söndag 14 januari 2018

Samhörighet

Uppsalabo, svensk och Europe
"All business is local". Det vet båd framgångsrika affärsmänniskor och politiker. I takt med att vi kommer allt längre ifrån den egna bostadsorten minskar det genuina intresset markant, så är det för de allra flesta. Det är inget konstigt med det utan helt normalt beteende för oss människor. Om man har denna kunskap kan man också inse att det går att skapa en positivt stark sammanhållning kopplad till den minsta gemensamma nämnaren, närsamhället. En sammanhållning som levererar mervärden för alla närsamhällets invånare. En sammanhållning som inte är politiskt färgad utan helt fokuserad på att stimulera till gränsöverskridande personligt nätverkande, lyfta fram olika personligheter som gör närsamhället intressant och utvecklingsstarkt samt uppmuntrar ett respektfullt bemötande mellan oss människor. En sammanhållning där nytt och gammalt kan leva i harmoni tillsammans eftersom ett respektfullt bemötande är självklart i ett framgångsskapande närsamhälle.
http://uclubuppsala.se/om-uclub/

Personligen är en stark del av min identitet att jag är Uppsalabo, svensk och europé. Jag tror det är väldigt positivt om alla Uppsalabor känner något liknande. Även om man som jag också har stark anknytning till utomeuropeiska kulturer som den armeniska eller palestinska. Visst finns några få % människor som har möjligheter, och vilja, att se sig som starka världsmedborgare. De är dock extremt få som har den möjligheten och viljan. De allra flesta vill känna trygghet och stolthet i närsamhället. Om man tillhör de senare är det mycket viktigt att förstå hur viktigt det respektfulla bemötandet är oavsett politisk inställning. Jag tycker till exempel att även våra värdefasta invånare också ska trivas med vårt gemensamma samhällsbygge.
”Barrling ställer den intressanta frågan om sympatierna går djupare än så. Att det handlar om Somewheres grundläggade behov av att känna igen sig i sitt land och deras nostalgiska känsla av att folkhemmet gått förlorat.”
Ja, de fina världsräddande människorna i Sverige behöver inse att det fortfarande finns, och kommer att finnas, många värdefulla traditionalister bland befolkningen. De ska väl också ”med”?
http://www.gp.se/ledare/sonesson-behovet-av-nationell-gemenskap-får-inte-underskattas-1.5044553

Jag vill att alla som lever i Uppsala ska känna sig som stolt Uppsalabo, svensk och Europé även om man ursprungligen kommer från till exempel Shanghai i Kina. Det går! Men det kräver ett insiktsfullt och engagerat ledarskap.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-fixeringen-vid-hudf%C3%A4rg-gynnar-bara-de-h%C3%B6gerextrema-1.5035504
Stig-Björn Ljunggren har ofta intressanta och pålästa synpunkter på det som händer i vårt samhälle. Hans krönika om tillhörighetsbehovet på Internet är bra och värdefull läsning för den som aldrig vågar stå för något på nätet. Så fort du tycker något kommer du att få många verkliga, eller fejkade, meningsmotståndare som direkt ifrågasätter det du tycker. Inte sällan använder de också nedvärderande ord för att försöka få dig ur balans eller bara för att framställa dig så dåligt som möjligt. Det har varit hårda tider förr. Nu är inget undantag om man vågar tycka saker om det som händer i vårt samhälle.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-på-nätet-måste-du-tillhöra-en-flock-1.5045012

UppsalaLjungren har nog rätt, minst ett riksdagsparti åker ur riksdagen 2018.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-vilket-parti-åker-ut-1.5045302

Dagens kalkon
Opinionsmätningarna. Alliansen behöver börja ta lite mer röster från övriga partier. Det är oroväckande att två allianspartier i allt fler mätningar verkar falla ur riksdagen. Visst krävs en majoritet emot för statsministeralternativ men det skulle kännas betydligt bättre om Alliansen hade haft en klar ledning i opinionen i nuläget.
https://www.expressen.se/tv/nyheter/succen-kristersson-har-tagit-m-ur-krisen/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Så rätt. Dumt att inte ”få med” stora delar av svenskarna på framtidsresan.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-behovet-av-nationell-gemenskap-får-inte-underskattas-1.5044553


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar