måndag 9 januari 2017

Är kvinnor bättre än män

Duktigare
I en världsuppfattning där alla människor är lika mycket värda kan det kanske vara provocerande att påstå att kvinnor är lite mer värdefulla än män, eller? Det fina uttrycket "alla människors lika värde" innebär som vanligt väldigt mycket olika för nästan varje enskild människa. För vissa innebär det att alla ska tjäna lika lite mycket pengar oavsett prestationsförmåga. För andra handlar det om att alla ska få rätt till likvärdig utbildningsstart i livet oavsett vilket socialt sammanhang man föds in i. Vissa tycker att det handlar om att ingen får lämnas kvar när ett skepp sjunker och vägrar att intellektuellt förhålla sig till att det ibland är oundvikligt att några dör för att några överhuvudtaget ska överleva. Ja, ja, ja. I min värld är människovärdet jämlikt. Alla liv som kan räddas ska räddas, oavsett den enskilda människans sociala bakgrund, materiella status eller potential att skapa stora materiella värden för sig själv och många medmänniskor. Är en kategori människor som är bättre på att rädda liv mer värda än den kategori som presterar sämre positiva liknande resultat?
http://www.synonymer.se/?query=prestation
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/prestation
http://fightermag.se/2014/01/20/vad-ar-prestation/

Djupare kunskap och mer empatiska
Finns skillnader mellan könen utifrån ett generiskt perspektiv? Ja. Bland annat är vår hormonuppsättning olika. Inom skolan presterar också flickor/kvinnor väldigt bra jämfört med pojkar/män. Dessutom tyder många studier på att kvinnor har en generellt bättre empatisk förmåga än män. Är det kanske dessa skillnader som gör att det nu är statistiskt säkerställt inom vetenskapen att det är bättre att få en kvinnlig doktor än en manlig när du, eller en kär, är i behov av en läkare? Vad tror du? Djup kunskap och empatisk förmåga är väl av avgörande betydelse i samband med sjukvård, eller vad tror du? Håll med om att det är intressanta slutsatser som görs i den studie som refereras till nedan. Och JA! vi måste även kunna tala om grupperspektiv trots att det alltid handlar om enskilda individer och deras individuella förmåga och ställningstaganden. Att konsekvent försöka undvika gruppresonemang för att inte döma en hel grupps individer till en generalisering tror jag är oklokt. Lika oklokt som det är att inte fatta att generaliseringar är just generaliseringar och att det självklart finns män som är extremt faktakunniga, erfarna, mycket empatiska och kliniskt duktiga bland läkarkåren runt om i världen, trots att kvinnor generellt och bevisligen är bättre.
https://hbr.org/2016/12/why-do-medicare-patients-fare-better-under-female-doctors
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nshormon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Empati
http://www.synonymer.se/?query=empati
http://humanistbloggen.blogspot.se/2010/06/kollektivt-ansvar.html

Inkluderingsutmaningar 
Trots att min efterlysta konferens om migration- och integration lyser med sin frånvaro tycks en stor majoritet vara enig om integrationens misslyckande. Under lång tid har den misslyckats och svenska arbetsmarknadsregler har stärkt problemen. Är det möjligen svenska kvinnor som levt som expats som bär på rätt inkluderingsmedicin? Priset för ett fortsatt misslyckande blir väldigt högt för kommande generationer. Och varje människa upplever sin egen verklighet. Främst upplevs den utifrån uppväxtmiljö, bildning och livserfarenheter.

För att försöka minimera egna begränsade erfarenheter och kunskaper är en "sanningskonferens" byggd på krassa fakta viktig, kopplat till alla stora samhällsfrågor. Då kan nog fler människor inse allvaret i det misslyckande vi bär på inom integrationsområdet. Då kan nog många fler hjälpa till att konstruktivt vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. Malmö är ett skrämmande men ändå bra exempel. Visst kan man välja att enbart beskriva det positiva och klara sig på bidrag från andra, det är dock en oklok väg framåt. Det är också en ohållbar väg framåt för den som vill leva i frihet, trygghet och i en utvecklande miljö. Läs gärna nedan ledare. Nu har Malmö en kvinna som ledande lokal politiker, det kanske gör positiv skillnad. Kvinnor har ju generellt bättre utbildningsbakgrund och är mer empatiska än män. Kvinnor är inte mer värda än män men kan de generellt vara bättre än män i den tid vi lever? Kanske, kanske inte. Vad tror du?
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vem-ska-betala-om-sverige-blir-som-malmo/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar