onsdag 11 januari 2017

Kvinnors trygghet

Early warning
Hur mäter vi bäst hur positivt ett samhälle utvecklas? HDI och BNP/capita säger en hel del. När man sjunker i konkurrensen om bäst HDI eller BNP/capita så kan det bara innebära att andra länder utvecklas bättre. Det behöver i sig inte vara alarmerande om andra länder är mer välskötta och bättre på att sprida välståndet än Sverige. Inte så länge som vi ändå klarar att ligga bland topp 10%. Där vill i vart fall jag att mitt samhälle ska ligga. Jag vill även lämna över ett så välskött samhälle till mina barns generationer som möjligt. Vad vill du? Här och nu och sen skiter du i hur det går? Svensk konkurrenskraft och svenskt välstånd är inte något den som vill värna våra närsamhällens bästa kan ta för givet. Den som gör det gör ett stort misstag. I synnerhet om det är en person med ett folkrepresenterande uppdrag.
Viktigaste tidiga indikatorerna om HDI och BNP/capita går åt rätt håll är;
-Trygghet
-Förtroende
-Företag som anställer #2
-sysselsättningsgrad
-grad av bidragsberoende
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lista_över_länder_efter_BNP_(PPP)_per_capita
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsgrad/
http://www.dn.se/sthlm/fler-blir-kvar-i-bidragsberoende/
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/02/Förtroendebarometern_2016.pdf

Otrygghet
Visst kan vi anta att ett land med allt otryggare invånare, minskat förtroende för folkets företrädare (politiker), minusränta i högkonjunktur, kraftigt skuldsatta kommuner, stor brist på bostäder som "vanligt folk" har råd med och en allt större andel bidragsberoende går en sämre framtid till mötes? Särskilt oroande är det att konstatera att flickors/kvinnors trygghet kraftigt upplevs minska. Väldigt många kvinnor känner sig otrygga och väljer att frihetsinskränka sig själva på grund av rädsla att råka ut för något hemskt i vårt offentliga rum. Det är en bedrövlig och oacceptabel utveckling!
http://www.gp.se/nyheter/sverige/brå-kvinnors-otrygghet-alarmerande-1.4108991


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar