måndag 2 januari 2017

Den fria världens värderingar

Vem är du
Senfärdighetens paradis, är det Sverige? Utan tvekan går det allt för sakta att korrigera lagstiftningsförändringar när det visar sig att en lag är otidsenlig eller krasst dysfunktionell. Hanteringen av sms-lån, åldersbestämning och identifiering är tre tydliga exempel på demokratins oförmåga. Även en demokrati måste kunna agera skyndsamt. Inte minst för att försvara vår värdegrund. Det är självklart oacceptabelt att till exempel människor som begått brott mot mänskligheten enkelt kan få en fristat i Sverige genom falsk identitet.
http://www.expressen.se/nyheter/brett-stod-for-ny-lag-om-aldersbedomning/

Uppsalapolisen har redogjort för flera tillfällen då påstådda minderåriga släppts efter grova brott på grund av svensk lagstiftning och för att Socialförvaltningen inte tvångsomhändertagit personerna. Barn får inte hållas häktade. Bland annat för att säkra att detta inte händer har Centerpartiet i Uppsala bland annat föreslagit bättre samarbete mellan Polis och Socialförvaltningen. Självklart måste Socialförvaltningen alltid ha förmåga att skyndsamt låsa in grova minderåriga brottslingar. Alla  brottslingar ska självklart ställas till svars och nya eventuella offer skyddas. Och visst vill vi inte vara en plats där krigsbrottslingar lätt kan gömma sig från att få stå till svars för sina brott? Det vill inte jag.
http://www.expressen.se/nyheter/tre-knivskurna-vid-pendeltagsstation/
http://www.gp.se/ledare/grövre-brottslighet-kräver-skärpta-straff-1.4081606

Det finns väldigt många skäl till varför rimlig åldersbestämning sedan länge borde vara självklar. Att det inte varit det är ett av många tydliga sjukdomstecken i dagens Sverige. Några av huvudskälen:
- Inte lämpligt att vuxna placeras på hem för barn.
- Inte rimligt att kommuner får ta kostnader som ska bäras av staten.
- Inte rimligt att utifrån felaktiga grunder vänta några år för att verkställa avvisning.
- Inte acceptabelt att vuxna inte döms som vuxna
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/09/Oetiskt-att-inte-aldersbestamma-flyktingbarn/

Allvar
Man kan tycka vad man vill om Magdalena Andersson. Två saker är dock säkra, hon är Uppsalabördig och mycket meriterad för uppdraget som finansminister. De alternativa vägvalen mot en bra framtid är många. Jag delar Anderssons analys att politiska partier måste visa hur deras politik minskar klyftorna. Men hur gör ett enskilt EU land det idag utan att kraftigt tappa konkurrenskraft? Återigen påminns vi om hur EU misslyckats att fokusera på rätt saker. Vad tror du händer om Sverige enskilt höjer redan höga skatter för den arbetskraft som anses mest värdefull? Vad tror du händer om Sverige enskilt försämrar för finansmarknadens spelare? Och visst inser du också att den misslyckade integrationspolitiken kraftigt bidrar till att klyftorna växer i Sverige?

Under regeringens två år vid makten har de grovt misslyckats med att bryta den generella negativa utvecklingen där långtidsarbetslösheten ökar. Det är mycket allvarligt. Väldigt många av dem som har svårast på arbetsmarknaden är samma människor som invandrat med oklar ålder. Inom kort är det kommuner som ska försöka lösa de utmaningar som statens politik skapat.
http://www.di.se/opinion/magdalena-andersson-sverige-maste-halla-ihop/
http://mobil.unt.se/ledare/ett-osynligt-utanforskap-4487862.aspx

Pragmatism
Vad skulle du göra om du var ledare i USA? Skulle du fokusera om dina ansträngningar från ett Europa på dekis till ett Asien på kraftig frammarsch? Självklart skulle du vikta om och satsa på Asien. Med Trump som president kommer den förändringen mycket sannolikt ske snabbare. Han är trots allt skolad i en tuff affärsvärld. Det kommer sannolikt försvaga EU ytterligare. Hur får EU ny nödvändig energi? Och vilka politiker ska leda det nödvändiga arbetet? De som räds EUs makt kommer om vi européer misslyckas att strukturellt samarbeta annars vakna upp inom en generation och inse att Europas delar blivit lydstater under någon annan större makt. En makt som bättre än Européerna klarar av att hålla ihop många människor med olika bakgrunder och olika drömmar om framtiden. En större makt som vi inte alls kan påverka. Det kanske är nyttigt, så har ju deras länder hanterats av västländer under många år. Är du den Europé som kan få EU på rätt väg igen? Även det viktiga jobbet brådskar. Bland annat kanske EU bättre kan lära sig hur USAs migrationssystem fungerar.
http://www.di.se/nyheter/pm-nilsson-mot-trump-gemensamt/

Konkurrensen om duktiga och ambitiösa människor kommer inte att minska. Och den kloke bryr sig bara om meritokrati istället för annat när starka lag byggs. Personligen tycker jag att uppdelningen av världen i länder fortsatt är av värde. Men bara om de olika länderna klarar av att leda sig själva och utvecklar sina särskiljande egenskaper som de är beredda att försvara. Egenskaper som med fördel uttrycks i en beskrivande värdegrund. I ett land som klarar konkurrensen väl är det självklart att varje ny invånares identitet är rimligt känd. Är det svårt att förstå? Sverige och EU måste skärpa till sig! Det brådskar! Den fria världens värderingar ska inte tas för givna! De måste varje dag försvaras och utvecklas. Sverige och EU behöver ett nytt ledarskap som klarar av detta viktiga arbete som måste göras!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar