tisdag 30 januari 2018

Våga tro

Vad vill vi?
Vi vill olika. Men det finns samtidigt många som vill rätt lika saker koppladet till hur ett samhälle utvecklas. Visst är sakpolitik väldigt viktigt. Samtidigt är visionen som ett parti bär för en kommun, en region och riket det viktigaste! Visst är "djävulen i detaljerna" men den stora skillnaden mellan partier är kopplad till ideologiska inriktningar och vilken framtidsbild de tror på. Konstigt nog saknar en del partier enkla framtidsbilder/visioner. Trots det får de röster....
https://www.youtube.com/watch?v=5Uu3kCEEc98

Centerpartiet i Uppsala har en vision med vårt hårda, och meningsfulla, operativa politiska slit. Den korta versionen beskriver vi enligt nedan:

År 2050 är Uppsala kommun ett kraftcentrum för innovationer och företagsamhet. Våra två universitet rankas bland de bästa i världen och många nya företag startas och växer.

I Uppsala bejakas och premieras grön tillväxt och entreprenörskap. Här värdesätter och respekterar vi ekosystemen. Här är det lönsamt att vara miljövårdande och olönsamt att agera miljöförstörande. Vi har en väl utbyggd laddningsinfrastruktur för fossilfria fordon och en tyst trafik med bra trafikflöde. I vår kommun bor och verkar över 300 000 människor. Många flyttar in varje år och bosätter sig både i staden, i kransorterna och på landsbygden. Uppsala kommun attraherar och behåller spetskompetens från hela världen. Uppsala stad växer så att det knakar och i alla nya stadsdelar finns grönska och öppna ytor. Staden är grön och luftig. Kransorterna har utvecklats och kommunikationerna är goda. Närservicen och livskvaliteten är hög i hela kommunen. Integrationen av nya svenskar går snabbt och enkelt tack vare en effektiv introduktion till det svenska språket, sysselsättning och arbete efter ankomst till Sverige och Uppsala. Föreningslivet bidrar också starkt till att våra nya medborgare känner sig välkomna i sitt nya hemland. Här kan alla bestämma över sina egna liv genom egna och fria val. I Uppsala trivs människor.

https://www.synonymer.se/sv-syn/vision
https://www.synonymer.se/sv-syn/framtidshopp

Endast motiverade människor kan kraftfullt bidra till att en särskild önskad framtid kan bli verklighet. Och endast människor som möts där de mentalt befinner sig kan motiveras att tänka i nya banor.
Uppsala och Sverige har fantastiska framtidsmöjligheter. Bara företagsamheten stärks, och vi genomför breda utbildningssatsningar och arbetskraftsinvandring, då är jag helt övertygad om en ljus framtid. Tänk att det är så enkelt att uppnå framtida attraktion... Om globalt attraktiv arbetskraft som redan bor i vårt närområde vill bo kvar, och globalt attraktiv arbetskraft vill bli en del av vårt samhälle, då blir vi gemensamt fortsatt framgångsrika. Så enkelt är det, och ändå så svårt.

En mycket viktig del av vår framtid är våra barn och unga. I ljuset av det är det minst sagt besvärande att förskräckande många ungdomar idag inte känner framtidshopp. Och det är väldigt besvärande att särskilt många unga flickor idag lider av psykisk ohälsa.
https://www.sydsvenskan.se/2016-12-07/unga-drommer-om-det-som-foraldragenerationen-tog-for-givet
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna

Framtiden bär på massor av förbättringar än idag. Det är jag helt övertygad om. Samtidigt är det dumt att tro att de kommer av sig själv. Förbättringar måste skapas genom ambition och hårt arbete. Så enkelt är det.
Dagens kalkoner
Organiserade brottslingar som kraftigt utsätter oskyldiga för lidande, skador och otrygghet!
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/susanne-49-blev-offer-för-gängvåldet-1.5107986

Ansvariga som inte hittar metoder för att neutralisera unga pojkar som regelbundet begår grova brott.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/tredje-natten-med-bilbrander

Dagens stjärnor
Förmögna svenskar som kraftfullt bidrar till svensk konkurrenskraft och attraktivare närsamhällen. Tyvärr har inte alla kommuner en eller flera miljardärer som brinner starkt för kommunens välbefinnande. De som har sådana personer utvecklas bättre än de som saknar det samma.
https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-fler-miljardarer-som-kamprad/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar