tisdag 6 mars 2018

Hur bryts segregationen

Lika inför lagen
Jag gillar våra Nordiska grannar. Ofta har de varit och är kloka. Danskarna har dock gått lite snett när de tycker att olika lagar ska gälla de egna invånarna på grund av var man bor... Det förvånar mig att de oftast kloka danskarna tänker sig att ”gå en sådan väg framåt”. Det rimliga är att istället höja relevanta straffskalor och tillämpa lagen hårdare för återfallsförbrytare eller personer som anses ha gjort särskilt allvarliga brott.

Redan i Sveriges gamla landskapslagar kan man läsa ”land ska med lag (lagom...) byggas”. I modernare tid hade kung Karl XV valspråket ”Land ska med lag byggas”.

Extremister måste undvikas inom seriösa partier. De har också sin demokratiska rätt men det är rimligt att de också får ”flagga upp” för den väg framåt de står för. Vissa tycker till exempel att hedersförtryck och hedersvåld är ok.... Att extremister, av alla slag, försöker smyga sig in i etablissemangets ”värme” är inte konstigt. ”Trojanska hästar” finns det gott om i vår mänskliga historia. Det är självklart en del av strategin av krafter som vill öka sitt inflytande för en egen agenda. Utan att vara fegt exkluderande måste seriösa partier ordentligt kvalitetsgranska sina kandidater.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/partierna-maste-skydda-sig-mot-islamisterna-21004
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Trojanska_hästen
https://www.expressen.se/nyheter/solna-tingsratt-inleder-arende-efter-kritiserade-domen/
https://www.expressen.se/nyheter/anne-ramberg-om-domen-hor-inte-hemma-i-en-svensk-domstol/
https://www.expressen.se/nyheter/solna-tingsratt-inleder-arende-efter-kritiserade-domen/

Om vi menar allvar med betydligt bättre inkludering, minskad segregation och likhet inför lagen måste vi kvalitetssäkra politiker och myndighetspersonal mycket bättre! Naivitet, eller rädsla, får inte låta oss missköta vårt demokratiska uppdrag att upprätthålla vår värdegrund. Värdegrunden med grundbultarna demokrati, jämlikhet, rättvisa och försvar av det sekulära samhället. Tror du att religiöst inriktade skolor är en bra idé om vi ska minimera segregation och uppmuntra en sekulär kultur?
https://www.expressen.se/debatt/nu-stanger-vi-dorren-for-religiosa-friskolor/

Bra att ett antal yngre Centerpartister fort och tydligt gått ut och tagit avstånd från den hårresande inställning som två nämndemän gett uttryck för i Solna tingsrätt! Bra att också partiledningen rutit till. Alla seriösa partier måste hålla rent från personer som kraftigt avviker från den värdegrund i Sverige som kan klassas som generell. Jag återupprepar: Demokrati, jämlikhet, rättvisa och försvar av det sekulära samhället.
https://www.aftonbladet.se/a/jPgxko
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1ky0PQ/namndemannen-utesluts-ur-centerpartiet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/L0mXdP/loof-om-kritiserade-domen-dessa-varderingar-har-ingen-plats-i-vart-p
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fnyheter%2fuppsala%2fhelt-oacceptabelt-att-partiet-inte-agerat-fortare-4919139.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx

Inkludering och bekämpning av extremism och kraftig segregation kan bara lyckas om vi tydligt står upp för vår värdegrund och att alla som kan arbeta också aktiveras i meningsfulla uppdrag. Och att alla våra barn och unga får en bra och jämlik chans att nå sin fulla bildningsförmåga.

Dagens kalkon
Människor som vill blanda ihop politik och religion. Det offentliga systemet ska vara religionsfritt. Vi måste försvara vårt sekulära och fria samhälle! Staten och kyrkan skildes åt i Sverige, det var klokt! Människor får tro på vad de vill så länge de inte trycker på andra sin tro, tycker jag. I vart fall om man inte är extremist, de bidrar aldrig till något gott oavsett inriktning. Självklart får man sälja det man tror på till den som önskar men jag upprepar, jag vill inte leva i en stat som påtvingar sina invånare någon religiös tolkning.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-lämna-politik-och-religion-utanför-domstolarna-1.5266681

Dagens stjärna
K-G Bergström. Eftersom det i Sverige tyvärr är mycket svårt för människor att kryssa in sig i demokratiska församlingar måste partier klara av att hålla extremister, odemokratiska krafter, rättshaverister och människor som inte följer våra lagar borta! Det finns gott om vettiga människor i Sverige. Vi behöver fler av dem som hjälper till att klokt företräda folket i kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdagen, nämnder, styrelser och i domstolar.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/domen-i-solna-tingsratt-borde-fa-alla-partier-att-dra-oronen-at-sig/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar