måndag 19 mars 2018

Värdeskapande nyckeltal

Lyckligast vinner
Vad strävar du efter i ditt liv? De flesta av oss fyller gärna livet med kompetensutveckling och stunder av lycka. Vilken kompetens vi trivs med att utveckla och vad som ger oss lyckokänslor varierar. Tyvärr hittar vissa destruktiva lyckokänslor i olika former av droger. De flesta av oss gör det genom våra yrkesambitioner, fritidsambitioner, vänner och familj. Om du frågar mig om vem som är mest motiverad om du jämför en fattig och en medelklassvensk säger jag, det beror på. Det beror främst på om en person har ambitioner, starka personliga målsättningar, eller ej. Individuellt är det tveklöst som filosofen Sokrates bland annat konkluderade att den som fyllt sitt liv med flest stunder av lycka ”vann”. Det är dock inte samma sak som att samhället utvecklats starkt med stor förmåga att hjälpa våra svagaste. I mätningar har ofta människor som lever i enkla och fattigare sammanhang mer upplevda lyckotillfällen än människor som lever i materiellt överflöd.
Nyckeltal, eller indikatorer, hjälper oss att se hur bra något utvecklas i förhållande till sig själv och andra. Indikatorer hjälper oss att försöka sakta ner om det går för snabbt eller att växla upp om det går för sakta. Alltid i förhållande till vad man har för ambition med det man engagerar sig i. Om man som politiker strävar efter att tjäna sitt folk så framgångsrikt som möjligt så är Lyckoindexet en värdefull värdemätare. Ur ett samhällsperspektiv ser jag ett högt lyckoindex som att det samhället lyckats hitta en bra balans mellan ständigt konkurrerande intressen. Hur ser du på indexets betydelse?

”Storebror” Sverige har onekligen mycket att lära av våra Nordiska grannar. Finland, Norge och Danmark hamnar på pallplats och Island på en fjärdeplats. Sverige hamnade på en tiondeplats. En tiondeplats i världen är inte dåligt, men pallplats är mycket bättre, OCH vilken är Sveriges trend? Sverige behöver ett kompetent och pragmatiskt ledarskap! Vi kan mycket bättre än nu, och vi måste kunna mycket bättre än nu. I brinnande högkonjunktur sjunker BNP/capita om vi tar hänsyn till inflationen. Vad tror du händer i nästa lågkonjunktur? Du tillhör väl inte en av dem som alltid ska vara klämkäck och ”bara se möjligheter”? Det vill säga undvika att se och förstå problem för att kunna lösa dem.
https://www.va.se/nyheter/2018/03/15/det-har-ar-varldens-lyckligaste-lander-2018/?utm_campaign=VeckansAffärer_180315_Lyckligast&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=965cb8aac950421496e806854a04261d&elq=93b4782078c440e995dd16d0866069ea&elqaid=15120&elqat=1&elqCampaignId=10532
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/?gclid=Cj0KCQjwv73VBRCdARIsAOnG8u2GZk1WPwZ1Vo4BiUBBrm43IGIh2vZy1cGB5AF5Gqr_gzaB74WQVUkaAv1SEALw_wcB

Sverige är i nuläget på dekis. Så är det. Det är en oacceptabel ordning att vi inte gör något politiskt konstruktivt för att ändra på det. Det går självklart. För att klara det måste allt bifrågefokus bort och huvudfrågorna lösas. Nu har vi på många sätt haft två mycket reformoförmögna regeringsperioder. Dem av oss som inte önskar ett djupt splittrat svenskt folk, med en stor andel fattiga invånare, måste starkare bidra till att Sverige börjar lösa de stora strukturella problem vi har, huvudfrågorna! Eftersom rikspolitikerna inte tycks klara av att kryssa ansvarsfullt i en allt mer fragmenterad riksdag krävs en kriskommission. Precis som inom näringslivets tjänstemannastyrda bolag kan konsulter få bli bärare av de sanningar få politiker vågar säga. Och de kan få vara ”de hemska” bärarna av budskapet ”gör upp över blocktänkande.” Vilket Sverige vill du lämna efter dig till kommande generationer? Jag vill lämna efter mig ett rimligt rättvist och jämlikt territorium där befolkningen fortfarande tillhör de generellt rikaste i världen. Då krävs grundläggande konkurrenskraft. Hur skapas konkurrenskraft?
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/han-ar-ratt-man-att-reformera-sverige/

Dagens kalkon
Alex Schulman. Det borde vara självklart för alla partier att ha en positiv vision om hur framtiden blir om det egna partiets politik skulle få över 50% av väljarnas röster. Centerpartiet i Uppsala kommun har en sådan vision och en mängd politiska förbättringsförslag som kan leda oss dit. Förbättringsförslagen bygger på att det idag finns saker som inte fungerar som vi önskar och därför definieras som problem. Genom att lösa problemen med våra förslag kan vi nå vår vision om ett framtida attraktivt Uppsala för alla Uppsalabor. Det är naivt att inte förstå sambanden. Olika lokala och nationella partier har olika ambitioner och har olika förbättringsförslag. Vissa partier ligger närmare varandra kopplat till förslagen än andra, de har då goda grunder för att politiskt kunna samarbeta. Det är politikens verklighet. Om den tycks Schulman vara helt okunnig.
”I en valrörelse där alla använder skräck och populism, så borde det omvända kunna utgöra den stora knallen. Tänk det parti som plötsligt presenterar en riktig vision för landet, en uppsamling äkta idéer som alla bygger på en tro på Sverige och på samhället.”
https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/det-har-ar-ju-bara-populistiskt-trams-/

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu.
Väl fungerande medier borde granska partierna och oss politiska företrädare betydligt bättre. Partier och enskilda politiska företrädare ska inte komma undan med att de ändrar åsikter i stora frågor utan att tydligt medge att de till exempel tidigare varit oansvariga eller inkompetenta. Det är viktig varudeklaration om partier och ledande politiker tidigare visat förmåga att stå upp för hållbara vägval. Eller att de använt en retorik ena dagen och helt ändrat den andra dagen. Vill du ledas av människor som leder dig ut över stup? Vissa stup är djupare än andra. ”Så varför ljuger Stefan Löfven? Och varför kommer han undan med det?”
http://www.gp.se/ledare/kappvänderi-på-löfvenska-1.5395872

K-G Bergström. Ja, det är inte helt otänkbart att de 5-6% väljare som är främlingsfientliga och mycket gammelnationalstatsälskande väljer ett nytt missnöjesparti. Det är säkerligen inte enkelt att försöka göra ett missnöjesparti ”regeringsdugligt”. Om det blir så blir riksdagen ännu rörigare.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/det-har-ar-en-del-i-akessons-strategi/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar