måndag 16 januari 2017

Tryckfriheten 250 år

Yttrandefrihet
Är vi överens om att yttrandefriheten är viktigt för att människor ska vara fria? Är det viktigt för att en demokrati ska blomstra? Det tycker jag. Den ska inte heller tas för given. Runt om i dagens EU försöker regeringar begränsa människors yttrandefrihet. Donald Trump, snart president i USA, visar klara tecken på att inte respektera yttrandefriheten och grävande journalistik. Men han tycks ju tycka att en president för ett land som USA kan tycka till på twitter, diktatorsfasoner! Visst är det sjukt!
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
http://www.svd.se/usa-expert-svart-att-hindra-trump-fran-att-twittra
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MloWr/cia-chefen-trumps-twittrande-paverkar-usas-sakerhet


Förtal och andra övergrepp ska självklart leda till rättegångar där lagliga överträdelser ska beivras men i det stora hela är det både demokratiskt viktigt och utvecklande att alla tankar får uttryckas så länge som de inte är till exempel hatbrott relaterade. Debatterna i våra demokratiska samhällen måste bli intelligentare och mer respektfyllda. Det ytliga eller till 80% känslostyrda samtalen och debatterna leder oss inte mot en bättre framtid. Hjärna och hjärta är viktigt att kombinera i minst 50/50 fördelning om man vill fatta kloka beslut. I skolan fick vi lära oss hur viktigt det är med källkritik, idag är det viktigare än någonsin! Hur många tar sig tid att ta reda på vad som verkligen sagts eller skrivits när olika drev med olika agendor stormar fram? Väldigt få. Det är väldigt dumt. Samtidigt är det en verklighet som man måste förhålla sig till. Trump gör det på sitt sätt....
http://www.gp.se/ledare/tv%C3%A5-tankar-i-huvudet-samtidigt-1.4115908
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-orov%C3%A4ckande-jakt-p%C3%A5-olikt%C3%A4nkande-1.4115732


Nu är det 250 år sedan vi fick tryckfrihetslagen i Sverige. Jag tvivlar på att det tryckta ordet var så fritt då men det var ändå en viktig milstolpe i vår demokratiska utveckling. Läs gärna bifogad berättelse som ger dig lite historiska perspektiv på denna viktiga fråga. Och även om det är roligt när man lyckas få många andra att hålla med om det man själv tror på är hela kvalitetsidén med en demokrati att genom att olika perspektiv blir belysta och bemötta landar ett klokt samhälle i det bästa eller minst dåliga vägvalsbeslutet i fråga efter fråga. Att människor ofta tycker olika är en naturlag. Vi har som jag så många gånger tidigare nämnt väldigt olika miljöer som vi vuxit upp i, olika bildning och olika livserfarenheter därutöver som formar vad vi ser och hör.
http://popularhistoria.se/artiklar/svenska-tryckfriheten-fyller-250-ar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar