söndag 15 januari 2017

Nutidsanpassade demokratiska metoder

Paradigmskiftet accelererar
I rasande fart rör vi oss mot en ny form av samhällsordning. Det globala, digitala, automatiserade och tjänstesamhällets tid. Oavsett om vissa länder försöker isolera sig eller ej. Redan befintlig informationsteknologi och snabba transportsystem gör att denna utveckling lever sitt eget liv och kommer garanterat fortsätta att starkt påverka minst 80% av jordens alla miljarder människor. De som väljer att försöka "komma undan" dömmer sig själva till ekonomiskt förfall och därigenom stora slitningar mellan sina invånare. Bara de folk som kan och som är kloka nog att välja nyfikna, öppna, kloka och beslutspotenta ledare kan klara konkurrensen i denna snabbrörliga tid. Om du tycker att utvecklingen gått fort de senaste decennierna, sätt på säkerhetsbältet, förändringarna kommer bara att gå allt snabbare. Forskning och affärstänkande har aldrig spridits och efterliknats så fort som nu och effekterna kommer alla +7,3 miljarder människor känna av.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Paradigmskifte

Politisk rörelse
I denna snabbrörliga tid är riskerna stora att västerländernas variationer av demokratier inte hinner med att förankra politiska vägval bland medlemmar och prioriterade grupper bland befolkningen. Partier som vill vara demokratiskt förankrade måste nutidsanpassa sina metoder bättre för att uppnå just demokratisk förankring. Risken är stor att många partier inte klarar denna omställning. Partitoppar idag, på alla nivåer, tycker säkerligen att de tappar för mycket utrymme att driva egna agendor om de gör det som jag är övertygad om krävs. Personkult är alltid fel och partier som tillåter det gör sig dumt sårbara. Demokratisk styrka ska byggas utifrån ett partis förmåga att formulera en ideologisk inriktning, löpande arbeta fram förändringsförslag, förmåga att förankra förslagen bland många invånare och förmåga att nå uppgörelser med andra partier för att förverkliga idéer. Förmågan att attrahera kompetenta och representativa företrädare för att göra allt detta möjligt är den viktigaste förmågan. Även i en automatiserad värld full av artificiell intelligens kommer lag med de mest kompetenta och ambitiösa människorna bli vinnare. Självklart har alltid ledare stor betydelse för framgångar eller misslyckanden men personkult är dumt. Personligen anser jag att demokratin betydligt bättre än nu måste vitaliseras! Jag vill gärna tro att Centerpartiet i Uppsala går före och gärna följs av andra. Vi lär också mycket gärna av andra.
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4222687&fileOId=4222688

Miljöpartiet
Individuella ambitioner och samarbetsförmåga påverkar alla partiers förmåga att påverka på riktigt. Det går att påverka mycket på riktigt även i opposition. Det bevisade tidigare MP och det bevisar nu tyvärr V. Löpande bryter sig besvikna partister ut och försöker skapa nya politiska krafter där de själva får mer inflytande över de politiska prioriteringarna. Vissa är bara revansch- och makthungriga som Gudrun Schyman. Ja, ja personligen tycker jag det är vitaliserande med nya partipolitiska försök när de etablerade partierna stelnat och partiledningar blivit fulla av sig själva. Vi får se hur det går med MP framöver. Helt klart är att MP inte är ett lämpligt maktparti. Kanske kan bifogad "utbrytargrupp" starta ett nytt miljöengagerat parti med ständig oppositionsroll som fokus. Vi får se. De som har tålamod kan lyckas. MP och SD är sådana exempel och Fi kämpar vidare... Även ett försök görs att få stöd för ett nytt borgerligt parti. Oavsett om man är ett parti med 100-årig eller treårig historik anser jag det mycket klokt att organisera sin verksamhet modernt. Annars anser jag att man snart kraftigt saknar demokratisk legitimitet.
http://www.di.se/nyheter/mp-kritiker-mots-i-helgen-utan-partiledningen/

Lära av Öst
Det är snart tuppens år i den kinesiska världen. Kina bär på både en stolt historia och massor av mänskligt tragiska berättelser. Om än i väldigt mycket mindre omfattning gör även Sverige det. Du tror väl inte att Sverige alltid försökt vara jordens godhetsideal! Det är till exempel inte länge sedan som Sverige var en krigisk Europeisk stormakt. Ja, ja tyck vad du vill men Kinesiska intressen kommer under resten av ditt och mitt liv ha väldigt mycket påverkan på hur våra liv utvecklas. Personligen tror jag det är väldigt klokt att lära mycket mer av öst. Jag avser då inte ur ett demokratiskt perspektiv. Filosofiskt, vetenskapligt, kulturellt och affärsmässigt har vi nu mycket mer att lära från öst än från väst.
http://www.di.se/opinion/frida-wallnor-davos-blir-starten-pa-kinas-ar/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kinesisk_kultur
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Indien

Skärpning
Det är mycket som är misskött i dagens Sverige! Glöm inte den prognos som FN gjorde om svensk framtid. Prognosen som tvingades dras tillbaka för att den var "för ovetenskaplig"... Sverige rasade enligt den prognosen bland världens länder i förmåga att säkra gott generellt välstånd! Låt dig aldrig luras av kortsiktig politisk eller affärsmässig retorik eller kortsiktiga ekonomiska resultat. Om en person, en organisation, en kommun eller ett land inte löser grundläggande allvarliga problem kommer framtiden bli sämre, är inte det lätt att förstå? Moderna demokratiska metoder kan hjälpa oss och samtidigt bekämpa all destruktiv desinformation som nu tillåts påverka för mycket. Lös problemen "God damn it"!
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/starkaste-killen-ar-inte-langre-polisen/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar