onsdag 28 mars 2018

Svårt att gå mot ljuset när man famlar i mörker

De som klarar av att bygga framgång är verklighetsförankrade
"Samtidigt som MP:s egna förslag uppenbarligen inte är tillräckliga har partiet höjt rösten mot sådant som tydligare språkkrav, som skulle kunna göra stor skillnad. Det duger inte om man vill ha en generös migrationspolitik." Den som vill hjälpa människor på riktigt "lär dem att fiska" istället för att göra dem bidragsberoende och lämna dem i hopplöshet. Den bästa "fiskekunskapen" för att kunna bli självförsörjande i Sverige är att lära sig det svenska språket "hjälpligt". I ljuset av att det i genomsnitt tar väldigt många år för en icke arbetskraftsinvandrad att bli självförsörjande är ett minimikrav i utbyte mot tak över huvudet, mat på bordet, sjukvård och så vidare att man hjälpligt lär sig det språk som till exempel äldre inom särskilda boenden, och de som får hemtjänst, i huvudsak talar.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-milj%C3%B6partiet-famlar-i-m%C3%B6rker-1.5458067

”Strategiska optimister” låter väl fint? Som socialliberal pragmatiker tycker jag det är självklart att tro på framtiden och att jobba fram idéer som kan bidra till en bra framtid. För att kunna skapa den positiva framtiden måste man förstå vilka problem som måste lösas. Det är svårt, eller omöjligt, att lösa problem utan probleminsikt. Och ska man vinna många människors förtroende måste man klara av att både visa att man förstår ”verkligheten” och dess utmaningar och därifrån optimistiskt föreslår kloka förslag för att nå en positiv framtid. 
https://www.dn.se/ledare/signerat/sofia-nerbrand-pessimismen-svartar-ned-hela-borgerligheten/

Vi har reglerad invandring i Sverige. Jag känner inte till något riksdagsparti som tycker att det ska vara på något annat sätt. Alla som kommer till Sverige kan ansöka om asyl och ska prövas. Prövningsprocessen ska vara jämlik och rättvis. De som har skyddsskäl får efter handläggning stanna. De som inte har det ska utvisas. Skälen till varför vi har reglerad invandring är många. I en verklighet där många som beviljats rätten att vara i Sverige sökt sig från olika initiala placeringsorter till större städer är det bra att EBO snart förändras. En god frihetstanke som kraftigt förstärker utanförskapsproblemen för våra nysvenskar är kontraproduktiv. Att uppfatta problem och föreslå lösningar på problem är inte att vara pessimistisk. Lösningsfokuserade människor är optimister! Gör om! Gör rätt! Vi har arbetskraftsbrist i Sverige. En mycket bättre integrationspolitik är inte bara humanare den är viktig för vårt välståndsförsvar.
https://www.dn.se/debatt/inratta-statliga-avresecenter-for-ett-effektivt-atervandande/

Dagens kalkon
Sofia Nerbrand. Det är inte pessimistiskt att vara lösningsorienterad baserat på goda probleminsikter. Flera av de personer hon tycker är pessimister ser jag som verklighetsförankrade realister som positivt förordar hållbara vägval mot en positiv framtid.
https://www.dn.se/ledare/signerat/sofia-nerbrand-pessimismen-svartar-ned-hela-borgerligheten/

Dagens stjärnor
Alliansen i riksdagen. Viktigt att inte ta lättvindigt på grundlagsförändringar. Bättre att uppdatera andra lagar och säkerställa att moderna kriminella ställs till svars.
https://www.expressen.se/nyheter/alliansen-sager-nej-till-mediegrundlagsandringar-/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar