onsdag 4 januari 2017

Nu nu och nu

Förnekarna
Visst tillhör du och jag de personer som fattar att människan kraftig påverkar jordens klimat? Vi är snart 10 miljarder människor som vill ha en massa prylar och njuta av livet på olika sätt. Prylar och njutande som pressar jordens begränsade resurser allt mer. Prylar och njutande som starkt påverkar hur vår jord mår. Håll med om att det är lätt att förstå. Visst förstår både du och jag att de allra flesta människor vill maximera livets möjligheter här och nu. Sen vet vi inte om vi får. Som tur är är inte alla människor så kortsiktiga och egoistiska. Många människor med förtroendeuppdrag tenderar att tänka lite större än bara det egna jagets bästa. Vi måste dock snabba på arbetet att göra människans negativa inverkan på jordens ekosystem betydligt mindre. Jag tror det går. Jag tycker att det känns meningsfullt att försöka bidra till att vi lever mycket smartare och mer hållbart än nu. Visst är våra och/eller andras barn barnbarn och barnbarnbarnbarnbarns barn också viktiga? Det finns olika perspektiv på hur mycket vi människor bidrar till global uppvärmning. Det är viktigt att inte vara enfaldiga när vi försöker förstå vad som händer. Professor Rosling säger att antalet människor på jorden når toppen runt 10 miljarder. Alla vill ha bra liv. De flesta politiker vill avveckla fattigdom. Vi behöver enbart av matematiska skäl leva miljösmartare.

Återvinning
Alldeles oavsett hur mycket människans extra koldioxidutsläpp påverkar jordens klimat eller inte, så är snart 8 miljarder människors rovdrift av naturtillgångar på riktigt. Naturtillgångar som är begränsade och naturtillgångar som betydligt mer än nu måste ingå i ett cirkulärt ekonomiskt tänkande med maximal återvinning. Vi kan mycket bättre än hittills. Ansvarsfulla människor och ny teknologi kommer göra så att vi lyckas : ).
http://climate.nasa.gov/
http://www.un.org/climatechange/
https://www.youtube.com/watch?v=O4Q8Nm4ksVU
https://www.youtube.com/watch?v=TCy_UOjEir0
http://www.wwf.se/vart-arbete/klimat/mansklig-paverkan/1124268-mansklig-paverkan-klimat
http://www.cradlenet.se/cirkular-ekonomi/

Centerpartiet
Ett av skälen till varför jag valde C som min politiska plattform är att partiet har den bästa och en trovärdig miljö- och klimatpolitik. Det är positivt att allt fler svenskar som tycker miljöfrågorna är viktiga förstår det. Samtidigt är jag säker på att det är andra frågor som för minst 90% av väljarna avgör vilket lokalt eller nationellt parti de väljer i nästa val. De grundläggande offentliga kontraktet måste fungera och de partier som är trovärdiga att lösa uppgiften får också många röster. SDs fortsatta framgångar är lite paradoxala. Trots att de aldrig haft makten, och deras ledare saknar ledarerfarenhet, tror ändå allt fler svenskar att de kan göra det som krävs, till skillnad från S, MP, M och övriga. Visst är det sorgligt att Sverige kört så demokratiskt snett. Mätning efter mätning är ett stort uttryck för att de flesta partier saknar förtroende bland allt fler svenskar. Det är snart bara 21 månader kvar till nästa val!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/p2oL1/aftonbladet-inizio-sd-vinner-fraga-efter-fraga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar