tisdag 16 januari 2018

Lyssna och ta ansvar

"Folkets revolution"
Ja, vi lever tveklöst i oroliga och spännande tider. Tider fulla av möjligheter för allt fler människor runt om på vår jord. Samtidigt tider där västvärldens demokratiska företrädare grovt misslyckats med sina politiska uppdrag. Uppdragen att tydligt driva sakpolitiska förslag och reformer och konstruktivt kompromissa i förhandlingar för att komma så nära egna önskemål som möjligt. Och att just försvara och utveckla just vår globala konkurrenskraft. Det politiskt korrekta och rädslan för naivistiska och många gånger vänsterorienterad medieelit har förstört många politiker. För att inte tala om all mediastrategi som också fördummar för att man bara ska försöka förmedla ett perspektiv på komplexa frågor. Frågor som i verkligheten kräver förmåga att kommunicera många perspektiv kopplat till ett problem som ska lösas. Frågor som media behöver belysa bredare. Många politiska företrädare har snubblat. En och annan har gjort illa sig och hamnat i kylan. Framförallt har allt för många inte vågat tala om verklighetens problem, sannolikt på grund av rädsla. Konsekvensen har enligt vissa blivit "folkets revolution" mot ett märkvärdigt och självgott etablissemang. Schenströms bifogade artikel i GP är läsvärd.
Schenström var tidigare en mycket nära medarbetare till Reinfeldt när han var statsminister. Han är idag ”persona no grata” i många sammanhang på grund av flera av många oacceptabla misstag. Han drev en oansvarig linje kopplad till migrationspolitiken. Han bidrog kraftigt till Försvarets nedrustning. Han avgick utan att makten hade behövt lämnas över till vänstern, och sättet på vilket han lämnade över till en efterträdare anses av många som oansvarigt. Ja, ja, så kan det också gå när man missköter sitt uppdrag i linje med vad Schenström beskriver.
http://www.gp.se/ledare/schenstr%C3%B6m-folkets-revolution-%C3%A4r-h%C3%A4r-1.5042709

Objektiva bilder av verkligheten
Jag är som invånare i Sverige väldigt besviken över de ledande rikspolitikernas ovilja att tidigt lägga fakta på bordet och se mönster i utvecklingen. Är fakta så jobbigt att det anses bättre att tiga och hoppas att problemen går över? Jag förväntar mig att folkets ledande företrädare tar i problem och möjligheter. Annars kan väl marknaden sköta allt av egen kraft...
Public service har en viktig roll att spela i Sverige. Är Public service i Sverige rimligt objektiva? Kanske, kanske inte. Förr var det känt att en väldigt stor andel av journalisterna inom Public service hade sympatier för MP. Bland alla som lämnat MP har de sannolikt gått än mer åt vänster. Jag tycker att Public service allt för ofta sviker sitt objektiva uppdrag. Inte minst exemplifierat när jag ensam fick möta tre politiska motståndare när bostadsfrågor skulle avhandlas i Radio Uppland. Och för att vara värda den särställning dessa verksamheter har måste de ta sitt objektiva ansvar och inte undvika vissa trender och problem utan objektivt belysa dem tidigt. Då är public service tveklöst värdefullt. Då bidrar de till att de demokratiska kvarnarna kan mala snabbare. Kopplingen till människorna ute i samhället måste stärkas. Vi förtroendevalda måste bli bättre på att lyssna och skyndsamt ta ansvar.
https://www.svtplay.se/den-svenska-valfarden
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6796552

Dagens kalkon
Omdömeslösa politiker. Man ska inte vara politiskt engagerad om målsättningen är att leva ett lyxigt liv. Det ska man inte kunna göra för skattepengar. Och den som inte inser att många politiska heltidsuppdrag är de sämst betalda per timme ska inte heller engagera sig i politiska heltidsuppdrag. Ett framgångsrikt förtroendeuppdrag kräver massor av timmar per vecka. Om man anser sig oskäligt ersatt får man öppet mot invånarna driva krav på högre arvoden.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/moderatledaren-sjukskriven-efter-granskning-1.5052738

Dagens stjärna 
De som entydigt står upp för det som är rätt och mot det som är fel. Mariet Ghadimi, ledare för TRIS, är sådana människor! Könsstympning är fel, fel, fel och åter fel! Det är också olagligt, olagligt, olagligt och olagligt. Tröttsamt att det ska vara så svårt att följa i Ghadimis fotspår. Särskilt svårt för vänstermänniskor.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/-konsstympade-hjalps-inte-av-svensk-angslighet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar