tisdag 13 mars 2018

Pragmatisk, pragmatisk och pragmatisk

Vilket parti har ”båda fötterna på marken” i sin politik
Egoism eller altruism? Enligt filosofen Ayn Rand kan vi bara vara egoister. Det stämmer i vart fall inte på mig. Då skulle jag till exempel inte tjäna Uppsalaborna som förtroendevald. Samtidigt är mitt demokratiska uppdrag kopplat till ett hedersuppdrag som min egoism känner stolthet över. Min hjärna är definitivt altruistiskt och holistiskt orienterad. Så är det. Jag har svårt att enbart se till ett detaljperspektiv avskilt från andra perspektiv, jag sätter alltid in olika frågor i sammanhang. I sambandskedjor och systemtänkande.

Allt för ofta tycker jag att många partier går vilse och tappar både det pragmatiska förhållningssättet och definitivt sin systemtänkande förmåga. Det trots alla ”egoistiska” särintressen som ofta är remissinstanser inför beslut och som syftar till att hitta pragmatiska medelvägar och/eller till att försöka ge politiker och olika tjänstemän en chans att förstå systemkonsekvenserna av om en förändring genomförs. Det är mycket som hänger ihop. Ett sätt att beskriva komplexiteten i samband är Fjärilsteorin.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/dar-identitetspolitiken-och-vanstern-gar-fel-21037
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitik
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
https://www.synonymer.se/sv-syn/egoism
https://www.synonymer.se/sv-syn/altruism
https://www.synonymer.se/sv-syn/holistisk
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fjärilseffekten
Pragmatism tack!
Det fanns en tid när invånarna och de politiska partierna högaktade pragmatism. Vad hände sen? Jag tror att vi invånare fortfarande förväntar oss pragmatism och kompromissvilja. Men många partiers taktiska strateger och ideologiska stormästare har gjort politiken mindre pragmatisk. Det är dumt. Politik ska inte vara en lekstuga och ideologiska återvändslåsningar gör ingen nytta för de människor vi politiker ska företräda. En förtroendevald måste axla ett större pragmatiskt ansvar än så!
https://www.synonymer.se/sv-syn/pragmatisk
https://www.synonymer.se/sv-syn/ideologi

Dagens kalkoner
Regeringen, särskilt Annika Strandhäll. Anna Dahlberg har rätt. Låt oss slippa kortsiktiga valutspelen för att försöka vinna röster. Vården behöver en kriskommission och en väg framåt som är betydligt bättre än nu. Sverige kan lära mycket av vår granne i väst, Norge.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varfor-blockerar-strandhall-en-kriskommission-om-varden/


De som inte förstår hur viktigt det är med ett fritt och tillgängligt informationsflöde.
https://www.affarsvarlden.se/kronikor/erik-horstadius/informationsfrihet-blir-en-klassfraga-6902606

Dagens stjärna 
Sofie Löwenmark. Ja, många politiker behöver lära sig vad klankultur är och innebär.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/solna-domen-bygger-mer-pa-klankultur-an-pa-sharia/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar