fredag 6 januari 2017

En plats i säkerhetsrådet

Världssamvetet
Nu är Sverige en del av FNs säkerhetsråd under några år. Det är prestigefyllt och en plattform för att bland globala makthavare och opinionsbildare vårda och utveckla den svenska imagen i världen. En möjlighet att direkt göra någon större skillnad i världen är det knappast. FNs vetosystem gör ofta samarbetet till en tandlös tiger. FN är bland annat en mötesplats men spelet spelas på andra arenor och resolutionsförslag skapar möjligheter för olika intressen att vid sidan om FNs försök att fatta formella beslut formera sig för att skydda och utveckla sina egna nationella eller regionala intressen.

I varje grupp kan med fördel olika delar av gruppen inta olika roller för att helheten ska bli bästa möjliga. Eftersom Sverige är ett mycket litet land som inte hotar något annat land är landets roll som medmänsklighetens och jämlikhetens röst i världen värdefull. Så länge som vi klokt driver de frågorna kan vi göra positiv skillnad och skänka hopp för alla miljoner människor som lever under förtryck och ojämlikt. Jag hoppas att Sveriges företrädare klarar av den svåra balansgången, den diplomatiska fingerfärdigheten som krävs, för att vara ljuset i mörkret men ändå inte såga av de näringsgrenar vårt välstånd vilar på. Som vanligt krävs hjärta och hjärna i kombination för att resultaten av de ansträngningar man gör ska bli framgångsrika. Vi får C hur Sverige förvaltar denna plattform. Hur tror du?
http://www.unt.se/asikt/ledare/sverige-kan-paverka-4482643.aspx
http://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-systemet/huvudorgan/sakerhetsradet/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Resolution

Framgångsbygge
Hur mäts framgång? Ja, hur mäts framgång?  På olika sätt så klart beroende av vad man anser vara viktigt att uppnå. Men, men och men glöm inte att inkludera det du tar för självklart när du försöker få ihop den framgångsekvation du tror på! Att ta saker för självklara, som det höga generella välstånd svenskarna nu haft under snart 50 år, är oklokt. Det man uppskattar måste vinnas igen och igen och igen. Exemplen på misslyckanden på grund av ovilja och oförmåga att inse det är många under vår mänsklighets historia. I nuvarande riktning går Sverige enligt sittande regering mot över en miljon i utanförskap. Det kan vissa tycka är ointressant då det "bara" motsvarar 10% av befolkningen. Men en av tio kan kraftigt göra ett samhälle otryggare. Om det dessutom är särskilda grupper som är kraftigt överrepresenterade bland de 10% blir de sociala spänningarna sannolikt kraftiga. Var det möjligen denna utveckling som FNs prognosmakare såg i den rapport de tvingades dra tillbaka? En prognos där de prognostiserade att Sverige inom några tiotals år skulle gå från att tillhöra de rikaste folken till att kraftigt rasa på dessa välståndslistor. Ta inget för givet, det är dumt. Ett sätt att mäta framgång är att rankas som ett av världens mest jämlika och välbärgade folk. Heja Sverige! Nyttja denna symboliskt viktiga plattform i FNs säkerhetsråd på ett klokt sätt! Det kan hjälpa miljontals människor som idag lever i mörker och samtidigt stärka svenska intressen.
http://www.synonymer.se/?query=framg%E5ng
http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/framg%C3%A5ng

Utan ett FN och utan ett EU, vilka plattformar har mindre Europeiska länders invånare för att hävda sin rätt? Du tror väl inte de stora och mäktiga länderna bryr sig om vad representanter för små länder tycker? De som tycker som dem kan bli omtyckta. De som tycker annorlunda hamnar i frysboxen. Jag hoppas att EU-projektet hittar en klokare form framåt. Det är naivt att tro att våra intressen får meningsfullt utrymme i något annat sammanhang i nära framtid. Och med nära menar jag runt 50 år.
https://www.google.se/amp/dailysignal.com/2017/01/04/trump-presses-un-to-reform-heres-what-can-be-done-to-curtail-its-power/amp/?client=safari
https://www.google.se/amp/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN14O1ZA?client=safari


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar