tisdag 23 januari 2018

Vad söker du efter

Dag efter dag
Livet blir mer eller mindre långt för oss människor. Livet fylls olika mycket med innehåll utifrån individuell ambition och förmåga. Livet är inte rättvist även om många samhällen eftersträvar någon form av rättvisa för sina invånare. En sak är rättvis, så länge vi lever vaknar vi oftast på morgonen och sover om nätterna. Mellan att vi vaknar och går och lägger oss ska livet fyllas med innehåll, gärna upplevt meningsfullt. Dag efter dag efter dag tills just ditt och mitt liv är över. Tiderna kommer och tiderna går. Hur ofta reflekterar du över vad du fyller dina dagar med? Skulle det vara värdefullt om du gör det oftare? Skulle det kanske bidra till att resten av ditt liv kan kännas mer meningsfullt? Jag vet att en viktig mening med mitt liv är att försöka bidra till att kommande generationer människor får det bra. Är det viktigt även för dig?
https://www.synonymer.se/sv-syn/r%C3%A4ttvisa
http://mingeneration.story.aftonbladet.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Generation


Även den mest egoistiske borde kunna erkänna att ett slit och slängliv idag knappast innebär ett klokt ansvarstagande för kommande generationer. Du och jag har, tveklöst enligt mig, ett ansvar att tänka mycket längre än här och nu. Bara så kan vi ta ansvar för kommande generationers välbefinnande på allvar. Miljö- och klimatengagemang är ett intressant politiskt område som tydligt visar graden av ansvarskänsla bland oss människor. Variationerna är stora. Våra yngre idag klassas som generation Y, eller millennials. Ett av våra millennials generella värderingssystem beskrivs som att de föredrar att dela saker med andra människor före att äga dem. Det är en mycket hoppingivande värderingsinriktning som skapar mycket bättre förutsättningar för en hållbar framtida värld med mindre rovdrift på vår natur, mindre fattigdom och mindre risker för väpnade konflikter i en värld full av begränsade resurser. Och i en värld där vi snart är 10 miljarder människor!
http://whatis.techtarget.com/definition/millennials-millennial-generation
https://ourworldindata.org/world-population-growth


Klimat, geografi och arter på jorden har ständigt och kraftigt ändrats sedan jordens började sin utveckling. Ibland kan man få uppfattningen av extremt miljöengagerade att nutidens förändringar är onormala. Det är de inte, sett över längre tider. Samtidigt har människan tveklöst en kortsiktig påverkan på miljö- och klimat som snabbar på förändringar som riskerar arten homo sapiens sapiens, människan. Vår utveckling på jorden är makalös. Samtidigt har vi på väldigt kort tid blivit massor av fler människor på vår jord. Och alla vill leva så gott som möjligt. Så gott som möjligt måste dock omdefinieras om vi ska ta vårt egna ansvar för människans överlevnad. Delningsekonomin måste snabbare bli en verklighet och hög status. Eller omvänt, slöseri och överflöd måste uppfattas som osmakligt och stötande, inte med avund. Blir ditt liv sämre bara för att du inte själv måste äga allt du vill nyttja? Tvärt om skulle jag säga.
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/mansklig-paverkan/1124268-mansklig-paverkan-klimat
https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/miljokunskap
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201726/
Balans mellan maximal egennytta nu och ansvar för vår framtid är önskevärd. Kortsiktig vinning är en extremt kraftfull drivkraft för många. Det är inte lika enkelt att "tända" på ansvaret för kommande generationer ur ett större perspektiv än möjligen egna barn och barnbarn. Självklart känner jag en enorm kärlek och ett stort ansvar för mina barn, samtidigt känner jag ett stort ansvar för att göra positiv nytta även för framtida generationer av människor. Även mina barn och eventuella barnbarn ska leva i ett sammanhang med andra. Även om mina barn och barnbarn skulle vara priviligierade är det inte givet att deras totala tillvaro blir attraktiv om miljöförstöringen är besvärande och de sociala konflikterna omfattande. Följaktligen är en del av min kärlek till mina barn att jag bryr mig om hela samhällets positiva utveckling. De människor som jag har lättast att högakta är människor som genuint förstår hur viktigt det stora perspektivet är för det lilla perspektivets välbefinnande.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/evolution
http://www.evolutionsmuseet.uu.se/


Dagens kalkon
Självgoda och okunniga. Nya ändliga metaller som också finns på få ställen. Du tror väl inte att vi slipper krig när kamperna om oljan är över? Oljan ersätts av andra begränsade råvaror. Redan idag finns problem med tillgång till kritiska metaller i vår digitala och allt mer eldrivna värld. I denna värld kommer materialläran och kompetenserna på Uppsala universitet bli ännu mer värdefulla. Du tror väl inte att omställningen till elbilar innebär att vi slipper miljöproblem? Och du tror väl inte att den nya oljan, batterier, innebär evig fred på jorden... Ändliga metaller är ändliga. Och i alla tider har människor alltid bråkat om begränsade resurser som många behöver för önskad livsstil.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/a2WJg7/det-har-hotar-hela-omstallningen-till-elbilar
https://special.aftonbladet.se/blodsbatterier/

Dagens stjärna
Dalilah Moghrabi och övriga föräldrar i föreningen Gottsunda föräldraförening.
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/med-dalilah-moghrabi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar