lördag 17 mars 2018

Global konkurrens

Insättningsgarantin
Är du säker på att det finansbolag du lånar in dina pengar till, utan ränta, inkluderar dig i insättningsgarantin av sparade medel? Det är en väldigt generös garanti som skattekollektivet ställer upp på. Visst betalar finansbolagen, som vill kunna erbjuda detta till sina kunder, en liten ”försäkringsavgift” per år. Om de små avgifterna ackumulerat täcker upp för lägen som när HQ-bank gick i putten vet jag inte. I en marknadsekonomi borde vi alla få ta eget ansvar för om vi lånar ut våra pengar till oseriösa och oskickliga banker och finansbolag eller inte. Aktieägare och bolagens kunder ska i en marknadsekonomi få skylla sig själva om man agerar oklokt. Är inte det en rimlig ordning? Varför ska svenska skattebetalare backa upp inlåningsbolag som har sina moderbolag i annat land och därigenom kan "dribbla" med var företaget väljer att skatta. Att Nordea flyttar sitt huvudkontor till Finland tror jag i nuläget bara är negativt för svenska skattebetalare. Om vi fortsätter att ta en massa risker men förlorar företagsmöjligheterna, och skatteintäkterna, runt ett huvudkontor har regeringen tveklöst gått snett. Eller ska Nordea exkluderas från insättningsgarantin? Då kommer nog väldigt många privatpersoner byta bank. Även finansministrar måste klara av att tänka långsiktigt och förstå att vi lever i en konkurrensutsatt värld.
https://www.expressen.se/ledare/ingen-katastrof-for-sverige-att-nordea-flyttar/
https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/
https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/Sa-fungerar-insattningsgarantin/

Men det kanske är en mänsklig rättighet att ha en insättningsgaranti.... Nej! Om inte svensk politik mycket bättre börjar inse att det viktigaste uppdraget är att Sverige ska vara globalt konkurrenskraftigt går vi en sämre framtid till mötes. Varför ska inte alla svenska företag flytta sina huvudkontor till Finland eller Danmark? De är enligt den senaste lyckoindexmätningen lyckligare samhällsmedborgare än de svenska. Vilket företag vill inte ha de lyckligaste medarbetarna när man konkurrerar på en stenhård global marknad?
https://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/det-har-gatt-inflation-i-manskliga-rattigheter/

Dagens kalkoner
Maktgrupperingar som exkluderar kvinnor och som inte ser oss alla som jämställda.
https://www.expressen.se/ledare/sverige-ligger-pa-efterkalken-i-debatten-om-brodraskapet/

Socialdemokraternas tidigare valberedning. Gång efter gång visade Mona Sahlin prov på bristande omdöme och uppvisade en intressant oförmåga att organisera sitt eget liv. Självklart hade hon sina goda sidor också. MEN hur kunde en valberedning lyfta fram en person med så uppenbara brister som statsministerkandidat? Inte imponerande!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/p64agV/kronofogdens-beslut-mater-ut-mona-sahlins-statsradspension

Dagens stjärnor
De som fick tillbaka bandyfinalerna till Uppsala. Det är en folkfestdag i Uppsala och idag är det en fantastisk väderinramning. Strålande solsken, vindstilla och -4 grader. Perfekt!
https://bandyfinalenuppsala.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar