torsdag 12 januari 2017

Invånarnas Europa

EU
Hur kunde det gå så snett? Vilka chanser har enskilda länder att hävda sitt folks intressen om de inte tillhör ett lag som kan matcha till exempel intressen i Kina, Indien och USA? Låga chanser säger jag då den nya globala ekonomin på många sätt är digital och den nödvändiga kraften att beskatta globala företag som till exempel Google, Apple och Facebook kräver fiskalt samarbete på kontinentsnivå.
http://www.di.se/nyheter/eu-2017-dystert-jubileum-vantar/
http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/snalla-skilj-pa-drom-och-verklighet-i-debatten-1/


Ett Europa med en allt äldre befolkning kämpar med former för att klara den verkligheten. En verklighet som på olika sätt blir mer och mer påtaglig i även Sverige. Den nuvarande krisen inom Storbritanniens sjukvård påstås vara första chockerna av allt fler vårdkrävande invånare. Behovet av yngre arbetskraft är stort men samtidigt tycks inget land inom dagens EU klara av att skilja mellan flyktingproblematik och andra invandringsperspektiv. Storbritannien har så svårt att inom EUs ramar förhålla sig till dessa, och rätten till fri rörlighet, att de vill lämna EU. Kaoset i Libyen och ett mer diktatoriskt Turkiet kommer sannolikt fortsätta göra EUs utmaningar med migrationsfrågor fortsatt frustrerande och tragiska. Vem skulle inte vilja ersätta ett hopplöst och fattigt flyktingläger mot något bättre tills man kan återvända till sitt hemland igen när freden är ett faktum? Och vilken driftig hopplöst arbetslös 20 åring skulle inte försöka söka arbetslyckan i "närliggande" rikare länder? Den typen av folkvandring äger ju rum ständigt inom ett land. Ett EU som inte bryter samman måste snabbt formera gemensam politik inom migrationsområdet. Hur sannolikt är det?...
http://www.svd.se/eu-vill-stanga-flyktingrutten-fran-libyen
http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal
http://www.dn.se/nyheter/varlden/erdogan-hotar-oppna-portarna-for-flyktingar/


Smalare och kraftfullare
Så vad har gått fel? Inom Centerpartiet har vi sedan länge drivit "smalare men vassare". Istället för att EU maskineriet lagt sig i mer och mer skulle samarbetet kraftigt stärkas om det avgränsades ordentligt och fokuserade på de stora frågorna som både vinner på skalfördelar och som bidrar till fredstanken som EU startade med. Inom skattesystemet kan de begränsa sig till beskattningsregler kopplade till globala företag. De kan också ansvara för bekämpning av kartellbildningar och osund marknadsdominans. Globala handels- och miljö/klimatavtal kan också med fördel skötas på EU nivå. Eftersom NATO är i gungning, en organisation som varit viktig för stora delar av Europa efter 2:a världskriget, skulle ett gemensamt försvar vara väldigt lämpligt, och om något sammansvetsande. Självklart borde också EU enas om ett gemensamt administrativt språk som alla ska lära sig från 1:a klass. Ett andra språk förutom till exempel svenska i Sverige. Även det skulle ena EUs folk betydligt bättre och därutöver göra EU till en reell arbetsmarknad för dess invånare. Standardiserade kompetenssäkringsmetoder bidrar också till önskad frihet för människor att ta jobb inom hela unionen. Yttre gränsskydd och en gemensam migrationspolitik är också självklar. På toppen av detta bör alla tävla i VM och OS med dubbla flaggor. Det egna landets och EU-flaggan. På toppen av detta bör styrsystemet göras om så att folket väljer president. En variant av USAs elektoratsystem kan med fördel användas för att minska kraftigt befolkade länders dominans. EU kan självklart reformeras för att bli ett starkt och folkligt förankrat samarbete. Den stora frågan är om EU av idag klarar av att förändra sig tillräckligt snabbt? Glöm inte att det finns flera krafter utanför EU som gärna ser oss splittrade av egenintressen. Men EU måste vara och upplevas som positivt för minst all medelklass inom unionen, annars är samarbetet dödsdömt. EU måste vara invånarnas Europa, inte elitens europeiska bas.
http://www.di.se/nyheter/pm-nilsson-mot-trump-gemensamt/
http://www.di.se/nyheter/italien-2017-bankkris-och-nyval-bromsar-reformer/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23522478.ab
http://www.expressen.se/ledare/lat-inte-extremhogern-sabotera-europa/
Beskattning
Det är väääldigt sällan jag håller med Jonas S, V, om något. Samtidigt är jag inte rädd för att hålla med om perspektiv som även en "fiende" kan dela. Under gårdagens partiledardebatt lyfte Jonas S problemen med förmögenhetsfördelningen även i Sverige. Han har självklart rätt även om det i sak är svårt att göra något som inte bara leder till att 10.000 personer packar och flyttar några mil bort. Men visst borde ändå EU kunna enas om rimliga "golvregler" för beskattning i varje land kopplat till kapital? Beskattning som tillfaller relevant land. Till exempel 0,025% skatt på enskilda förmögenheter över 2,5 miljoner Euro och en 25% arvsskatt? I utbyte en maximal skattenivå på arbete! Vad är orimligt med det? Det är väl till och med en klok ekonomiskt politik!
http://www.svd.se/lo-de-redan-formogna-bor-betala-mer-i-skatt/om/naringsliv:debattUlf Dinkelspiel
I samband med EU-resonemang vill även jag uttrycka min uppskattning för Ulf Dinkelspiel och hans insatser för Sverige. Han gjorde stora positiva insatser för det svenska folkets bästa. Han var också en mycket trevlig person. Som någon av hans vänner uttryckte det är det få politiker som kan stoltsera med att de gjort något större politiskt avtryck under sin aktiva tid, det gjorde han. Jag beklagar hans bortgång.
http://www.di.se/nyheter/ulf-dinkelspiel-har-avlidit/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar