måndag 26 mars 2018

Breda överenskommelser

Släpp svenskarna friare
Marknadsekonomin har visat sig vara den tveklöst bästa samhällsmodellen för att skapa ett högt generellt välstånd. Visa mig gärna något avvikande exempel. Inom marknadsekonomin är bland annat äganderätten central. I en väl fungerande marknadsekonomi ställer samhällen mycket snabbare om beroende av hur utbud och efterfrågan ständigt förändras. Privata företag som möter behov på marknaden går i konkurs om de inte ständigt säkerställer sin konkurrenskraft. Kommunala verksamheter som inte levererar kvalitet effektivt går inte i konkurs. I ett lokalsamhälle utan konkurrens mellan leverantörer kommer kvaliteten och effektiviteten tveklöst vara mycket sämre än möjligt. Tack till alla kvalitetsdrivna privata företag som bidrar till att vi får mer och bättre välfärdstjänster för våra skattepengar.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marknadsekonomi
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/grundlagsskydd-for-aganderatten-de-immateriella_GN02K233

Rätten att beskatta
Det är oklokt att missbruka rätten att beskatta. Det finns självklart gränser för när skatter leder till en svagare ekonomi. Elasticiteten, den ekonomiska känsligheten, gör till exempel att incitamenten för att jobba fler timmar är lågt om marginalskatten, skatten på den sist intjänade tusenlappen är till exempel 75%. Läs gärna Hagströmmers debattartikel nedan. Socialdemokraternas och Miljöpartiets skattepolitik är med andra ord välfärdsfarlig.
Du och jag måste få mer kvar i plånboken än idag efter alla skatter. Det gör oss friare, det är bättre för marknadsekonomin och det gör det betydligt möjligare att på hårt arbete kunna bygga en liten egen förmögenhet. Varför ska inte hårt arbetande människor ha den möjligheten? Är det inte viktigt att alla ska ha en chans att genom flit bli ekonomiskt fri? Vilken rättvisa är det att bara redan rika, eller de som är duktiga på aktieplaceringar, eller de få väldigt ekonomiskt framgångsrika företagarna, som kan bygga en egen förmögenhet? De politiska partier som på riktigt bryr sig om att försvara och utveckla det generella välståndet borde utan blocktänkande enas om att göra människor friare genom lägre skatt på arbete.
http://nationalekonomi.hannes.se/mikroekonomi/elasticitet
http://www.gp.se/ledare/boscanin-kompromissl%C3%B6s-l%C3%B6fven-g%C3%B6r-ingen-skattereform-1.5425655
https://www.di.se/debatt/sven-hagstromer-foretagare-borde-hyllas/
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/sabeskattasdinlon/marginalskatt.4.61589f801118cb2b7b280006375.html
Dagens kalkon
Magdalena Andersson. Det duger inte med att dra tillbaka det mycket okloka exitskattförslaget. Bara att föreslå något liknande visar i grunden på en företagarfientlig politik. Ett politiskt parti som föreslår liknande dumma förslag förstår inte hur det generella välståndet skapas i en marknadsekonomi. Och de vill inte förstå att våra mest företagsamma och eftertraktade kompetenta är varmt välkomna i många andra länder.
https://www.di.se/debatt/magdalena-andersson-vi-skrotar-exitskatten/
https://www.di.se/debatt/sven-hagstromer-foretagare-borde-hyllas/
https://www.expressen.se/dinapengar/finansministern-exitskatten-skrotas/

Dagens stjärna
Sanna Rayman. Låt politiska kamper handla om sakfrågor, inte Smutskastningsförsök.
https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/snalla-debattera-i-sak-inte-genom-att-fula-ut-personer/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar