onsdag 25 januari 2017

I rörelse

Bättre studieresultat och hälsa

Vetenskaplig studie efter studie har fört i bevis att regelbundna fysiska aktiviteter leder till mycket bättre inlärningsförmåga, oavsett ålder. Dessutom leder regelbunden fysisk aktivitet till ett friskare liv om man börjar med en livsstil redan som barn med vardagliga fysiska aktiviteter. Gärna i form av vardagsmotion som till exempel att gå eller cykla till och ifrån skolan. I ljuset av att studierna indikerar en förbättrad inlärningsförmåga på över 20% måste det definieras som tjänstefel av politiker och berörda tjänstemän som inte inför mer inslag av fysiska aktiviteter under tid då skolan ansvarar för barn och ungas välbefinnande och kunskapsuppbyggnad. Centerpartiet i Uppsala har drivit detta länge och bland annat stöttat satsningar på värdefulla hälsopedagoger inom skolan. Låt mig upprepa den samstämmiga forskningen, över 20% förbättrad inlärningsförmåga!!! 

Lustfyllt

För att stimulera flera elever att uppskatta regelbundna fysiska aktiviteter är det viktigt att tänka stort. Det finns massor av övningar och "fysiska hemläxor" som kan bidra till kraftiga förbättringar som inte kostar mer pengar. Det finns också många övningar som är både enkla och effektiva. Personligen tycker jag att vi ordentligt ska överväga om betyget i gymnastik endast ska vara godkänd eller icke godkänd.

Återigen, i ljuset av vetenskapens entydiga fördelar med regelbunden fysisk aktivitet, är det okunnigt att skriva en ledare enligt nedan. Mer fysiska aktiviteter till våra barn!

Samtala

Det känns som att C, M, L och KD behöver samtala och samarbeta bättre. Att samtala är inte att förhandla! Vissa frågor ska man kunna samtala om inom fyra väggar om man har ett gott samarbetsklimat. Alla gårdagens utspel och tidigare sms-meddelande om M utspel är indikatorer på ett underkänt samarbete! Det gynnar bara vänstern och SD, och är knappast i någon annans intresse. Möjligen Socialdemokraterna som genom liknande röra kan bli de enda som i minoritet kan försöka kryssa sig framåt. Livet är i ständig rörelse. Politiska partier måste förhålla sig till verkligheten när de försöker få igenom så mycket som möjligt av önskad politik. Hur svårt kan det vara? Det är hög tid för mer pragmatism i svensk politik! Det är vårt eget och våra barns välstånd som står på spel! 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar