fredag 27 januari 2017

Din framtid, dina vägval och din röst

Vision och handlingsplan
Sverige och många av landets 290 kommuner är i desperat behov av visioner och konkreta handlingsplaner som inkluderar omfattande reformer. Problemet är bara att många inte verkar förstå lägets allvar. Jag kanske kan exemplifiera blindheten med ett exempel ifrån gårdagens Äldrenämnd. En av föredragshållarna berättade om sin långa erfarenhet av omsorg och vård. Hon betonade sin erfarenhet för att också förklara att den gjorde och gör henne begränsad i tanken. För henne var automatisering inom omsorg och vård omänskligt och fel. Men när hon insåg att en som uppfunnit en matningsrobot var i behov av en för att försvara sin personliga integritet och slippa en ständigt ny människa som skulle mata honom, då ändrades hennes inställning. Jag tror få människor kan, eller vill, tänka sig hur till exempel Uppsala och Sverige utvecklas om ett globalt handelskrig startar, protektionister blir allt starkare, inkluderingen av nysvenskar fortsätter att misslyckas samtidigt som personalbristen är stor parallellt med stor långvarig arbetslöshet där många människor är helt beroende av försörjningsstöd. Om du toppar ovan med en ny fastighetskris, då har vi en perfekt storm i landets 290 kommuner och följaktligen i Sverige. Sannolikheten? Hög!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vision
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Finns lösningar?
Självklart finns vägval som leder mot en ljus framtid för alla! Men det finns inga snabba lösningar för att förändra det som fungerar dåligt! Reflektera bara över processen och kostnaderna vid stambyten i en bostadsrättsförening så inser man att stora beslut tar tid, är fulla av kval , gör det struligt för alla berörda under förbättringsinsatserna MEN ger också något mycket positivt när det är klart. Rösta inte på partier eller personer som lovar snabba lösningar! Det är lögn eller uttryck för extrem okunskap. Rösta på människor och partier som bär på visioner och reformer som du tror på! Självklart kan Uppsalabor och övriga svenskar få en ljus framtid om vi hjälps åt att säkra det. En framtid med jämlika möjligheter till skola, omsorg och vård. En framtid med stor individuell frihet. En framtid i fred. En framtid där doften av naturen finns kvar även i våra städer och där luften är frisk. En framtid där maten är tillgänglig och av bra kvalitet. En framtid där arbetsmarknaden och en stark ekonomi skapar goda förutsättningar för olika karriärmöjligheter och ett rikt fritidsliv. Tänk till mer när du röstar! Då kan du öka chanserna för att framtiden blir ljus för dig själv och andra du bryr dig om. I Uppsala har Centerpartiet en vision för Uppsala kommun. Vi har också ett konkret förslag på handlingsplan som leder vårt närsamhälle mot en mer inkluderande och ljus framtid. Om du  bor i Uppsala och inte tidigare gett oss en chans, syna våra kort! Framtiden kan bli mycket ljus om vi agerar klokt.
http://www.titania.se/Vart-verksamhetsomrade/Stambyte1/Vad-ar-ett-stambyte/
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/vanliga_fragor/

Kvinnors jämlikhet
Det som borde vara självklara rättigheter för kvinnor i ett civiliserat och demokratiskt samhälle är inte längre självklart i ett så i grunden fantastiskt samhälle som det amerikanska. Visioner och handlingsplaner bland seriösa demokratiska partier måste inkludera kampen för att kvinnor ska exakt samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män! Tanken att min dotter ska ha ett mindre fritt och härligt smörgåsbord av möjligheter i världen än min son är oacceptabelt hemsk. Alla flickor och pojkar ska få bestämma över sina egna kroppar och utifrån egen förmåga fritt få försöka förverkliga sina livsdrömmar. Det är fruktansvärt och skamligt att vi år 2017 ser en motsatt utveckling i länder som definitivt borde ha utvecklats klokare. Kampen för kvinnors jämlikhet går vidare!
http://www.expressen.se/ledare/en-ond-tid-for-kvinnor-med-putin-och-trump/

Ingentingersättning
Är medborgarlön en positiv vision? Nej. Vilken rättvisa innebär det? Varför ska vissa slita ihjäl sig samtidigt som andra hela liv kan få tak över huvudet, mat på bordet och Internetaccess utan motprestation? Det är en orättvis och farlig väg framåt. Farlig eftersom 99% med eventuell medborgarlön kommer att vara meddellösa och därför ha mycket svårare att fylla sitt liv med meningsfullhet än en rik som fritt kan styra över sin tid. Ja, ja jag vet att vänstermänniskor kommer att invända. Vi tycker helt enkelt olika. Svaret är självklart att införa Inkluderingstjänst för alla helt eller delvis arbetsföra som är arbetslösa, och som ersätter bidragssystem. Centerpartiet i Uppsala har de konkreta förslagen! Förslag som lyfter de enskilda människorna och som utvecklar våra lokalsamhällen mycket bättre än nu! Vad väntar vi på? Tomten finns inte! Det är meningslöst att önska förbättringar, de måste skapas!
http://www.gp.se/ledare/arbetskritiken-ger-fel-svar-på-rätt-fråga-1.4133526
http://www.expressen.se/ledare/snalla-valjare-ge-mp-fyra-friar-vid-nasta-val/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar