torsdag 1 mars 2018

En vinnande inställning

Belöningssystem
De mest framgångsrika företagen och idrottsförbunden har insett kraften i att bygga upp belöningssystem som gynnar beteende som strävar mot förbättring. Det kan tyckas självklart. Men oavsett Ayn Rands extremt negativa inställning till det kollektiva perspektivet så inser de flesta att belöningssystem som gynnar både enskilda och ett definierat kollektiv är positivt. Ayn Rand hade en hel del tänkande som jag håller med om. Och hon var intressant krass i sitt tänkande. Men i min värld hängde inte logiken ihop hela vägen från att både förespråka maximalt individuellt utrymme och ändå inte anarkism. Ett rättvist system som bygger på både ansvar och befogenheter för att kunna lyckas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=41
https://inspirationcompany.se/?s=bel%C3%B6ningssystem&gclid=Cj0KCQiAw9nUBRCTARIsAG11eidDtInEdrhAjTPmRWK_-igAl52uHIAD5ozVUaHKcQ5G611Kvx9OYU4aAq_jEALw_wcB
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39232/1/gupea_2077_39232_1.pdf

Ett framgångsrikt lagbygge kräver rimligt gemensamma värdegrunder. Det kräver en rimlig lojalitet mot gruppen. Det företag, den förening eller det samhälle som inte lyckas skapa ett belöningssystem som uppmuntrar individer att nå så långt som möjligt av sin potential samtidigt som man känner lojalitet mot det gemensamma kommer inte att bli framgångsrikt. Tycker du att samhället Uppsala och samhället Sverige idag är bra på att skapa denna viktiga sammanhållning? Jag läste nyligen en tweet från Madeleine Albright, tidigare utrikesminister i USA. Den exemplifierar delvis och tydligt vad jag menar är viktigt att skapa hos varje enskild invånare i en kommun eller i ett land. 

”70 years ago today a communist coup destroyed democracy in my native Czechoslovakia. The coup forced my family into exile, and months later we were welcomed as refugees in the USA. Ever since I’ve been a grateful American, and I’ve learned to never take democracy for granted”. När vi lyckas inkludera alla Asylinvandrade nysvenskar så att de känner sig som ”tacksamma svenskar”, då har vi lyckats med något fantastiskt. Det går, om vi inkluderar betydligt bättre än hittills.

Dagens kalkon
De som driver en ohållbar politik. Lagar och regler måste gälla oss alla jämlikt. Och de måste tillämpas rättvist. "De närmaste åren beräknas ungefär 50 000 personer gå under jorden för att undvika att bli utvisade från Sverige och det är orimligt att kommunerna ska stå för försörjningsstöd till denna grupp. Socialdemokraterna borde istället fokusera på de människor som har fått uppehållstillstånd för att kunna ge dem den bästa möjliga starten i Sverige." Läs gärna Wegerups krönika en gång till.
https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/

Riksdagen. De majoriteter som styr i riksdagen måste fullt ut ta ansvar för den politik som drivs och som påverkar landets kommuner. Bara då kan de också på allvar tvingas ta ställning på ett långsiktigt hållbart sätt. Det duger inte med en kortsiktig politisk riksväg som sedan lämpar över stora sociala-, praktiska- och ekonomiska problem på kommunerna. Särskilt på kommuner där väldigt många människor vill bosätta sig. Centerpartiet i Uppsala har länge drivit på för behovet av prisvärda bostäder! Det har inte andra partier tidigare gjort. Jag deltog i flera debatter i Almedalen 2017 där jag argumenterade för detta behov. Då var det fortfarande många som inte insåg det behovet. Jag tror att huvudskälet till att Centerpartiet i Uppsala tidigare än många andra politiska grupperingar identifierar behov är att vi ägnar en stor del av vår energi åt att träffa och lyssna på invånarna. Det finns uppenbarligen ett behov av att folkliga företrädare gör det i mycket högre utsträckning än hittills. Läs gärna den bifogade artikeln!
https://www.expressen.se/ledare/var-ska-alla-nyanlanda-bo-egentligen-lofven/

P.S C Uppsala har länge drivit på för att Inkluderingsjobb ska bli en självklarhet. Det kommer att bli så till sist. Frågan är bara varför det ska behöva ta så sjukt lång tid innan en majoritet förstår det...
https://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Det finns gott om verksamheter att spara in på som inte tillhör det offentligas kärnuppdrag. När det offentliga systemet, styrt av politiker, väljer att försämra villkoren kopplade till kärnuppdragen samtidigt som man öser pengar över en massa sidoverksamheter är det hög tid att börja prioritera rätt. Högre skatt är fel prioritering. Det finns gott om avvecklingsmöjligheter och det finns massor av effektiviserings- och produktivitetsförbättringsmöjligheter. Men det kräver politiskt mod....
http://www.gp.se/ledare/boscanin-spara-inte-p%C3%A5-de-svaga-1.5235255

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar