det krävs.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-skulder/
https://kommuninvest.se/om-oss/forskning/rapporter/kommunala-laneskulden-2017/

Dagens kalkon
Italien. EUs kris växer. Patienten är sjuk, mycket sjuk. Så går det när man inte är i synk med stora delar av folket. Elitistiska projekt som upplevs självgoda attraherar få.
http://flamman.se/a/historisk-regeringskoalition-i-italien-fordjupar-eus-kris

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Det ryktas om att Magdalena Andersson gärna vill ta ett nytt grepp om penning och finanspolitiken i Sverige. Det behövs. Det gäller dock att lära av vår historia och hålla tungan rätt i munnen.
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/gor-inte-om-misstaget-fran-40-talet-politiker/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar