lördag 7 januari 2017

Svarte Petter

Ett område för laglösa
Folkvandringar är inget nytt i vår mänskliga historia. Vår art har alltid omgrupperat för att överleva eller för att finna bättre livsbetingelser än på tidigare platser. Tidigare i vår mänskliga utveckling var det helt nödvändigt om till exempel möjligheterna att hitta föda i närområdet försvann. Att det idag finns befolkade platser där ingen självförsörjning finns, eller arbete, är en ny företeelse. Antingen är det möjligt att försörja sig ändå genom att pendla till orter där man kan försörja sig eller genom att leva på olika former av bidrag. Ur ett historiskt perspektiv är folkvandringar helt enkelt naturliga och logiska konsekvenser av en plats förbrukade möjligheter att erbjuda grundläggande mänskliga behov. Trygghet och livslust är ett sådant behov och därför skapar också krig folkvandringar.
http://popularhistoria.se/artiklar/folkvandringar-ett-historiskt-fenomen/

Nationalstater
Hur länge tror du att människor delat upp jorden i nationalstater? Det är inte särskilt länge sett utifrån perspektivet att vår art funnits i miljoner år. Människorörelserna var innan nationalstaternas ordning friare men också väldigt mycket farligare än idag. Både farliga ur förflyttningsperspektivets verklighet men också för att lag och ordning var på en helt annan nivå än idag. De Nordiska länderna var bland de första att bilda varianter av nationalstater. Några forskare påstår att grunden till Sverige startade på 500-talet e Kr, andra har placerat nationalstatens vagga i tidig medeltid, på 1100- och 1200-talet. Oavsett så är det väldigt nyligen. Och om vi ser på utvecklingen av antal människor på jorden sedan dess är den exponentiell, med särskild fart efter 2:a världskriget.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalstat
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/nationalstaten-garanten-foer-demokratin-och-friheten-21846
http://www.synonymer.se/?query=nationalstat

Vem vill ha de icke önskvärda
De flesta välmående, rimligt fredliga, nationalstater har varit duktiga på att bygga sina nationer utifrån lagar och regler som i stort gäller alla invånare lika. Varje nationalstat med självaktning, och en generell välståndsambition, har tagit ett särskilt ansvar för sina medborgares välbefinnande. Framgångsrika länder har försökt attrahera nya invånare bland jordens duktiga och ambitiösa människor och har samtidigt försökt undvika att få in kriminella och ansvarslösa utifrån och in i sina länder. Och de kriminella och ansvarslösa har under alla tider hanterats mer eller mindre hårt om de avslöjats. USA, Australien och Kanada är inga undantag från den ordningen.

Även länder som gör mycket för att skydda sina gränser har mycket svårt att hålla de allra ivrigaste "besöksintresserade" borta. Trumps eventuella mur mot Mexiko kommer inte att hindra människor från att ta sig in i USA ändå. Inte minst på grund av att det finns många amerikaner som tjänar mycket pengar på att använda billig mexikansk arbetskraft. Knarkkungen "El Chapos" flykt genom en tunnel till ett Mexikanskt högsäkerhetsfängelse visar tydligt att tillräckligt stora intressen löser "hinder". Men vad gör man med de kriminella och icke önskvärda som tar sig in i ett land olagligt? Hur hanterar vi till exempel Marockaner som tar sig till Sverige utan det visum jag tror behövs för att enligt reglerna få komma hit? Nu avser jag exempelvis de kända brottslingarna med den bakgrunden. Och var skickar man människor som ingen vill ta emot även om de bevisligen är till exempel marockaner? Vad gör vi med många av de öststatsmänniskor som brottsturnerar i Sverige? Förr i tiden skickades massor av kriminella och oönskade till Australien av länderna i Storbritannien. Så gör vi inte idag. Men vad ska vi göra? Bara låta dessa brottsproblem bli större och större? De flesta inser att om vi inte löser liknande frågor kommer allt fler svenskar stötta en destruktiv väg mot kraftigt stängda gränser.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kriminella-barn-blir-fler-1.11121

Invandring
Många fattiga länder uttrycker starkt missnöje över att allt fler rika länder sluter sig allt mer. Bland annat är många av dessa länder beroende av att de som lämnat dem skickar tillbaka pengar till kvarboende släktingar. Intressant artikel bifogas om just detta. Artikelförfattaren kritiserar även de fattiga länderna för att också vara för restriktiva med invandring. Inga lätta frågor. FN borde kunna göra mer nytta inom detta viktiga område. Svenska politiker älskar FN. De tycks ha många kollegor i andra länder som inte delar den uppfattningen och som ofta gör organisationen tandlös. Som sagt, inga enkla frågor att hitta bra lösningar kopplade till.
http://www.economist.com/news/leaders/21712141-governments-poor-countries-are-right-complain-about-wests-restrictive-immigration
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svarte_Petter_(kortspel)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Australiens_historia
http://varldenshistoria.se/samhalle/kolonier/hur-manga-fangar-skickades-till-australien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar