söndag 18 mars 2018

Krisberedskap

Kommuner har fått ett stort civilförsvarsansvar
Du vet väl att Sveriges kommuner, som redan har en massa statliga pålagor, nu också fått ett stort ansvar för att Sveriges civilförsvarsförmåga ska bli värd något igen? Så är det. Det är viktigt att ta den uppgiften på största allvar. Även om staten blir allt "duktigare" på att ge kommuner mer uppdrag, och fattar beslut som indirekt driver kostander i många kommuner, utan att säkerställa nödvändig finansiering, måste kommunerna ta ett stort ansvar för att civilförsvarsförmågan kraftigt stärks. Det minsta vi behöver göra är att säkerställa en lägsta nivå av självförsörjning av mat- och elförsörjning. Vi måste också mycket bättre säkerställa en god förmåga att motverka cyberattacker från främmande makter mot samhällskritiska system som till exempel vattenförsörjning, elförsörjning, omsorg och sjukvård. God krisberedskap är också klok hållbar ekonomisk hushållning för ett närsamhälle. Inom IT- och telecomindustrin talar vi om redundans i systemen. Det innebär att kritiska funktioner måste kunna fungera även om ett system slås ut. Det tänkandet behövs inom all samhällskritisk verksamhet. Bara ansvarsfullt ledarskap klarar av att inse att det ögat kan se ofta kan vara långt ifrån hur allvarliga risker det är som man måste kämpa för att undvika. Vi både kan och måste mycket bättre stärka upp Sveriges civilförsvarsförmåga.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/maten-avgorande-sveriges-forsvarsformaga-21185
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/uppsala-visar-hur-katastrofer-kan-moetas-10100
https://www.msb.se/

Dagens kalkon
Odemokratiska och elitistiska krafter som växer sig allt starkare i allt för många delar av Europa. Slovakien och Österrike brottas nu också av en oroande politisk utveckling. Polen, Ungern och Malta har redan kommit mycket oroande långt i en negativ riktning. EUs medlemsländer måste kunna mycket bättre. Ett ”smalare men vassare” EU med en gemensam språkambition, ett gemensamt andraspråk som alla bra ska lära sig, kan tveklöst vända EUs negativa utveckling.
https://www.di.se/nyheter/slovakiens-premiarminister-avgar-efter-journalistmord/
https://www.br.de/mediathek/video/spoe-skandal-schmutzkampagne-gegen-herausforderer-kurz-av:59d270903d7c8b0011c45847
https://spoe.at/story/blauer-skandal-im-innenministerium

Dagens stjärna
Kinesiska ledare som betydligt bättre än Européerna säkrat en stark konkurrenskraft inom digital teknik och digitala plattformar. De två gigantiska nationella krafterna, i den digitala världen, är USA och Kina. För oss konsumenter är det sannolikt "good news". Det innebär att det finns en viss terrorbalans då Kineserna till exempel kan släppa ut sina motsvarigheter till Google och Facebook att konkurrera med amerikanerna om konsumenterna blir allt för besvikna på dem. Du vet väl också att Kina har Alibaba och amerikanerna har Amazon som totalt ritar om kartan för handel i världen? Var är Européerna? Förutom ett antal fantastiska företagare ägnar vi allt för mycket energi åt EU-byråkrati och politiska konflikter. Är det rätt att tala om en kontinent på dekis kanske? Så behöver det inte vara. Det krävs dock kompetent och visionärt ledarskap om den negativa trenden ska brytas.
https://www.economist.com/news/leaders/21738883-americas-technological-hegemony-under-threat-china-battle-digital-supremacy
https://www.va.se/nyheter/2018/03/16/legendariske-investerarens-diss-det-finns-inga-framgangsrika-tech-bolag-i-europa/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180316_Usernameleg&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e856d6e4f1f740ccac88e45546109099&elq=50b2cbc0a1d14373bd9b20d97074aed7&elqaid=15155&elqat=1&elqCampaignId=10560

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar