torsdag 11 januari 2018

Vågar du chansa

Trovärdighet
En bra plattform för ett parti är en tydlig nuvarande politik inom de flesta sakområden. I en föränderlig värld utvecklas självklart det parti, som önskar att vara relevant, sin politik ständigt. Trovärdighet byggs dock genom långsiktighet i sina ställningstaganden. Främst byggs trovärdighet genom de politiska företrädare som ett parti har. Är de dugliga för sitt uppdrag? Har de tillräcklig kompetens om de stora frågor som de vill påstå att de med trovärdighet kan hitta lösningar inom? Klarar de av att tidigt fånga upp problem och möjligheter? Så att problemen kan lösas när de är små och möjligheterna exploateras maximalt innan några andra gör något liknande? Har de tillräckliga kunskaper för att vinna många invånares viktiga förtroende? Tillräckliga kunskaper inom alla de verksamheter en kommun ansvarar för? Har de tillräckliga kompetenser för att kunna matcha tjänstemännen att leverera maximal invånarnytta? Framtiden kan bli positiv för väldigt många som lever i Uppsala och i Sverige. För att det ska bli verklighet krävs ett kompetent och erfaret ledarskap. Uppsala och Sverige är i stort behov av ett nytt ledarskap.
https://www.synonymer.se/sv-syn/trovärdighet
http://www.kontentan.se/kontenta/trovardighet/
2018 är ett mycket viktigt valår. Om Uppsalas och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft tillåts försvagas under ytterligare fyra år ökar riskerna kraftigt för att många svenskar går mot en sämre framtid. Den i särklass viktigaste frågan handlar om att bryta många års misslyckad integrationspolitik. För att klara det krävs praktisk erfarenhet och relevant kompetens. Jag står till Uppsalabornas förfogande i kommunvalet 2018, kryssa gärna mig. Utan ett kompetent ledarskap går det inte att lyckas, nödvändiga förändringar sker inte av sig själv. Det räcker inte heller med tjänstemannainsatser, de ledande folkvalda måste tydligt ta det ansvar vi har för att dem vi företräder ska få en bra morgondag. Om du vill ha en demokratisk företrädare som jobbar för ditt och övriga Uppsalabors bästa, kryssa mig. Ditt och övriga Uppsalabors välbefinnande, idag och i framtiden, är grunden för mitt politiska engagemang. Kryssa mig om du tycker att det fokuset är rätt. Vågar du chansa om dugligheten hos olika ledarkandidater? Det är väldigt viktiga och betydelsefulla val. Det minsta jag ber dig göra är att studera toppkandidaternas kompetenser och erfarenheter innan du bestämmer vem som får din kommunala röst! Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att ha helt oprövade kort till rollen som gruppledare i Uppsalas löpande politiska arbete.
http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/utmanande-tider-kraver-erfarna-ledare-4861633.aspx
http://24uppsala.se/2018/01/11/debattartikel-hanna-siktar-pa-att-bli-kommunstyrelsens-ordforande/
https://fof.se/tidning/1998/6/personvalet-rostning-med-fallgropar

Dagens kalkoner
Personer med uppdrag de inte är lämpliga för. De är på tok för många. Bifogad artikel är ett lysande exempel. Underskatta aldrig värdet av en kompetent för ett uppdrag. Självklart gäller det även politiker. Tro inget annat.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/hur-ska-de-som-blundat-fa-oss-andra-att-se/

Många åklagare kopplade till misstänkt ekonomisk brottsligheter. Gång efter gång misslyckas de att fälla människor som de anklagar. Jag tycker relevanta åklagare får skärpa till sig och bli mycket bättre på att endast till exempel häkta personer om de har väldigt goda grunder som ska kunna leda till fällande dom. Det är både oacceptabelt mot de enskilda personer som drabbas och mot de skattebetalare som får betala priset för extremt dyra rättsprocesser som misslyckas.
https://www.expressen.se/dinapengar/aktier-och-bors/domen-mot-stjarndirektoren-ola-rollen/

Dagens stjärna
Karin Nelsson. Jag tycker att hon är väldigt klok. Och mycket kunnig och erfaren. Utan tvekan går vi mot spännande val den 9/9. Tänka sig att vi kanske får uppleva en historisk situation där tre partier, nu en del av riksdagen, åker ut. Vi får se vilka partier som bäst toppar formen till slutet av valrörelsen. Kanske är det dags för endast ett parti med en tydlig liberal inriktning. Det som är trist om L åker ur riksdagen är att de liberala rösterna blir färre i riksdagspolitiken. Om vi antar att MP, L och KD åker ur riksdagen så antar jag att det främst blir S, M och SD som plockar fler av riksdagens allt för många 349 mandat. Det är bara att växla upp! Marknadsekonomin och den liberalt inriktade samhällsmodellen är viktig för fortsatt välståndsbygge!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/G1Qrw9/skracksiffran-for-jan-bjorklundInga kommentarer:

Skicka en kommentar