söndag 22 januari 2017

Del av Sveriges framtid

Varigenom energi strömmar
Ditt enskilda liv, ditt närsamhälle och de större samhällen vi är delar av, utvecklas positivt eller negativt genom aktiva val. Inom det demokratiska systemet startar allt med allas rätt att rösta och att det finns något att rösta på. I den bästa av världar finns flera partier och förtroendeingivande politiker att välja bland. Politiker med stark förankring i verkligheten och livserfarenhet som gör dem potenta att rimligt klokt värdera de praktiska problem som ständigt läggs på "bordet". Bland dessa politiker finns förhoppningsvis några med förmågan att leda engagerade människors energi åt ett gemensamt håll. Hela västvärlden är i akut behov av fler sådana politiker för att positivt klara det paradigmskifte vi nu genomlever. Mot ett miljövänligt samhälle med global digital logik och med tjänster i fokus.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Paradigmskifte

Tekniskt är en ledare "något varigenom energi strömmar". Ur ett politiskt perspektiv är det rollen som kommunstyrelsens ordförande och statsminister som främst bör ha kvalificerade ledaregenskaper och en förtroendeingivande bakgrund. En rimlig förmåga att ena, fatta beslut och skapa gemensam framtidstro. Dagens kraftiga polarisering i samhällsdebatten, och vilsenheten bland många människor, kan bara ses som ett stort politiskt misslyckande. Ett misslyckande som främst handlar om bristande ledarförmåga och dåligt omdöme. Självklart har vi Uppsalabor och svenskar möjlighet till en gemensamt ljus framtid. En ljus framtid som inkluderar alla svenskar. Men den möjliga framtiden blir aldrig verklighet av sig själv. Den måste målmedvetet och aktivt skapas. Och alla som kan måste motiveras att vilja hjälpa till att skapa just den gemensamma framtiden. Institutionen Kungahuset uttrycker det bra i sitt brev till landets tiomiljonte invånare: - "Oavsett om du idag kommit till världen, återvänt hem eller fått möjligheten att börja ett nytt liv i vårt land: Du är nu en del av Sveriges framtid och av dess historia. Jag vill hälsa dig varmt välkommen." I mina tal när jag besöker nyinvandrade Uppsalabor från andra länder är det alltid en del av mitt budskap.

Oavsett vem som har ledaransvaret så förutsätter kloka vägval att man vill och vågar se verkligheten så som den är. Att förneka problem är dumt. Att inte lösa problem är ännu dummare. Varför inte använda matlagning som metafor? Även om du har tillagat en fantastisk maträtt så räcker det med lite för mycket salt eller fel ingrediens för att rätten ska gå från mycket god till oätbar. På många sätt är "kejsaren naken" i dagens politiska Sverige. Det är hög tid för ansvarstagande politiker att genom reformer och tydliga prioriteringar börja lösa våra största problem som om de inte fixas leder mot något annat än en positiv framtid för väldigt många svenska invånare. Gör om! Gör rätt!
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ingen-vill-ta-ansvar-for-sveriges-kriser/
http://www.gp.se/ledare/eberhard-statsministerns-nya-kläder-1.4122810
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-det-är-dags-att-se-allvaret-löfven-1.4124023

Fatta läget
Det är bra att enskilda människor och lag i olika former har ambitioner, mål och drömmar. Samtidigt är det viktigt att "stå med fötterna på jorden". Visst skulle det vara bra om Alliansen åter kan få en majoritet av väljarna bakom sig. Sannolikheten att det blir verklighet efter nästa val är mycket liten. Det är klokt att agera som om man fattar det. Politikens uppgift är att uppnå önskade politiska resultat i så stor utsträckning som möjligt. Att hindra idiotiska vägval är också politiska framgångar. Att inte påverka alls är både demotiverande för aktiva "partister" och oklokt. Varje morgon bör varje folkvald reflektera över vilket uppdrag väljarna gett dem! Det uppdraget finns uttryckt i alla partiers lokala, regionala och nationella partiprogram. En av de viktigaste förutsättningarna för framgångsrikt ledarskap är att man har ett tydligt uppdrag. Att tillåta destruktiv vänsterpolitik när den kan stoppas saknar stöd inom alla Allianspartier. Ta gärna del av nedan länkars budskap. De är i sammanhanget intressanta. Bland annat "Med den försvann både den stadiga mittpunkten i svensk politik och den sammanhållande berättelsen om det moderna Sverige som ett folkhem, en stor familj präglad av närhet, igenkännande och solidaritet. Det alstrar det stora tomrummet som nuförtiden plågar så många svenskars själar."
http://www.gp.se/ledare/en-pilsner-i-taget-1.4126683
http://www.svd.se/embargo-2100-lordag-svd-sifo-regeringsfragan-blossar-upp-i-kd-kris/om/det-nya-politiska-laget
http://www.svd.se/sveriges-resa-fran-kris-till-nostalgi/om/ledare-kolumnister
http://www.svd.se/det-gar-troll-i-talet-nar-sd-ar-med/om/det-nya-politiska-laget
http://www.svd.se/arligt-och-tydligt/om/ledare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar