lördag 10 mars 2018

Hälften kvar

Behålla mer och få tillbaka mindre
Håll med om att det är bättre att vi får behålla mer av pengarna vi tjänar efter skatt än att få statsreglerade avdrag eller bidrag! Eller tillhör du de personer som gillar att låna massor och uppskattar 30% ränteavdrag? Varje krona i skatt innebär en krona mindre som du själv kan styra över och en krona mer som politiker bestämmer över. Vi behöver betala skatt för att finansiera välfärdssystemets kärnverksamheter. I det räknar jag in rättssystemet och försvaret. Samtidigt finns självklart gränser för när skatter blir så höga att de försvagar hela vår samhällsekonomi. Skatter utgör också konkurrensmedel för att behålla och attrahera arbetande människor. Tror du till exempel att det är lättare eller svårare för Uppsala att attrahera välavlönad arbetskraft att bosätta sig i Uppsala när alla kommuner du passerar från Uppsala till Stockholm med tåg har lägre kommunalskatt? Så länge som det finns stora möjligheter att inom nuvarande ekonomiska ramar jobba smartare är skattehöjningar ett mycket destruktivt vägval. Uppsala behöver ett större offentligt omställningstryck. Därför behövs en skatteåterställare till 2014 års nivå. Transfereringssystemen, bidrag i massor av former, behöver nationellt kraftigt reformeras. Både ifrågasätta flera delar av bidragsdjungeln samt förenkla bidragsstrukturerna. Ingen borde behöva betala mer än hälften av sin lön i skatt!
https://www.expressen.se/ledare/lat-folk-behalla-halften-atminstone/
http://www.gp.se/ledare/boscanin-skattetrycket-är-för-högt-1.5339140
https://www.expressen.se/nyheter/maud-olofsson-gor-comeback-i-valrorelsen-som-debattor/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Transferering
https://www.synonymer.se/sv-syn/transfereringssystem

Vi måste ständigt ifrågasätta hur mycket skatt som är rimligt och hur våra skattepengar används. Det är särskilt irriterande med partier som driver på för högre skatter när ineffektiviteten är omfattande. Höga och högre skatter tar ifrån arbetare och pensionärer egna möjligheter att bestämma mer över sina intjänade pengar. Och när samhällskontraktet är brutet och vi får sämre kvalitet i välfärdstjänsterna blir ett högt skattetryck ännu svårare att försvara. Det finns ett uttryck som lyder ”Don’t fix whats not broken”. Motsatsen blir att man ska fixa det som är trasigt! Med smartare arbetsmetoder och nyttjande av tillgänglig modern teknologi kan mycket ”lagas” av det som kopplat till välfärdens kärna nu har gått sönder.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/timbro-hur-lange-vill-vi-betala-hoga-skatter-21052
https://www.ekonomifakta.se/Ordlista/Elasticitet/
https://books.google.se/books?id=PJeBe5E-YtQC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=skatteelasticitet&source=bl&ots=z7LeOYs1c8&sig=6R0LH_4s4qAwKRcB0vaax4XTqno&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwj2_vWY5uHZAhUsyqYKHWlbCeIQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=skatteelasticitet&f=false

En intressant källa till information om skatter är föreningen Skattebetalarnas hemsida! Gå inte på vänsterpropagandan om att väldigt höga skatter är nödvändiga för att säkra den så kallade välfärden. Vi kan tveklöst organisera de offentliga verksamheterna smartare, vi kan med fördel skära ner på mycket som inte är tydligt kopplat till välfärdens kärna. Då kan vi garanterat klara av välfärdsfinansieringen utan destruktiva skattehöjningar som S, MP och V älskar att belasta oss med.
https://www.skattebetalarna.se
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/?gclid=Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoO-KZScXFaW0RbnZ7gU5IU98RT-EccTS2apTJESK2HUD2TFzDSqw9ALAaAiHEEALw_wcB

Det finns gott om skatteslöseri och ineffektivitet runt om i Sverige. En form av allt slöseri är alla framgångsrika projekt som inte självklart implementeras i den löpande verksamheten. Ett sådant mycket framgångsrikt projekt var jag engagerad i genom Företagarna, Gottsunda Factory. Trots väldokumenterat goda resultat, och mycket bra utvecklade arbetsmetoder, blev de inte självklart implementerade i relevanta offentliga verksamheter. Tänk om vi hade fortsatt att utveckla den metodiken för att bättre och snabbare coacha långtidsarbetslösa mot självförsörjning. Då hade vi inte varit i närheten av dagens svåra situation med ett ökande utanförskap.
https://www.skattebetalarna.se/sloseriombudsmannen
https://www.esf.se/en/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Ostra-Mellansverige/Gottsunda-Factory/
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fnyheter%2fuppsala%2fgottsunda-factory-hjalpte-henne-980361.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx

Dagens kalkon
Regeringen! Det är idiotiskt att pressa på för att alla ska ta en gymnasieexamen. Rätt väg framåt är istället att alltid göra det möjligt att till lämpliga villkor få vidareutbilda sig när lust eller nödvändig individuell insikt finns! Bättre att coacha skoltrötta, eller mycket arbetssugna, ungdomar att starta eget eller att hitta ett jobb istället.
https://www.expressen.se/ledare/rosenbad-kan-inte-beordra-fram-studentmossor-till-alla/

Dagens stjärna
Styrelsemedlemmarna i U! Club Uppsala som ideellt driver en folkrörelse för att stärka Uppsalas attraktion och Uppsalabornas stolthet. En mycket produktiv och trevlig styrelseträff är precis avslutad.
http://uclubuppsala.se/om-uclub/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar