torsdag 29 mars 2018

Gränser för samhällskontraktet

Nya tider ger nya möjligheter
Vi lever i en mycket intressant tid. En brytningstid på många sätt. Grattis till dig och mig som får uppleva denna spännande tid. Trots att världens länder blir allt mer protektionistiska tycker jag ändå att världen är full av fantastiska möjligheter för den som har drömmar och ambitioner. Och tillgängligheten till det mesta har aldrig varit bättre än idag tack vare den digitala revolution vi har och fortsätter att uppleva. I praktiken har idag varje landsbygdsbo med bredband samma tillgänglighet till världens alla varor som en person som bor i Tokyo. Även om allt fler länder börjar införa strafftullar och bryter mot tidigare handelsavtal kommer vi för all framtid leva i en värld där E-handeln kraftigt förändrat människors köpvanor.

E-handelns kraftiga volymökningar förändrar mycket. Inte minst har korta varutransporter av små försändelser ökat dramatiskt de senaste åren. Det påverkar både traditionell handel kraftigt men också logistikflöden på ett mycket tydligt sätt. Tror du att samhällsplanerare de senaste tio åren tagit tillräcklig hänsyn till denna för mig självklara utveckling?... Ett skäl till allt sämre trafikflöden i våra städer är antalet trafikrörelser kopplade till mindre varutransporter.
http://inrikesmagasin.se/2016/07/10/trendspaning-framtidens-logistik/

Volym har alltid betydelse, oavsett om det är mer eller mindre. Det gäller antalet människor i ett samhälle också. Och den demografiska profilen på alla människor. Många barn och många äldre samt få i självförsörjning däremellan blir jobbigt för ett land som Sverige. Brist på kvalificerad arbetskraft blir ett problem för ett land som Sverige. Stora antal lågutbildade människor med särskilda utmaningar att komma in på arbetsmarknaden är ett problem för ett land som Sverige. Det minsta vi måste kunna begära av våra förtroendevalda, politiker, är att de kan förstå och ta volymsamband på största allvar. Om man inte gör det bär man ett stort ansvar för samhällets förmåga att säkerställa en bra lägsta socioekonomisk nivå bland just våra invånare runt om i Sverige. Vi lever i en värld där olika intressen alltid kommer att ha dragkamper mot varandra. Och vi lever i en värld där det är dumt att bortse ifrån praktiska problem beroende av vilka vägval man väljer. I den bästa av världar klarar ansvarsfulla politiker att bidra till att vi löser intressekonflikterna utan blodiga strider.
https://www.expressen.se/ledare/det-gar-inte-att-trolla-fram-bra-flyktingmottagande/
https://www.scb.se/contentassets/fee6de8eb7dc43bd9b3f36da925b5458/be0401_2017i60_sm_be18sm1701.pdf

Det är inte tillräckligt att tycka något avgränsat enkelt i en sakfråga för att på riktigt vara en "hållbart" "fin" medmänniska. Verkligheten är betydligt komplexare än så. Man har också ett personligt ansvar att försöka förstå konsekvenserna av sitt avgränsade tyckande. Jag anser i vart fall att människor med politiska förtroendeuppdrag har det personliga ansvaret. Vad tycker du? Nedan artikel är exempel på konsekvenser där allt fler medmänniskor utnyttjas under slavliknande förhållanden i Sverige. I takt med att vi är för handlingsförlamade mot organiserad brottslighet och landets storstäder fylls med tusentals människor som olagligt befinner sig där ökar också dessa utsatta människors sårbarhet. Att inkludera dem som inte fått rätt att leva i landet i våra medborgarrättigheter är självklart en omöjlig ekvation. Det förstår de allra flesta, men långt ifrån alla.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/gr%C3%A4nspolisen-en-bit-br%C3%B6d-eller-lite-ris-i-l%C3%B6n-1.5472175

Lagrådet är väldigt tydligt med vad de anser om regeringens förslag på någon form av särskild amnesti för en avgränsad grupp människor. Den som bryr som om jämlikhet, rättvisa och att lagar ska gälla alla just jämlikt och rättvist gör klokt i att ta lagrådets yttranden på största allvar. Jag har varit, och är, engagerad i bland annat afghanska ensamkommandes välbefinnande. I välbefinnande lägger jag in en snabb takt att integreras in i att bli en självförsörjande del av vårt gemensamma samhällsbygge. Vad gör regeringen nu? Blir intressant om den bara kör vidare med sitt förslag ändå, då är det politisk taktik som ligger i "potten" och inget annat.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6920607

Cwejmans ledarartikel är mycket läsvärd. Jag vet inte vilket parti han mest sympatiserar med. Det kvittar, jag delar hans syn på balansen mellan att ta i problem och att vara optimistisk. Centerpartiets positiva anslag borde vara en självklarhet för alla partier. Vem vill inte att framtiden ska bli bra, till och med bättre ur just ditt perspektiv? Vägen mot bättre är dock kantad med problemlösning, det är viktigt att vara tydlig om det. För att kunna göra en positiv morgondag trovärdig behöver man tydligt kunna redogöra för hur samhällsproblem/utmaningar ska lösas.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-det-%C3%A4r-fakta-inte-pessimismen-som-styr-1.5471564

Timbro har helt rätt. Vi måste ordentligt fundera över vad morgondagens "samhällskontrakt" ska inkludera och vad vi själva får svara för oavsett om vi är, har varit eller aldrig har varit skattebetalare och medborgare. Håller du med?
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/utvecklingsledighet-ar-bara-sloseri-med-skattepengar-21413

Dagens kalkon
Regeringen. Genom flera lagändringsförslag den senaste tiden visar de att de går väldigt vilse i det som borde vara självklart, att alla ska behandlas jämlikt och rättvist. "Att Lagrådet markerar så tydligt borde få statsminister Stefan Löfven (S) att tänka om. En regering som inte förmår omsätta ambitionen om ordning och reda i praktiken, genom att upprätthålla rättssäkerheten i asylprocessen, förtjänar inte att tas på allvar av någon."
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-viktig-kritik-av-regeringens-migrationspolitik-1.5477927

Dagens stjärna
Linda Nordlund. Ja, partierna måste förändra sitt sätt att arbeta om de ska klara av att locka många fler, och behålla, medlemmar! Sedan jag blev en av Centerpartiets ledande företrädare har jag kämpat hårt för att Centerpartiet Uppsala ska vara en mycket bra demokratisk plattform där medlemmar på riktigt kan påverka vår löpande politik. Jag törs påstå att få, om något, parti är i närheten av vårt sätt att arbeta. Det är dock inte oproblematiskt när man bjuder in till den möjligheten. Det är fortfarande de medlems- och folkvalda som har fått mandatet att slutligt ta ställning.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/helt-naturligt-att-medlemmar-flyr-fran-fridolin-och-lovin/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar