söndag 11 mars 2018

Delar av yttrandefriheten hotad

Licensierade journalister
Det pågår ett försök i Sveriges riksdag att ändra vår grundlag kopplat till vår yttrandefrihet. Enligt vissa källor av information jag tagit del av hotas delar av yttrandefriheten och journalister ska licensieras.... Jag har inte helt lyckats förstå vad vissa försöker göra men det ”luktar illa” och skulle bli ”a slippery slope” om vi vill leva i ett öppet demokratiskt samhälle. Jag vill leva i ett demokratiskt, öppet samhälle där vi företagsamt klarar av att ge våra svagaste ett anständigt liv. Ett samhälle som vill och klarar av att erbjuda en anständig lägsta levnadsnivå för alla våra samhällsmedborgare. Ett samhälle där vi alla jämlikt kan ta del av öppen offentlig information. Information som bland annat minskar riskerna för korruption. Kan det vara EUs GDPR-direktiv som ”spökar”? Kanske. Tveklöst måste vi få igång en öppen och omfattande debatt om dessa förändringsinitiativ som påverkar vår grundlag. Kanske är det inte ett stort problem. Vi måste ta reda på hur det är! Vi måste hjälpas åt att förstå. Grundlagsändringar är inget vi kan tillåta genomföras utan att vi ordentligt förstår varför och vilka konsekvenser något liknande kan få.
https://ledarsidorna.se/2018/02/freedom-of-speech-in-sweden-good-night-and-good-luck/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
https://ledarsidorna.se/2018/02/censurlagstiftningen-kan-hejdas/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Dagens kalkon
Vänsterns identitetspolitik som bara leder fel.
Det är viktigare vad man vill än vem man är.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/dar-identitetspolitiken-och-vanstern-gar-fel-21037

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu. Klok som vanligt. ”Sådan jämställdhet är knappast eftersträvansvärd om man tror på människors särart bortom det biologiska könet. Mer progressivt vore i stället att respektera alla kvinnors val, inte minst de val som uppfattas som avvikande från de politiska idealen. Det vore jämställdhet på riktigt.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-att-respektera-kvinnors-val-är-verklig-jämställdhet-1.5349528

Malcom Kyeyune. ”De är ett tecken på att svenskarnas digra lager av välmenande, godtrogna fördomar om Den Andre nu håller på att ta slut; det enda som finns kvar är eftertankens kranka blekhet, för att låna från Shakespeare. Därför går vi tyvärr mot ett hårdare och farligare samhälle än tidigare.”
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-reaktionerna-på-solnadomen-är-ett-tecken-i-tiden-1.5349440


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar