torsdag 19 januari 2017

Sverigebilden

Himmelriket Sverige
Ja, det är häpnadsväckande att en svensk statsminister uttalar sig om hur enskilda svenskar beskriver sitt Sverige. Om Löfvén vill att vi svenska invånare i kör ska beskriva Sverige som jordens himmelrike så får han först lösa flera av de problem som oroar många människor allt mer. Det är i verkligheten människor upplever sin verklighet. En kö är en kö är en kö. Allt längre köer är allt längre köer och påverkar många negativt inom till exempel vården. Fler mord och växande organiserad brottslighet är en mycket oroande utveckling. Särskilt när morden utförs bland "vanliga" människor. För de flesta inser att de flertalet mord sker mellan kriminella människor. Ett försvarslöst försvar är ett försvarslöst försvar. En skola som kraftigt misslyckas med sitt bildningsuppdrag äventyrar vår framtida välfärd. Allt fler långtidsarbetslösa och medellösa riskerar att mycket snart leda mot riktiga slumområden i Sverige. Bostadsbristen är omfattande men om vi bygger lika dyrt som nu vem ska betala de hyror som krävs? Näringslivets lokomotiv har mycket svårt att hitta nödvändig kompetens vilket tvingar många bolag att etablera sig mer utomlands. Förutom de människor som bor i allt mer befolkade utanförskapsområden, i kommuners sociala bostäder, garantipensionärer och andra som lever under mycket begränsade villkor, eller ungdomar som inte har råd att flytta hemifrån, så upplever många svenskar att de har det bra. Minusräntan hjälper till att skapa den känslan... Men tro mig, när allt som idag inte fungerar tillfredställande börjar korrigeras, och när nästa lågkonjunktur slår in, kommer situationen snabbt förändras till det sämre för många fler. Det är inte osannolika scenarier. I synnerhet inte om vi beaktar de demografiska behov som om vi gör som nu sätter enorm press på det som ska finansieras offentligt. Att ute i världen uttrycka oro för svensk förmåga att lösa de utmaningar vi har är inte att vara förrädare. Det är att uttrycka just oro och en önskan om reformer som löser de problem som många människor upplever växer i styrka. Var är de nödvändiga debatterna om de nödvändiga reformerna? En kort debatt i Kommunfullmäktige en gång per månad och korta partiledardebatter lite då och då räcker inte. Är det brist på fakta och kunskap inom riksdagen som är huvudproblemet?
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-varför-denna-faktaresistens-justitieministern-1.4121303
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ar-det-en-plikt-att-hylla-sverige/

Jag gillar konceptet Sverige och tror att de svenska samhällena har möjlighet att skapa en positiv tillvaro för dess invånare även i framtiden. Det är därför jag engagerar mig politiskt, för att problem ska lösas och möjligheter förstärkas. Bara så och genom ambitiöst och hårt arbete skapas en positiv morgondag. Jag har alltid varit stolt över att vara uppsaliensare och svensk. Det tänker jag fortsätta att vara. Samtidigt är jag europé och världsmedborgare.

Verkstadsklubben
De flesta av oss har lärt sig att ta opinionsmätningar med "en nypa salt". Samtidigt är de underhållande och skapar innehåll som ger "ved" åt tyckande om varför det ser ut som det gör. Mina två största reflektioner om just "varför ser det ut som det gör?" är
1) det parlamentariska spelet är idag och ser långvarigt ut att vara oförmöget att genomföra nödvändiga reformer som stöds av majoriteter.
2) var är de konkreta reformdebatterna kopplade till de sakfrågor som oroar många invånare
3) sluta behandla SD på något annat sätt i det demokratiska arbetet än hur Vänsterpartiet behandlas.

Självklart är jag glad över att det parti jag tycker har den bästa helhetspolitiken får allt större folkligt stöd. Om Centerpartiet lyckas bli med i regeringsställning har det självklart stor betydelse om man har 6% eller 10% av befolkningen bakom sig. 10% är ju en mäktig "corner" position inom näringslivet, så blir det förhoppningsvis även inom politiken. Centerpartiet lokalt i Uppsala och nationellt öser på med förbättringsförslag. För att hitta bättre vägar framåt behövs förslag på bordet. Fler förslag på bordet tack OCH konstruktivare debatter om förslagen. Debatter som sakligt underbyggs med öppna fakta. Konstruktivt kan vara att bemöta förslag med andra förslag eller förändringsförslag till liggande förslag. Behovet av svensk omställning brådskar. Det går på tok för sakta!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/lRr57/rekordsiffra-for-annie-loofInga kommentarer:

Skicka en kommentar