söndag 8 januari 2017

Orkar jag simma

Försvinner i havet
Genom alla tider sedan "Adam och Eva" har jordens utformning och vårt klimat förändrats. Universum är enormt gammalt och jordens livsskapande miljö har ur ett universumperspektiv knappt funnits. Att världens klimat och geografi förändras är naturlagar som vi människor försöker påverka så mycket vi kan. Det är dumt att förneka denna verklighet oavsett om man är en stark anhängare av ett ambitiöst miljö- och klimatarbete eller ej. Kanske är klimatförändringen och dess effekter på jorden "bara" något som påskyndar något som ändå kommer att hända, förr eller senare? Varför skulle det inte vara så om du studerar jordens utveckling? Ett antal gånger genom jordens historia har stora delar av alla varianter av liv slagits ut. Dinosauriernas och de enorma trädens tid är väl de mest kända exemplen. Oavsett så påverkas många människor av de miljöförändringar som sker på jorden. Allt fler på ett negativt sätt när jordens ändliga resurser konsumeras upp. Centerpartiets självklara och breda miljöpolitik var ett av huvudskälen till varför jag valde att lägga min röst på den politiska rörelsen. För mig är det konstigt att inte ta miljöfrågorna på största allvar.
https://www.centerpartiet.se/var-politik/vara-ideer/miljo-och-gron-tillvaxt.html
https://www.youtube.com/watch?v=57merteLsBc
https://www.youtube.com/watch?v=9P7jXveokDY
https://www.youtube.com/watch?v=7XG3T7lHhiA

Folkvandringar
Flera öar kommer att sjunka i haven och bli historia. Som sagt, inget nytt genom jordens historia men det nya är att det bor allt fler människor på öarna eller längs kuster som antas hamna under vatten inom några år. Med tio miljarder människor på jorden, varav många bosätter sig vid vatten, får det tuffa konsekvenser. Det kanske är mer fokus på dessa platser och strategiska alternativa boplatser som ska övervägas i större utsträckning än hittills? Jag är på en ö just nu. Om ön försvinner under vatten, orkar jag simma till nästa landmassa med möjlighet till försörjning? Knappast. Det är nog inte så dumt om de samhällen som ligger i fronten för nästa stora förändring av jordens utformning investerar i alternativa platser att leva på. Som en försäkring. Det borde ligga både i deras och närliggande länders intressen. Det är få som gillar utmaningarna som följer med flyktingläger och många människor som känner hopplöshet. Eller är det som vanligt att människor bor där de kan försörja sig och när det inte går längre då flyttar man eller går under.

Väpnade konflikter
Tyvärr är väpnade konflikter en stor anledning till varför många människor tar sig till flyktingläger eller helst till fredliga samhällen. Krig, blodiga maktkamper mellan särintressen, har förekommit under hela mänsklighetens historia. I modern tid utgör också krigs- och försvarsindustrin en stor del av våra ekonomier. Krig kommer att fortsätta bli konsekvenser av särintressens olika ambitioner. Även om Sveriges folk nu njutit i hundratals år av fred har vi innan dess ett blodigt förflutet. Ett starkt försvar, militärt och civilt, syftar till att avskräcka fiender från att försöka ta hela eller delar av det vi kallar Sverige. Ett försvar av våra värderingar, våra tillgångar och att hindra att vi tvingas bli flyktingar. Det är verkligen hög tid att även ta det svenska försvarets förmåga på största allvar!
www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vakna-lofven-sverige-behover-forsvaras/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar