fredag 12 januari 2018

Digitaliseringen positiv

Varför så sakta?
Det är brinnande högkonjunktur när man mäter traditionella indikatorer. Sveriges regering och kommuner öser massor av miljarder på än det ena och än det andra för att vi ska ha ett attraktivt samhälle att leva i. Hur väl lyckas dessa miljarder leverera det vi behöver och framförallt, hur väl lyckas politiska församlingar sätta utvecklingspress på och finansiera de moderniseringar av välfärdssamhället som är helt avgörande för att det ska kunna försvaras?

I vår relativt sett nya digitaliserade värld är det sannolikt digitaliseringen som också räddar oss från de kapacitets- och kompetensbrister vi idag upplever. Och som gör att vi kan få mer utan att kostnaderna skenar. Redan idag kan vi se att omsorg och vård upplever inledningen av den demografiska "vintervandring" som många länge varnat för, inte minst SKL. Efterfrågan kan inte matchas mot utbudet och det hanteras genom allt längre köer. Köer som till exempel inom vården leder till att människor dör i onödan eller får livslånga men som om de fått rätt hjälp fortare hade kunnat undvika. 2017! verkar regeringen för Sverige ha vaknat för att digitaliseringen gått på tok för sakta i landet. Än en gång kan jag bara tro att den ständiga oförmågan att i tid genomföra nödvändiga förändringar bottnar i kunskaps- och erfarenhetsbrist bland regeringens företrädare. Dessutom saknas exekutiv förmåga. Egenskaper som bland annat tränas om man har en befälsutbildning inom det svenska försvaret. Hur många av dagens regeringsmedlemmar har ens gjort försvarstjänst?....
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/digital-forvaltning/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/stora-satsningar-pa-digitalisering-av-den-offentliga-sektorn-i-hostbudgeten/
Att kraftigt utnyttja modern IT, artificiell teknik och robotar för att lösa även delar av det offentligas del av samhällskontraktet är inte bara klokt, det är helt nödvändigt. Kompetensbristen inom till exempel skolan, omsorgen och vården är så allvarlig att klok digitalisering krävs för att säkerställa rimlig kvalitet kopplat till samhällskontraktet. Den största utmaningen kopplat till detta offentliga paradigmskifte är att satsa tillräckliga resurser på användartekniker som gör att äldre och funktionshindrade också upplever digitaliseringens fördelar.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-l%C3%A4mna-inte-de-%C3%A4ldre-utanf%C3%B6r-1.5032166

Trelleborgs kommun verkar ha riktigt många innovativa politiker och tjänstemän. Gång efter gång visar de problemlösningsförmåga och förmåga att utnyttja teknikutvecklingen till invånarnas fördelar. Bifogat exempel på hur intelligenta digitala lösningar bättre hjälper människor mot självförsörjning är mycket inspirerande. Trist att inte Uppsala är lika framåt idag. Lär och gör något liknande!
https://www.nyteknik.se/digitalisering/robot-ledde-till-farre-bidragstagare-i-trelleborg-6891889
Kompetensutveckling och karriärstrappor
Människan kommer fortsatt ha viktiga roller att fylla i samhällsbygget. Framförallt inom tjänstesektorn. Teknik utvecklas för att lösa problem, möjliggöra nya saker, för att skapa konkurrensfördelar eller för att förbättra kvalitet. Robotar behöver idag ingen motivation för att jobba 23 timmar 360 dagar per år. De löneförhandlar inte heller personligen eller genom ombud. Det är inte ovesäntliga skäl till varför tekniken tar över allt mer. Bland oss människor måste dock karriärstegarna förtydligas inom alla yrken. Det är viktigt för de allra flesta människor att veta hur man kan utvecklas och förtjäna mer förtroende. Det gäller inte bara sjuksköterskor och läkare, det gäller till exempel all omsorgs och vårdpersonal. De bästa arbetsgivarna förstår det. Alla gör det inte.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-maste-borja-stalla-krav-pa-vardpersonals-kompetens-20237

Nya tider, nya möjligheter
Tyvärr har digitaliseringen inte kommit särskilt mycket längre än där den var när Alliansen i Uppsala lämnade över makten över Uppsala till S, MP och V. Det är ett stort misslyckande som drabbar invånarna på många negativa sätt. Inte minst leder det till onödigt högt kommunalt skattetryck.Det är dags för Uppsala att växla upp! Det kräver kompetent politiskt ledarskap. Snart har du chansen att rösta, använd den rösten klokt. Digitaliseringen ökar invånarnas frihet, minskar köer, förbättrar kvaliteten i handläggningar av ärenden, skapar mer trygghet om vi använder den klokt och kan bidra till sänkta skatter.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/tio-foerbudsord-foer-vard-och-omsorg-28532
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/patienten-ar-en-manniska-ingen-produkt-20195

Dagens kalkon
Anonyma klagare. UNT genomför för närvarande en ”granskning” av konflikter inom ”Nya” Moderaterna i Uppsala. Olika falanger finns inom alla partier, inga undantag! Grupper som strävar efter mer makt för just sin grupperings medlemmar eller helt enkelt tycker olika i stora politiska frågor. Personligen ser jag inget konstigt med det, det är så politik fungerar inom och mellan partier. Jag tycker dock att de som klagar på saker ska 1) våga tala om vilka de är och 2) vara sakliga i sin kritik. Inte minst Meetoo-turerna runt Lars Ohly (V) och en MP riksdagsledamot luktar ruttet maktspel som jag inte anser värdigt i ett demokratiskt och rättsuppbyggt samhälle. Maktstrider ska avgöras rättvist och inte genom vidrigt fulspel. Jag förvarar på inget sätt personer som inte respekterar andra människors integritet. Samtidigt måste rimliga rättsprinciper även gälla politiskt aktiva. En självklarhet kan man tycka....
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/resultatet-blir-utfrysning-4868115.aspx

Dagens stjärna
Expressens ledare. Sverige måste vilja vara attraktivt för attraktiv arbetskraft att vilja invandra till! Hur svårt kan det vara att förstå hur värdefullt det blir för oss alla som långsiktigt ser Sveriges delar som vårt hem?
https://www.expressen.se/ledare/sverige-har-inte-rad-att-skramma-bort-stjarnor/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar