lördag 21 januari 2017

Förändringsrädsla och åldersrikedom

1917-2017
Hundra år är en lång tid i ett mänskligt liv. Nästan inga människor har hittills levt så länge att de blir 100 år eller äldre. Det prognostiseras att ändras kraftigt framöver och den första 200 åringen sägs redan vara född. Bland annat Uppsalaprofessorn Maria Strömmes forskning inom nanoteknologi leder mot ett friskare och längre liv för de flesta. Vad ska du använda alla dina extra år till? Extra år som du och jag får tack vare den ständiga och allt snabbare utvecklingen.

Grattis morfar
Idag fyller min morfar 95 år. Det gör han året då det är 100 år sedan 1917. Det är bara 100 år sedan!!! Året då bland annat Lenin och kommunisterna tog över Ryssland. Om du reflekterar över samhället då och idag så vittnar jämförelsen om en makalös förändring inom de flesta områden. Bland annat genomfördes stora demonstrationer runt om i Sverige där folket gav uttryck för sitt missnöje med hur matförsörjningen fungerade. 1917 rasade fortfarande ett mycket blodigt världskrig, 1:a världskriget. Det som bland annat hänt efter 1917 är;
- precis som med Maria Strömmes upptäckt av Upsalit upptäckte Alexander Flemming först på 20-talet , av en slump, att penicillin kunde användas som läkemedel
- 2:a världskriget
- Digitaliseringen var i stort sett obefintlig. Inga, inte ens de rikaste, hade datorer
- mycket få hade bil
- System för TV-sändningar kom först på 1930-talet men nådde folket först på 70-talet
- ingen mobil teknologi för kommunikation existerade
- Smarta mobiltelefoner och Pokémon Go fanns inte ens i sciencefictionfilmer
- olja hade knappt inlett sitt segertåg runt världen som en av de viktigaste drivmedlen (förutom andra naturresurser, pengar och mänsklig kraft) till den enorma utveckling vi haft.
- flygindustrins turistsatsningar var i princip obefintliga. I år, 2017, avser tre företag erbjuda turistresor ut i rymden
- medicinteknik och läkemedelsutvecklingen har utvecklats enormt
- kvinnor hade inte rösträtt och vi var alla myndiga först vid 21 års ålder!
- demokratin så som vi känner den idag var i sin linda
- EU fanns inte. Inte heller Berlinmuren som byggdes och rivdes.
- Kina var ett fattigt U-land kontrollerat av västkrafter

Ja, ja, jag kan fortsätta och radda exempel på hur enormt mycket som ändrats sedan 1917. Det mesta tyder på att kommande 100 åren kommer att innebära ännu mer förändringar. Trots denna verklighet är väldigt många människor förändringsovilliga. Det samhället som får stora delar av sitt folk att vara förändringsbenägna kan bäst utveckla sitt välstånd och sitt välbefinnande. Jag kämpar för att Uppsala, Sverige och Europa ska vara en sådan plats. Och min morfar kanske är den första födda 200 åringen, vilken oooootrolig livsresa han redan haft. Jag är väldigt glad över att ha en så fin medmänniska som min morfar. Med sina glittrande och busiga ögon fortsätter han att sprida klokhet och medmänsklig värme! Grattis morfar på din 95-års dag!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hunger-_och_militärdemonstrationerna_1917
http://www.svd.se/jamfort-med-1917-ar-dagens-europa-forskonatInga kommentarer:

Skicka en kommentar