fredag 16 mars 2018

Nya tider

En ny tid kräver nya lösningar
Vi är redan i en ny tid för oss människor. En tid som avviker väldigt mycket ifrån tiden på 90-talet. Enorma förändringar har hänt kopplat till tekniska möjligheter, maktförskjutningar mellan stater, antalet människor på jorden, antalet medelklass på jorden, människans påverkan på jorden. Politiken hänger inte med. Det är allvarligt när inte politiken snabbare klarar av att identifiera nya problem och nya möjligheter. Om det tar för lång tid att inse problemen blir problemlösningen mycket svårare och dyrare. Om det tar för lång tid att förstå möjligheterna har redan andra länders folk hunnit för långt för att vi ska kunna maximera nyttan för just våra invånare och framtida generationer. Vi måste modernisera det politiska arbetet. På många sätt arbetar partierna som på 80-talet. Vissa påstår att de demokratiska systemen arbetar som i början av 1900-talet, ”bara” med skillnaden lite mer intern hjälp
tack vare digitaliseringen och ett förändrat medielandskap. Det är hög tid för Demokrati 2.0.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anpassning_(biologisk)
https://www.ekohist.su.se/forskning/hållbar-utveckling-i-en-förändrad-geopolitisk-era-utmaningar-och-möjligheter-för-sverige-1.312992
Våra viktiga universitetsstudenter
Nyligen PODade jag med Max Stenberg, ordförande för Uppsalas studentkår. Mycket givande samtal som också tydligt lyfte fram de viktigaste frågorna för dagens universitetsstudenter. Tillgång till prisvärda bostäder fortsätter att vara av central betydelse. Två viktiga andra problem att lösa som lyftes fram var att studenternas psykiska ohälsa växer kraftigt jämfört med tidigare och tillgången till, och kvaliteten, kopplat till praktikplatser. Tyvärr har också otryggheten ökat mycket bland våra studenter. Det har alltid funnits stora förbättringsmöjligheter. I ett samhälle som det svenska, som länge haft det generellt väldigt bra i jämförelse men andra samhällen, blir förbättringsutmaningarna svårare. Vem gillar att få det sämre? Vi måste mycket snabbare erkänna problem och lösa dem. Vi måste mycket snabbare än tidigare anpassa samhällssystemen till en helt ny tid. Anpassningarna av våra system till en ny tid går på tok för sakta. Inte minst lagstiftning som bättre kan hantera problem i det globala digitala samhället.
https://soundcloud.com/stefanhannaspod/stefan-hannas-podcast-med-max-stenberg
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/sa-har-sagar-vi-av-den-gren-vi-sitter-pa
http://www.cm-bolagen.se/konkurrensenibyggbranschen/

Dagens kalkon
Makter som tar sig rätten att på andra länders territorium genomföra attacker mot enskilda personer eller tillgångar utan att deklarera krig. Det finns tyvärr vissa makter runt om i världen som regelbundet använder denna självrättfärdiga rätt. Det är naivt att tro att det bara är Rysslands underrättstjänst, "spioneri", som utför mordförsök och mord i andra länder. Bara för att det är många länder som ägnar sig åt liknande aktiviteter är det ingen acceptabel ursäkt. Även Sverige har haft politiska attentat mot invandrade personer.
https://www.expressen.se/ledare/putins-mordpatruller-hotar-ocksa-sverige/
https://www.thefreedictionary.com/pre-emptive+strike
https://en.wikipedia.org/wiki/Preemptive_war
http://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/preemptive.shtml

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Språkkrav är inte rasism. Det är omtanke och ett rimlig motkrav i utbyte mot stöd med mat på bordet, tillgång till tak över huvudet, tillgång till skola, tillgång till omsorg och sjukvård.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-spr%C3%A5kkrav-%C3%A4r-inte-rasism-1.5386369

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar