tisdag 9 januari 2018

Långsiktig konkurrenskraft

Framtidsfokus
Välskött politiskt arbete handlar om ständig politisk utveckling, att driva reformförslag och att korrigera uppenbara fel kopplade till tidigare politiska beslut. Fel handlar självklart både om klantighet, ofta kompetensbrist, men också väldigt mycket om politiska ideologiska låsningar. Ofta när politiker lägger sig i dagsaktuella operativa frågor blir det fel. Allt för många förtroendevalda saknar relevant kompetens och de sakkunniga inom partierna är ofta teoretiker fulla av ideologisk mjölk. Operativa problem handlar nästan uteslutande om operativ ledarförmåga. Eftersom politiken i kommuner och inom staten skiljer sig ifrån näringslivet vad avser bakgrundskrav för styrelseuppdrag är det inte förvånande. Det gör det än viktigare att antingen stärka kompetenskraven till ledande politiska uppdrag eller bättre säkra åtskillnad mellan politiskt arbete och operativt arbete. Bäst för berörda invånare blir det om kompetenskraven för ledande uppdrag blir tuffare.

Framtiden skapas av oss alla i lokala, regionala och globals samhällen. Politiska reformer har kraften att påverka framtiden mycket om de har en rimligt bred partipolitisk förankring. Mer meritokrati och pragmatism är viktigt för att bygga en stark framtid. Det finns massor av meriterade invånare som kan göra nytta inom våra viktiga demokratiska församlingar och relevanta beslutsgrupperingar. Jag tror att vår långsiktiga konkurrenskraft kräver en kvalitetsförbättring.


Länge, länge tjatade jag om behovet av en nationell konferens, arrangerad av regeringen, om Sveriges situation kopplad till migrations- och integrationsfrågor. En konferens där man också med fördel hade ägnat sista dagen åt förslag på förbättringar. Det är min övertygelse att en liknande konferens skulle ha sparat många enskilda människor från mycket elände och de svenska skattebetalarna massor av oklokt använda miljarder. Det är svårt att vara ansvarsfull. Den nuvarande regeringen har inte klarat av att hantera dessa utmaningar på ett acceptabelt sätt. Vi får se om den nästa blir bättre.


Nu är det dags att börja tjata om en ny typ femdagars konferens. Också den borde arrangeras av regeringen. Målgruppen den här gången är ekonomer, arbetsmarknadens parter, representanter för landets socialförvaltningar, kronofogdemyndigheten och . Gästtalare får gärna vara några av de ledande politiker som hade förtroendeuppdrag under 90-tals krisen. Ekonomerna måste vara representanter som tolkar världen olika. Visst lever vi i en ny global digital tid, men det innebär inte att vi lämnat lågkonjunkturer bakom oss. Med tanke på att vi i brinnande högkonjunktur har minusränta, mycket skuldtyngda invånare, allt fler långtidsarbetslösa och redan många i behov av försörjningsstöd är det värdefullt att resonera om scenarier och vilka drag som kan vara klokast när nästa dipp i ekonomin hälsar på. Visst är det väl ledarnas ansvar att säkerställa att vi är redo för olika framtida verkligheter? Om inte, vilkas ansvar är det då?
https://www.svd.se/allvarliga-problem-med-sveriges-konkurrenskraft
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
Dagens kalkon
De som inte förstår att utanförskapsutmaningarna är väldigt omfattande. Volym har betydelse och vi kan och måste bryta den negativa utanförskapstrend som råder. I det arbetet måste vi på allvar hitta metoder för att minska segregationens negativa konsekvenser genom att också bryta en utökad segregation i vårt samhälle.
http://www.gp.se/ledare/zafar-segregationen-b%C3%B6r-ligga-%C3%B6verst-p%C3%A5-dagordningen-1.5014226
Dagens stjärna
Malin Siwe. Visst finns ett stort behov av att stärka Sveriges politiska arbete genom att attrahera fler arbetslivserfarna invånare att ställa upp som förtroendevalda. Samtidigt är det viktigt att inse att de allra flesta politiker gör så gott de kan i sina uppdrag. Och politiker har ingen "anställningstrygghet" utan har ett 100% förtroendeuppdrag 365 dagar per år. 100%! Det innebär att man alltid ska vara tillgänglig för till exempel media när de vill ha svar på olika frågor. Och arbetsdagarna är ofta långa samt under helger är det ofta aktiviteter som man förväntas vara med på. Siwe verkar veta vad hon skriver om och hennes avslutande förslag tycker jag är högst rimliga. Som jag skrivit om förr är det intressant att i en tid då politikeruppdraget borde stärkas i sin attraktion har istället villkoren för heltidspolitiker försämrats. Villkoren försämrades kraftigt för några år sedan. De tidigare villkoren var orimligt generösa men det hade varit rimligt att kompensera den stora försämringen bättre. Ja, ja, den som är politiskt aktiv har fel fokus om det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Samtidigt är det viktigt för den som bryr sig att förstå att för de flesta politiskt aktiva är timersättningen och antalet arbetstimmar per veka på en nivå som skulle klassas som mycket oacceptabel, till och med olaglig, om det vore en anställning.
https://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/var-inte-avundsjuk-pa-sjukjobbande-ministrar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar