tisdag 27 mars 2018

Målmedvetet arbete

Tydliga mål och regelbunden måluppföljelse avgörande
Miljö- och klimatmål
Människans utveckling på jorden vittnar om en enastående utvecklingsförmåga. Den kommer garanterat att fortsätta. Det stora hotet mot vår art är kärnvapenkrig och rovdrift av begränsade resurser i takt med att vi närmar oss 10 miljarder människor.  10 miljarder människor där minst 2 miljarder vill leva lika materiellt förbrukande som oss svenskar.

Verkligheten är att om ”bara” 60% av dagens globala befolkning skulle leva som genomsnittssvensken är resursmässigt helt omöjligt. Så hur ska globala mål formuleras som gör att alla som vill få det bättre också kan få det utan att vi kortsiktigt kör slut på människans förutsättningar att leva på jorden? Du tror väl inte att till exempel Kinas, Rysslands, Brasiliens, Indonesiens och Egyptens invånare som har råd, eller får råd, att leva lika resursrikt som svenskar kommer att avstå från det för att rädda mänskligheten? Personligen tror jag att en viktig global miljö- och klimatmålsättning är att brett skapa en betydligt större delningsekonomi än idag. En sådan ambition kan med fördel brytas ner i delmål inom många områden och löpande följas upp tills vi lyckats lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Vad väntar vi på?

Bildningsmål
Vår viktiga skola är också exempel på framtidskritiska verksamheter som behöver ha tydliga mål och ständig uppföljning av hur vi lyckas ta oss mot målen. Är det eller är det inte viktigt att sluta prata om att segregationen måste brytas? Jag tycker det är väldigt viktigt. Krävs inte då tydliga och mätbara mål om det?

Den verklighet Hamid Zafar är väldigt viktig att ta på större allvar än vad våra rikspolitiker ger sken av att göra. Även många kommunpolitiker behöver också bättre inse verkligheten och inte försöka undvika den. Vad är vår trygghet och frihetskänsla värd? Hur viktigt är det att bryta den klyvning av Sverige som skett och sker? Frågar du mig är det helt avgörande om vi vill lämna ett generellt välståndssamhälle, med en liknande värdegrund som dagens, till kommande människor som lever i just Sverige. Uppsala ligger i Sverige. Jag rekomenderar dig att läsa nedan GP-artikel.

"Vi slussades snabbt in i det svenska skolsystemet tack vare duktiga pedagoger. I klassen hade jag svenska klasskamrater och klasskamrater från andra delar av världen. Sedan dess har mycket förändrats. Både vad gäller befolkningssammansättningen i våra städer och barns möjligheter att få en bra skolstart."

"En mer rättvis bild av samhället är att vi har stora grupper som inte kommer i kontakt med det svenska majoritetssamhället, där barnen knappt kommer i kontakt med svenska elever under sin grundskoletid och där deras språkliga färdigheter avgörs utifrån var de gått i skola. När utanförskapet till slut har nått en gräns där invånarna i flera av dessa områden på grund av otrygghet inte vågar gå ut under kvällstid kan jag inte undgå att minnas Afzelius rader från min barndom: ”Går friheten förlorad på någon enda plats så har den gått förlorad överallt.”
http://www.gp.se/ledare/n%C3%A4r-samh%C3%A4llskittet-eroderar-1.5440221
Dagens kalkon
Åsa Linderborg, Aftonbladet. Ja, skamligt att inte självransakan sin delaktighet i att driva en person mot självmord.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-aftonbladet-borde-be-om-ursäkt-1.5440557

Dagens stjärna
Lotta Gröning. Ja, det finns stora kvalitetsförbättringar inom Sveriges riksdag.
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/fornedrande-nar-de-skapar-politik-for-prioriterade-grupper-i-innerstan/

P.S Självklart ska vi avveckla allt miljö- och klimatovänligt vi kan. Samtidigt måste man göra det på ett rimligt sätt. Det är inte rimligt att straffa många svenskar som i god tro köpt en miljöklassad bil. Antingen kompenserar man alla dessa svenskar med ett stort schablonbelopp som motsvarar ett förbuds värdeminskning på andrahandsmarknaden eller så erbjuds man en särskild kraftig rabatt på en elbil. Men vem vet, snart är väl kobolten både klimatfarlig och skapar krig. Så elbilar ska väl också förbjudas inom kort. MP vill ju ha en bilfri värld.
https://www.expressen.se/ledare/matte-inte-moderaterna-stoppa-dieselforbudet/

Och om du läser nedan teknikartikel kan vi ställa oss frågan om inte likabehandlingsprincipen alltid måste gälla. Det säger lagen.... Så de som vill gå förbudsvägen måste då stå upp för att även alla andra bilägare ska straffas lika eventuellt hårt som dieselbilsägare. Dags för alla som investerat i nödvändiga bilar att demonstrera. Miljözoner ja men rimliga undantag och utfasningstider är nödvändiga.
http://teknikensvarld.se/moderna-bensinbilar-spyr-ut-lika-mycket-skit-som-gamla-dieselbilar-utan-partikelfilter-483708/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar