lördag 14 januari 2017

Vad måste fungera?

Skattechock utöver nuvarande skattetyngd
Varför betalar du skatt, om vi struntar i att du måste? Jag antar att du, som jag, tycker att vissa saker ska fungera tillfredställande för alla i samhället och att rimliga skatter för att fixa det är ok. Saker som ska vara tillgängliga för alla medborgare, oavsett ekonomisk situation. Skola, rättssystem, sjukvård och försvar är exempel på saker de flesta av oss anser måste fungera. Men får skatterna vara hur höga som helst? Självklart inte!

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är mycket tydliga med att vi står inför en mycket utmanande direkt framtid. En framtid där politiker som vill vara tomtar snabbt bör avsluta sina politiska karriärer. De kommande 10-20 åren kommer demokratin att prövas hårt när resurser måste prioriteras utan att lösningen kan vara att höja redan höga skatter. Höjda skatter kommer bara göra problemen större. Läs gärna om Lafferkurvan nedan. Produktivitetsutvecklingen bidrar idag inte heller till att göra fördelningskakan större. Nu är omprövningens och reformbehovens tid där den enskilda människans behov självklart måste stå i centrum. En prioriteringens tid där allt förutom kärnverksamheten inom det så kallade välfärdssamhället måste avvecklas. I kärnverksamheten ingår självklart klokt förebyggande arbete.

Det som driver behovet av snabba förändringar för att klara kostnadsutveckling och kvalitetsbrister är enligt SKL de tre första faktumen;
--> ökad nativitet
--> ökad invandring med % högt behov av stöd
--> ökad andel + 80 åriga invånare
--> skatterna är redan skyhöga i Sverige
http://www.skattebetalarna.se/nyheter/sverige-pa-fel-sida-av-lafferkurvan

Svensk sjukvård måste fungera! 
Stafettsystem och annat är sjukdomar inom sjukvårdssystemet men främst handlar krisen om liknande problem som i Storbritannien. Där är det främst den åldrande befolkningen som sägs starkt bidra till en redan kraftigt bristfällig vård. Även Uppsala är drabbade av en oacceptabel vårdförmåga. Avdelningar är stängda på grund av personalbrist och "enrumsambitionen" blir en enorm kostnadsdrivare och flaskhals om inte bland annat vårdcentralerna börjar fungera mycket bättre än idag. Vårdcentralerna fungerar absolut inte tillfredställande och digitaliseringsstödet för patienter har massor av förbättringspotential. Sjukvård som fungerar väl är en absolut kärnuppgift för det gemensamma att säkerställa. Skärpning!
http://www.expressen.se/ledare/skyll-inte-vardkrisen-pa-stockholm-wikstrom-1/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/politik-for-okat-valstand/produktivitetsutveckling-investeringar-och-valstand_608714.html

God och ond
Alice Teodorescus bifogade artikel är mycket läsvärd! "Att lära av historien och att vilja undvika förtryck är alltid hedervärt. Att brunstämpla oliktänkande eller att utgå från att människor har en annan agenda bara för att de har åsikter som man själv inte delar, är däremot destruktivt." Hur kunde svensk debattklimat spåra ut som det gjorde och som fortsätter att vara ohederlig och ointelligent? Är det ryssarna som ligger bakom idiotin? Jag är ironisk!!! Vuxna människor måste kunna tala sakligt och respektfullt om sakfrågor utan att klistra på varandra nedvärderande ord innan man till exempel fått bekräftat att en person verkligen kan definieras som till exempel "rasist". Ingen förutom främmande och farlig makt vinner på en så intelligensfri debatt som hittills inom främst migrationspolitiken. Hur god är en människa som tycker att vi ska ta ombord så många problem att "båten" sjunker? Hur ond är en människa som tycker att det är fel att Sverige inte längre ger lika mycket bistånd som tidigare till världens svagaste människor, och att det måste prioriteras? Hur ond är den människan som driver att cancerpatienter bland befolkningen måste ges den snabba vård som krävs för maximal överlevnadschans före svindyr migrationspolitik? Vi behöver sakliga och respektfulla prioriteringsdebatter. Bara så klarar vi av att lösa de stora utmaningar vi har.

Hur ska vi till exempel på riktigt bryta segregationen och utanförskapet i områden som Biskopsgården, Husby, Rosengård och Söder. Söder? Ja, där lever idag väldigt många av de få som tidigare själva kunde styra svenskarnas världsbilder. Eftersom de tycker sig se "verkligheten" bättre än andra är det nog bra att bryta deras segregation från många människors verklighet och expropriera några kvarter där billiga +30 vångshus kan byggas tillägnade åt sociala bostäder och asylsökande som fått uppehållstillstånd... Lite ironisk är jag!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-oroväckande-jakt-på-oliktänkande-1.4115732
http://www.sydsvenskan.se/2016-09-01/utanforskap-tar-grepp-i-fler-omraden
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ironi

Fakta och vetenskaplig empiri
Tänk att vi mer och mer tycks hamna i tyckandets tid. En tid där tyckande och känslor väger tyngre än fakta och vetenskaplig empiri. En klar paradox i en tid då vi alla enkelt har chansen att vara mer upplysta än någonsin tidigare! Hur blev det så? Dumt! Ibland blir jag konspiratorisk och tror att vissa driver debatten på detta sätt för att de vill att det generella välfärdssystemet ska falla sönder. Var är ledarna som kan ändra denna idiotiska utveckling? Det är kanske årliga faktabaserade verklighetskonferenser som måste bli standardmetod för att komma förbi allt detta ogrundade och känslostyrda tyckandet som allt mer plågar våra än så länge demokratiska samhällen! Fokus måste nu vara på att lösa de utmaningar vi har med att långsiktigt klara välfärdens kärnuppdrag tillfredställande. Sverige och många av Sveriges delar behöver nytt ledarskap!
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/en-varld-utan-kunskap-4501914.aspx
http://www.synonymer.se/mobil/?query=emperiInga kommentarer:

Skicka en kommentar