onsdag 14 mars 2018

Är det viktigt att växa

Växa eller att försvinna
Det sägs att ”det som inte växer dör”. Det ligger mycket i det när man studerar många samhällen. De som inte attraherar inflyttning och klarar av att växa får en allt äldre befolkning. Många av Sveriges kommuner brottas med en allt äldre permanent befolkning och att yngre som lämnar till storstäder. Dessa mindre orter finns runt om i landet och med stor förståelse representerar den stora invandringen de senaste åren hopp om att negativ befolkningsutveckling ska brytas. Inte minst EBO, frivillig rätt att fötts om man hittar boende på annan ort, har tydligt indikerat att väldigt många asylinvandrade ändå söker sig till Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje och Örebro. Förhoppningsvis blir ändå flera företagsamma nysvenskar kvar och bidrar till framtidshopp för orter där de av Migrationsverket placerats.

De större städerna har istället växtvärksutmaningar. Och när samhällen som Uppsala, Stockolm, Göteborg, Malmö, Södertälje och Örebro växer kraftigt får hela lokalsamhället stora utmaningar. Det går som de flesta kan förstå inte snabbt att få fram efterfrågade lärare, undersköterskor, sjuksköterskor etc för att möta en ökad efterfråga. Dessutom behövs många fler bostäder, verksamhetslokaler, fungerande trafiklösningar etc. En kraftig befolkningstillväxt som till stor del även består av människor som inte direkt får, eller kan, klara arbetsgivares krav sätter ännu mer press på de kraftigt växande städerna. Särskilt ansträngande blir det när lagar också kräver att alla invånare ska garanteras en lägst levnadsnivå. Och allt mer trångboddhet leder till sämre skolresultat, psykiska lidanden och mer kriminalitet. Vi måste växa, men det är klokt att försöka göra det hållbart. Nedan artikel om växtambitioner i kommuner är intressant.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/alla-kommuner-vill-vaxa-men-gagnar-det-verkligen-invanarna-21126
Dagens kalkon
De som länge drivit på en ohållbar finanspolitik. Riskerna i svensk ekonomi är extremt höga i nuläget. Rikspolitikerna ger löften om kraftiga förstärkningar av Polis, Försvar och annat samtidigt som allt fler kommuner brottas med allt större kvalitetsproblem i sina verksamheter och växande kostnader inom social omsorg. Eftersom vi redan har höga skatter skulle ännu högre skatter bara leda till kraftiga försämringar av människors konsumtionsförmåga som direkt skulle bidra till ännu sämre ekonomi. Tänk om nedan professor bara till hälften får rätt! Det krävs kraftiga förändringar i Sverige. De förändringarna blir inte lättare att genomföra när dagens regering inte "samlar ordentligt i ladorna".
http://www.dagensps.se/privat-ekonomi/bostad/kth-professor-spar-50-procentigt-boprisras/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_custom[apsis]=1036222960&utm_medium=email&utm_source=apsis

Dagens stjärnor
Stewen Hawkins. Han var in intressant och extremt kunnig person inom sitt universella kompetensområde. Han var också en person som inspirerat många funktionshindrade att se möjligheter istället för att låta sig begränsas helt av hinder. En stor människa har gått ur tiden.
http://www.gp.se/nyheter/världen/stephen-hawking-är-död-1.5375848
http://www.gp.se/nyheter/världen/åtta-minnesvärda-citat-av-stephen-hawking-1.5377348

Ann Charlotte Marteus. Ja, det kan man verkligen undra. Björklund hade det minst sagt jobbigt i en debatt mot Anna Ekström, gymnasieminister, i Aktuellt igår.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/tanker-jan-bjorklund-ga-till-val-pa-gammal-skapmat/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar