torsdag 8 mars 2018

Den svagaste länken...

Helhetstänkande
Hörde ett intressant P1-reportage igår om rättssystemet och rikspolitikens oförmåga att tänka tanken om förbättringsbehov hela vägen. Det finns ett talesätt som lyder: "Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk". Det är klokt att komma ihåg det talesättet för den som har ambitionen att bygga en framgångsrik verksamhet. Det svenska rättssystemet är inget undantag. Inte minst idag, på internationella kvinnodagen, är det viktigt att slå ett slag för ett bättre rättsystem som leder till att många fler kvinnor får upprättelse.
https://www.dn.se/ledare/signerat/ingen-kedja-ar-starkare-an-sin-svagaste-lank/
Idag är vårt rättssystem inte tillräckligt kapabelt att klara upp brott och rättssäkert, samt skyndsamt, genomföra rättegångar. Det finns säkert de som anser att vi klarar det hjälpligt men jag säger att det inte är så eftersom antalet brott i förhållande till antalet som leder till åtal är på tok för lågt. Inte minst inom ekobrottsområdet. Om du bara leker med tanken att Polisen skulle gripa 10% fler och om åklagarmyndigheten väljer att gå vidare med 90% av dessa gripna till åtal, då ser situationen helt annorlunda ut. Och vi vill väl att fler kriminella ska åka fast? Och BRÅ fångar inte alls upp alla mörkertal som finns i våra utanförskapsområden där väldigt många brott aldrig anmäls. Inte minst på grund av att klankulturer råder över Sveriges rikes lag.
https://www.bra.se/
https://www.expressen.se/nyheter/ny-rapport-polisen-loser-farre-brott/
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper.html
Dagens kalkon
Rikspolitiker som inte inser att lag och ordning bara kan upprätthållas acceptabelt om hela rättskedjan är rimligt kompetent och effektiv. Om Polisen börjar gripa många fler behövs också åklagarväsende och domarskrået förstärkas. Hur kan det vara svårt att förstå? Visst förstår du att två skäl till varför kriminella som tagits av Polis kommer undan är antingen att Polisen gjort ett oprofessionellt jobb eller att åklagaren gjort det? Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk! Och advokater fokuserar på att hitta de "svaga länkarna"!
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/planering-och-uppfoljning/budgetunderlag/budgetunderlag-2018-2020.pdf
Dagens stjärnor
Alla fantastiska kvinnor på vår jord!

Våra hårt slitande invånare som jobbar inom Polisen, Åklagarväsendet, Domstolsverket och Kriminalvården. De utgör ryggraden i ett demokratiskt samhälle som jämlikt ska styras genom lagar. Tack för allt ni gör trots mycket misskötsel! Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och nedan har du den kedja som måste vara stark och effektiv!
https://polisen.se/
https://www.aklagare.se/
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolsverket/
https://www.kriminalvarden.se/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar